Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 814 "Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі"

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 814 "Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі" (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття регуляторного акта є приведення Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, у відповідність  до Регламенту (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 р. про прилади, що спалюють газоподібні палива, та скасування Директиви 2009/142/ЄС, на основі якого він був розроблений.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 05 листопада 2021 року по 05 січня 2022 року.

5. Тип відстеження

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" шляхом аналізу кількості звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до постанови і надання роз’яснень щодо її положень.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розмір додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів, пов’язаних з дією постанови – не прогнозувався.

Дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання, які виготовляють, вводять в обіг і надають на ринку прилади, що працюють на газоподібному паливі; органи виконавчої влади, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за обігом на ринку України таких приладів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта – не прогнозувався.

Протягом 2020–2021 року звернення від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія постанови, щодо надання роз’яснень щодо положень регуляторного акта не надходили.

Протягом 2020–2021 року пропозиції від заінтересованих сторін щодо необхідності перегляду регуляторного акта та внесення змін до нього не надходили.

За інформацією Держпродспоживслужби, як органу державного ринкового нагляду у сфері приладів, що працюють на газоподібному паливі, та арматури до них, протягом 2020-2021 років не здійснювались перевірки характеристик продукції приладів, що працюють на газоподібному паливі, та арматура до них, оскільки такі види продукції не було включено до секторальних планів ринкового нагляду.

Рівень поінформованості щодо положень регуляторного акта достатньо високий. Регуляторний акт розмішений на офіційному вебсайті Верховної Ради України, Урядовому вебпорталі та в інформаційно-аналітичній системі "Ліга".

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json