Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 № 909 "Про порядок проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу в електронній торговій системі"

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 № 909 "Про порядок проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу в електронній торговій системі" (далі – постанова) набрала чинності – 01.09.2021.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Основною метою прийняття постанови є визначення механізму проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу та публікації документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, з використанням електронної торгової системи (далі – ЕТС), включаючи порядок функціонування, випадки використання ЕТС для проведення концесійних конкурсів, розмір, порядок, строки сплати та повернення винагороди оператора електронного майданчика відповідно до положень Закону України “Про концесію”.

Затверджений порядок проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу надає право прозорого проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу та публікації документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01.09.2022 по 23.09.2022.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з урахуванням специфіки постанови шляхом отримання від концесієдавців укладених концесійних договорів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Протягом року після набрання чинності регуляторного акта концесійний конкурс, конкурентний діалог та публікація документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію не проводилися.

Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий.

Постанову опубліковано в Офіційному віснику України від 14.09.2021 (2021 р.,
№ 71, стор. 12, стаття 4499, код акта 106993/2021), Урядовому кур'єрі від 01.09.2021 № 167 та оприлюднено на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Реалізація постанови врегульовує процедуру проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу та публікації документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, в ЕТС, що, у свою чергу, надає змогу визначити концесіонера із застосуванням принципів відкритості, рівності, об'єктивності та відсутності дискримінації, сприятиме залученню ефективних концесіонерів та зростанню обсягу залучених інвестицій.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json