Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 88 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 717"

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 88 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 717" (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття регуляторного акта є приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства та спрощення процедур оцінки відповідності, передбачених Технічним регламентом мийних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 20 грудня  2021 року по 09 лютого 2022 року.

5. Тип відстеження

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" шляхом аналізу кількості звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до постанови і надання роз’яснень щодо її положень.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розмір додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів, пов’язаних з дією постанови – не прогнозувався.

Дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання, які виготовляють, вводять в обіг і надають на ринку мийні засоби; органи виконавчої влади, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за обігом на ринку України такої продукції.

Протягом 2020–2021 року звернення від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія постанови, щодо надання роз’яснень щодо положень регуляторного акта та внесення змін до нього не надходили.

За інформацією Держпродспоживслужби, як органу державного ринкового нагляду у сфері мийних засобів, протягом 2020-2021 років не здійснювалась перевірка характеристик мийних засобів, оскільки такі види продукції не було включено до секторальних планів ринкового нагляду.

Рівень поінформованості щодо положень регуляторного акта достатньо високий. Регуляторний акт розмішений на офіційному вебсайті Верховної Ради України, Урядовому вебпорталі та в інформаційно-аналітичній системі "Ліга".

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json