Меню

Розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері

Торгівля може відігравати важливу роль у забезпеченні економічних прав і можливостей жінок. Тому СОТ прагне створити інклюзивну торговельну систему, яка дозволить більшій кількості жінок брати участь та отримувати економічні вигоди від глобальної торгівлі.

З моменту свого створення СОТ прагнула поставити торгівлю в центр стратегій в сфері розвитку та допомоги. В результаті, торгівля допомогла мільйонам людей вирватись з бідності. Проте СОТ визнає, що необхідно зробити ще більше для того, щоб торгівля стала інструментом забезпечення достатку та скорочення бідності для жінок.

Поточні переговори СОТ та спільні ініціативи, пов’язані із послугами, сільським господарством, електронною комерцією, а також мікро-, малим та середнім бізнесом можуть сприяти додатковому розширенню можливостей жінок у світовій економіці.

Хоча гендерна рівність прямо не згадується в угодах СОТ, правила, закріплені в цих угодах сприяють тому, щоб члени СОТ, зацікавлені у прийнятті політики, націленої на сприяння розширенню економічних прав жінок, формували її в недискримінаційному, відкритому та передбачуваному торговельному середовищі.

ПЕРЕГОВОРИ ТА ПОТОЧНА РОБОТА В РАМКАХ СОТ

Під час проведення 11-ої Конференції міністрів, яка відбулась 10 - 13 грудня 2017 року в м. Буенос-Айрес (Аргентинська Республіка), 118 членів СОТ (в т.ч. Україна) ініціювали Декларацію про торгівлю та розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері. Наразі до неї доєдналися 127 членів СОТ, що представляють понад 75% світової торгівлі.

Згадана декларація забезпечує платформу для кращого розуміння зв’язків між торгівлею та розширенням прав і можливостей жінок в економічній сфері, а також має на меті зробити торгівлю більш інклюзивною в тому числі шляхом:

 • обміну досвідом стосовно правил та програм, з метою заохочення участі жінок у національних та міжнародних економічних відносинах через обмін інформацією у СОТ, а також добровільної звітності у процесі розгляду торговельної політики в рамках СОТ;
 • обміну найкращими практиками щодо проведення гендерного аналізу торгівельної політики та моніторингу їх наслідків;
 • обміну методами та процедурами щодо збору гендерно-дезагрегованих даних, використання показників, методологіями моніторингу та оцінки, та аналізу гендерної статистики, пов'язаної з торгівлею;
 • співпраці в СОТ з метою усунення бар’єрів для розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері та розширення їх участі у торгівлі; та
 • забезпечення в рамках програми “Допомога у торгівлі” надання інструментів та ноу-хау для аналізу, розробки та реалізації більш відповідальної щодо гендерних питань торговельної політики.

У 2017 році в рамках СОТ вперше призначено координатора з торгівлі та гендерних питань, якому доручено координувати роботу між підрозділами СОТ, підбивати підсумки діяльності СОТ та розглядати можливості для подальшої роботи і нових ініціатив.

Діяльність СОТ у сфері розширення економічних прав і можливостей жінок спрямована на досягнення чотирьох основних цілей:

 • підвищення обізнаності про зв’язок між торгівлею та гендером – з 2019 року Інститутом технічної співпраці та навчання СОТ проводиться курс з питань торгівлі та гендеру та розробляється навчальна програма для жінок-підприємців;
 • підтримка діяльності членів СОТ у сфері торгівлі та гендерних питань – здійснюється, в основному, в рамках механізму огляду торговельної політики членів СОТ та програми “Допомога у торгівлі”;
 • аналіз та збір нових даних про вплив торгівлі на жінок – з 2018 року СОТ на щорічній основі збирає статистичні дані стосовно гендерного паритету у рамках СОТ та співпрацює зі Світовим банком з метою отримання нових даних та сприяння кращому розумінню зв’язку між торгівлею та гендером;
 • забезпечення навчання державних службовців та працівників Секретаріату СОТ.

23 вересня 2020 року, з метою активізації зусиль задля розширення участі жінок в світовій торгівлі, була створена неформальна робоча група СОТ з питань торгівлі та гендеру, як наступний етап ініціативи, започаткованої на 11-ій Конференції міністрів СОТ у 2017 році.

Наразі діяльність у рамках неформальної Робочої групи зосереджена на таких напрямах:

 • обмін найкращими практиками щодо усунення бар’єрів для участі жінок у світовій торгівлі;
 • обмін думками щодо того, як застосувати концепцію “гендерних лінз” до роботи, яка проводиться СОТ;
 • огляд підготовлених Секретаріатом звітів щодо проблем, пов’язаних з гендером;
 • обговорення того, як ініціатива “Аid for trade” може сприяти розширенню прав та можливостей жінок в економічній сфері.

12-та КОНФЕРЕНЦІЯ МІНІСТРІВ СОТ

У зв’язку із розпочатою рф війною проти України члени неформальної робочої групи вирішили відмовитись від прийняття спільної декларації міністрів стосовно розширення гендерної рівності та економічних прав і можливостей жінок у торговельній сфері та замінити її на Заяву співголів неформальної робочої групи з питань торгівлі та гендеру з інклюзивної торгівлі та гендерної рівності”, яка була розповсюджена у рамках 12-ої Конференції міністрів СОТ, 12 червня 2022 року. Зазначений документ містить інформацію щодо:

 1. того, що гендерна рівність і розширення прав та можливостей жінок в економічній сфері може підтримувати та сприяти економічному зростанню, а також є основою для підтримки сталого миру і розвитку;
 2. результатів роботи членів неформальної робочої групи, а саме:
  • проведення тематичних дискусій з питань торгівлі та гендеру, включення в перший раз цих питань до порядку денного СОТ;
  • набуття досвіду та покращення знань з розробки інклюзивної політики, у тому числі з розробки та впровадження торговельної політики, орієнтованої на гендерні аспекти;
  • розпочату розробку першого в СОТ плану роботи у сфері торгівлі та гендеру, який базуватиметься на чотирьох основних елементах: дослідницька та аналітична роботи; розробка політики, з урахуванням гендерних факторів; дослідження можливості застосування концепції “гендерних лінз” в СОТ; розширення робочої програми ініціативи “Допомога в торгівлі”;
 3. планів членів неформальної робочої групи продовжувати роботу у сфері взаємозв’язку торгівлі та гендеру з урахуванням досягнутих результатів.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

СОТ: Декларація про торгівлю та розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері

Жінки та торгівля

Неформальна Робоча група з питань торгівлі та гендеру

Спільна доповідь СОТ та Світового банку “Жінки та торгівля: роль торгівлі в забезпеченні гендерної рівності”

 

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json