Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 06.11.2020 № 2280 "Про затвердження Порядку передачі та зберігання комплектів документації, пов'язаної з виконанням призначеними органами з оцінки відповідності/визнаними незалежними організаціями завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, у разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2020 за № 1190/35473

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 06.11.2020 № 2280 "Про затвердження Порядку передачі та зберігання комплектів документації, пов'язаної з виконанням призначеними органами з оцінки відповідності/визнаними незалежними організаціями завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, у разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.11.2020 за № 1190/35473 (далі – наказ № 2280).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України (далі – Мінекономіки).

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття наказу № 2280 є:

приведення законодавства у сфері оцінки відповідності у відповідність до Закону України від 6 червня 2019 р. № 2740-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання";

встановлення чіткого механізму передачі та зберігання комплектів документації, пов'язаної з виконанням призначеними органами з оцінки відповідності/визнаними незалежними організаціями завдань з оцінки відповідності вимогам відповідних технічних регламентів у разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання відповідно свідоцтва про призначення.

З цією метою наказом № 2280 затверджено Порядок передачі та зберігання комплектів документації, пов’язаної з виконанням призначеними органами з оцінки відповідності/ визнаними незалежними організаціями завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, у разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 22 квітня 2022 року по 22 травня 2022 року.

5. Тип відстеження

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності наказу № 2280 здійснювалось відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом аналізу кількості звернень до Мінекономіки заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до наказу № 2280.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

2021

2022

 

Кількість звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до Постанови.

0

0

Звернення заінтересованих сторін щодо необхідності перегляду наказу № 2280 з метою внесення до неї змін до Мінекономіки не надходили.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта за 2021 – 2022 роки можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json