Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 501 "Про внесення змін до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536"

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 501 “Про внесення змін до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536” (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України (далі – Мінекономіки).

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття Постанови є відтермінування набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536 “Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском”.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 09 березня 2022 року по 22 квітня 2022 року.

5. Тип відстеження

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності Постанови здійснювалось відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом аналізу кількості звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до Постанови.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

2021

2022

Кількість звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до Постанови.

0

0

Звернення заінтересованих сторін щодо необхідності перегляду Постанови з метою внесення до неї змін не надходили.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта за 2021 – 2022 роки можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json