Міністерство економіки України

Головна / Діяльність / Діяльність України у Світовій організації торгівлі / Багатосторонні переговори / Структуровані дискусії заінтересованих членів СОТ з питань торгівлі та сталого розвитку навколишнього середовища
Меню

Структуровані дискусії заінтересованих членів СОТ з питань торгівлі та сталого розвитку навколишнього середовища

Розширення світової торгівлі та зростаюча інтеграція глобальних ланцюгів доданої вартості призводять до все тіснішого зв’язку між торгівлею та навколишнім середовищем. Світові тенденції показують, що сьогодні не тільки торговельна політика буде впливати на навколишнє середовище, але й екологічні ініціативи країн можуть мати серйозний вплив на світову торгівлю. У зв’язку з цим важливою є роль СОТ, яка має сприяти узгодженості торговельної та екологічної політик.

Впроваджуючи торговельні реформи, що сприяють зростанню та розвитку, а також продовжуючи сприяти стабільним, передбачуваним та справедливим торговим відносинам у всьому світі, СОТ відіграє важливу роль у досягненні до 2030 року цілей сталого розвитку (ЦСР), зокрема у сфері охорони навколишнього середовища.

Через свої цілі, інституції, моніторинг потенційного торгового протекціонізму та завдяки зростаючій кількості прецедентів у сфері зв’язку торгівлі та навколишнього середовища, СОТ пропонує потужну підтримку для сталого розвитку та зеленої економіки.

Наприкінці 2020 року, з метою обговорення взаємозв’язку торговельної та екологічної політик та створення в рамках СОТ нової ініціативи робота якої сприятиме розвитку глобальної торговельної системи задля захисту та збереження навколишнього середовища 50 членів СОТ започаткували Структуровані дискусії з питань торгівлі та сталого розвитку навколишнього середовища (TESSD).

Метою діяльності TESSD є співпраця, розвиток та просування дискусій щодо торгівлі та сталості навколишнього середовища.

У рамках ініціативи активно обговорюються такі питання:

 • лібералізації торгівлі екологічними товарами та послугами;
 • коригування вуглецю на кордоні;
 • реформування субсидування викопних видів палива;
 • циркулярна економіка та боротьба із забрудненням відходами пластику.

Наразі учасниками ініціативи є 75 членів СОТ, у т.ч. і Україна (доєдналась наприкінці 2021 року), серед яких Австралія, Велика Британія, ЄС, Ісландія, Казахстан, Канада, Китай, Молдова, Нова Зеландія, Норвегія, Республіка Корея, Сінгапур, США, Швейцарія та Японія.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Члени TESSD мали намір представити перші результати своєї роботи та план подальшої діяльності на 12-й Конференцій міністрів СОТ проведення якої спочатку планувалось на кінець 2021 року, проте у зв’язку з перенесенням заходу на червень 2022 року, координаторами ініціативи було прийнято рішення офіційно ухвалити заяву міністрів СОТ з питань торгівлі та сталого розвитку навколишнього середовища 14 грудня 2021 року, разом з 2 іншими заявами з питань торгівлі та захисту навколишнього середовища, а саме: стосовно забруднення відходами пластику та екологічно сталої торгівлі пластиком та щодо субсидій на викопні види палива.

Співавтори документу погодились:

 • активізувати роботу задля встановлення викликів та можливостей провадження екологічно сталої торгівлі, а також конкретних заходів, які можуть вжити члени для розширення її можливостей;
 • започаткувати спеціальні дискусії щодо того, як пов’язані з торгівлею заходи з охорони навколишнього середовища можуть краще сприяти досягненню кліматичних цілей та виконанню кліматичних зобов’язань, узгоджуючись при цьому з правилами Угод СОТ;
 • досліджувати можливості для вжиття добровільних заходів, які гарантуватимуть, що торговельна політика сприятиме полегшенню доступу до екологічних товарів і послуг, включаючи заохочення глобального впровадження нових екологічно чистих технологій, досягненню більш ресурсоефективної циркулярної економіки, вирішенню проблем і можливостей, що виникають у процесі екологічно сталої торгівлі;
 • заохочувати поглиблене співробітництво зі зміцнення потенціалу та технічної допомоги у сфері торгівлі та екологічної сталості, у тому числі через ініціативу “Допомога у торгівлі”.

Крім цього зазначеною заявою міністрів затверджувався план роботи ініціативи на 2022 рік задля сприянню досягненню значущих результатів до 13-ї Конференції міністрів СОТ.

На початку 2022 року члени TESSD досліджували шляхи посилення ефективності роботи ініціативи, зокрема було запропоновано створити неформальні робочі групи, діяльність яких буде зосереджена на окремих аспектах взаємозв’язку торговельної та екологічної політик. Так в рамках TESSD було започатковано неформальні робочі групи з питань:

 • пов’язаних із торгівлею заходів з охорони навколишнього середовища;
 • лібералізації торгівлі екологічними товарами та послугами;
 • циркулярної економіки та циркулярності;
 • субсидій, які негативно впливають на торгівлю та навколишнє середовище.

Роботу неформальних робочих груп очолюють окремі від загальних координаторів TESSD фасилітатори, а участь в обговореннях відкрита для всіх учасників ініціативи.

13.06.2022, на полях 12-ї Конференції міністрів СОТ, відбулись 3 об’єднані прес-конференції координаторів та ініціаторів трьох ініціатив СОТ з питань торгівлі та захисту навколишнього середовища, у т.ч. TESSD.

У зв’язку з тим, що відповідна заява міністрів СОТ була прийнята у грудні 2021 року, прес-конференція, у цілому, була присвячена підвищенню актуальності питання забезпечення того щоб торгівля сприяла захисту навколишнього середовища серед членів СОТ та представленню планів подальшої роботи ініціативи.

Після 12-ї Конференції міністрів члени TESSD зосередили свою роботу на вирішенні питання того, як торгівля та торговельна політика можуть сприяти адаптації до зміни клімату та пом’якшенню її наслідків, зокрема через перехід до низьковуглецевої економіки.

Пакет документів TESSD розповсюджений в рамках 13-ї Конференції міністрів СОТ включає в себе:

 1. Заяву координаторів ініціативи, у якій відображено результати роботи ініціативи після 12-ї Конференції міністрів, зокрема досягнутий прогрес щодо сприяння розбудові інклюзивних, дослідницьких дискусій та зміцненню довіри між членами ініціативи;
 2. Оновлений план роботи TESSD;
 3. Підсумкові документи чотирьох неформальних робочих груп TESSD, у яких визначаються шляхи сприяння торгівлі екологічними товарами та послугами та надаються рекомендації для розробки політик:

РОБОТА УКРАЇНИ В TESSD

Україна є активним членом TESSD.

Хоча офіційно Україна приєдналась до ініціативи у 2021 році, одночасно ставши співавтором заяви міністрів з питань торгівлі та сталого розвитку навколишнього середовища, представники країни брали участь у самих перших засіданнях TESSD та долучались до неформальних консультацій щодо розробки зазначеної заяви міністрів.

У своїх виступах представники України, крім іншого, наголошують на важливості спільної роботи членів СОТ із забезпечення взаємоузгодження торговельної та екологічної політик та того, щоб торгівля сприяла захисту та збереженню навколишнього середовища, забезпечення членами СОТ відповідності їх пов’язаних із торгівлею заходів з охорони навколишнього середовища положенням Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату, Паризької угоди та угод СОТ.

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну учасникам TESSD надається інформація щодо наслідків російської агресії для українського довкілля, скоєних РФ екологічних злочинів та загроз ядерній і радіаційній безпеці, а також підкреслюється невідповідність проваджуваної РФ політики цілям та принципам роботи СОТ.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Розділи сайту СОТ: Торгівля та сталість навколишнього середовища

Торгівля та навколишнє середовище

Торгівля та зміна клімату

Документи: Заява міністрів СОТ з питань торгівлі та сталого розвитку навколишнього середовища

Короткий огляд TESSD до 12-ї Конференції міністрів СОТ

Короткий огляд TESSD та пакету документів до 13-ї Конференції міністрів СОТ

Пакет документів TESSD до 13-ї Конференції міністрів СОТ

Бази даних: База даних СОТ з питань навколишнього середовища

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json