Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 292 “Про встановлення розміру плати за подання скарги та затвердження Порядку здійснення плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та її повернення суб’єкту оскарження”

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 292 “Про встановлення розміру плати за подання скарги та затвердження Порядку здійснення плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та її повернення суб’єкту оскарження” (далі – постанова), набрала чинності – 24.04.2020.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Основною метою прийняття постанови є виконання вимог Закону України “Про публічні закупівлі” в частині визначення розміру плати за подання суб’єктом оскарження скарги до Антимонопольного комітету України як органу оскарження, порядку здійснення плати та її повернення суб’єкту оскарження або перерахування до державного бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Березень 2022 року.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом отримання зауважень та пропозицій до постанови, їх аналізу, а також шляхом збирання статистичних даних.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий. Постанову опубліковано в Офіційному віснику України від 08.05.2020 (2020 р., № 35, стор. 26, стаття 1164, код акта 98928/2020), Урядовому кур’єрі від 24.04.2020 № 78 та оприлюднено на офіційному вебпорталі парламенту України “Верховна Рада України” за посиланням.

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію цього регуляторного акта, не обмежується.

На час здійснення відстеження в електронній системі закупівель виявлено 3 686 задоволених скарг на тендерну документацію, 12 096 задоволених скарг на рішення, дії або бездіяльність замовника. Загальна вартість оскаржених процедур  оскарження складає 361 940 264 315,18 грн.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатом аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Реалізація постанови забезпечує врегулювання питання здійснення через електронну систему закупівель плати за скарги, які подаються до Антимонопольного комітету України як органу оскарження, під час участі у публічних закупівлях, відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json