Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1071 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1071 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України (далі – Мінекономіки).

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття Постанови є приведення законодавства у сфері оцінки відповідності у відповідність до Закону України від 6 червня 2019 р. № 2740-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання», зокрема щодо процедури призначення органів з оцінки відповідності в частині вимог до претендентів на призначення, переліку необхідних документів для призначення, строків розгляду документів, підстав для відмови у призначенні, підстав для скорочення сфери призначення, призупинення і анулювання призначення, залучення до цієї процедури незалежних експертів.

Другорядною ціллю регуляторного акта є скорочення паперового документообігу, дебюрократизації процесу надання адміністративної послуги шляхом надання можливості подання суб’єктами господарювання заяви про призначення разом з необхідним пакетом документів та отримання результатів за такою заявою в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи.

З цією метою Постановою затверджено у новій редакції Порядок видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва (далі – Порядок), а також зміни до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 56.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 22 квітня 2022 року по 22 травня 2022 року.

5. Тип відстеження

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності Постанови здійснювалось відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом аналізу кількості звернень до Мінекономіки заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до Постанови.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

2021

2022

Кількість звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до Постанови.

0

0

Звернення заінтересованих сторін щодо необхідності перегляду Постанови з метою внесення до неї змін до Мінекономіки не надходили.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта за 2021 – 2022 роки можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Водночас за результатами практичного застосування органами з оцінки відповідності положень Порядку існує необхідність внесення певних уточнень до форми додатків, установлених додатками 4, 6, 11 та 15 до нього.

На сьогодні Мінекономіки розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України та готується відповідний пакет документів для погодження із заінтересованими органами.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json