Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Меню

Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства економіки України від 12.04.2022 № 827-22 “Про затвердження форми звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” та Порядку її подання”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.05.2022 за № 565/37901

1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється

Наказ Міністерства економіки України від 12.04.2022 № 827-22 “Про затвердження форми звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” та Порядку її подання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.05.2022 за № 565/37901 (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності

Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ прийнято з метою удосконалення форми звітності щодо інформації про попит на робочу силу (вакансії) та порядку її подання, сприяння розвитку електронних послуг Державної служби зайнятості та електронного обслуговування клієнтів, вдосконалення загальнонаціональної бази даних про наявність робочих місць в Україні.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Червень 2022 року.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Дані, надані Державною службою зайнятості.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом отримання зауважень та пропозицій до наказу та їхнього аналізу.

Крім того, результати базового відстеження наказу здійснювалися на підставі встановлених кількісних та якісних значень показників результативності акта, задекларованих при розробці регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося за такими показниками:

кількість роботодавців–суб’єктів господарювання (далі – роботодавці), які подали до Державної служби зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії), одиниць;

кількість роботодавців, які подали до Державної служби зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії) в електронній формі з підтвердженням електронним підписом або печаткою, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, одиниць;

кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, одиниць;

кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості та поданих через електронні кабінети роботодавця в електронній формі з підтвердженням електронним підписом або печаткою, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, одиниць; 

кількість роботодавців, якими створено електронні кабінети роботодавця на офіційному вебсайті Державної служби зайнятості, одиниць.

Відстеження результативності регуляторного акту здійснювалося за результатами аналізу даних, наданих Державною службою зайнятості.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Рівень поінформованості щодо положень нормативно-правового акта достатньо високий.

Проблеми, які обумовили необхідність прийняття запропонованого наказу, вирішувалися шляхом їх визначення, прийняття нормативно-правового акта та розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Міністерства економіки України.

До нормативно-правового акта у процесі його оприлюднення не було надано зауважень та пропозицій.

Що стосується кількісних та якісних значень показників результативності акта, то за даними Державного центра зайнятості за період з січня 2022 року по травень 2022 року:

до Державної служби зайнятості подали інформацію про попит на робочу силу (вакансії) 59,7 тис. роботодавців;

інформація про попит на робочу силу (вакансії) в електронній формі з підтвердженням електронним підписом або печаткою, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, роботодавцями до Державної служби зайнятості не подавалася;

роботодавцями до Державної служби зайнятості заявлено 202,8 тис. вакансій;

через електронні кабінети роботодавця вакансії в електронній формі з підтвердженням електронним підписом або печаткою, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, роботодавцями до Державної служби зайнятості не подавалися; 

на офіційному вебсайті Державної служби зайнятості 251,0 тис. роботодавцями створено електронні кабінети роботодавця.

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

Запровадження наказу дозволить:

створити можливість досягти результатів щодо якісного та оперативного підбору кандидатів під потреби роботодавців;

створити можливість отримувати особам, які шукають роботу або зареєстровані як безробітні, повну та достовірну інформацію про попит на робочу силу (вакансії) на ринку праці;

забезпечити впровадження механізму подання роботодавцями інформації про потребу в робочій силі (вакансії) в електронній формі з підтвердженням електронним підписом або печаткою, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, що дозволить скоротити терміни подання звітності та витрати, які з цим пов’язані;

створити можливість вдосконалювати загальнонаціональну базу даних про наявність робочих місць в Україні;

привести нормативно-правовий акт у відповідність до чинного законодавства.

Остаточна оцінка результативності регуляторного акту буде зроблена за підсумками повторного відстеження, яке здійснюватиметься через два роки з дня набрання чинності наказу.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json