Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 82 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження уповноваженими науковими метрологічними центрами, державними підприємствами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, та провадять метрологічну діяльність, повірочними лабораторіями господарської діяльності з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 82 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження уповноваженими науковими метрологічними центрами, державними підприємствами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, та провадять метрологічну діяльність, повірочними лабораторіями господарської діяльності з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства» (далі – постанова), набрала чинність 03.07.2020.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття постанови є запровадження ризик-орієнтованого підходу до проведення перевірок суб’єктів господарювання, що дозволить вдосконалити систему відносин, які виникають при визначенні періодичності здійснення Мінекономіки планових заходів державного нагляду (контролю) в сфері метрології.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 21.02.2022 по 31.03.2022.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом збирання статистичних даних, аналізу звернень заінтересованих сторін щодо положень постанови.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – 69 суб’єктів господарювання, які отримали свідоцтво про уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаних з виконанням вимог цього регуляторного акта – пов’язано з ознайомленням та застосуванням постанови у своїй роботі.

Рівень поінформованості щодо положень акта – високий. Постанову опубліковано в Офіційному віснику України від 03.03.2020 (2020 р., № 17, стор. 110, стаття 664, код акта 98167/2020) та оприлюднено на офіційному вебпорталі Верховної Ради України за посиланням.

Кількість звернень суб’єктів господарювання та інших заінтересованих сторін з питань, пов’язаних з прийняттям регуляторного акта – відсутні.

Кількість звернень щодо перегляду положень постанови – відсутні.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягненн визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності данного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Прийнята постанова забезпечує реалізацію статті 18 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та виконання статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json