Міністерство економіки України

Головна / Публічні закупівлі / Консультації з питань закупівель / Консультації з питань публічних закупівель
Меню

Запит від ТОВ ФІРМА ТЕХНОВА

Тема: Планування закупівель
Тема розширена: Db,sh ghjwtlehb pfregsdks
Суть питання: Дорого дня.
За результатом проведеної процедури закупівлі було укладено договір про закупівлю товару.
В процесі виконання договору постачальник повідомив про неможливість виконання договору, у зв’язку з чим дію договору про закупівлю було припинено.
При цьому за час дії договору про закупівлю його було частково виконано.
Згідно роз’яснення що міститься в листі-роз'ясненні Мінекономрозвитку від 14.09.2016 N 3302-06/29640-06 в разі розірвання договору про закупівлю та необхідності здійснення нової закупівлі, та інших випадках викладених в листі-роз'ясненні, можливе після вчинення замовником дій, передбачених частиною першою статті 4 Закону, тобто внесення змін до річного плану закупівель/додатку до річного плану, керуючись вартісними межами, встановленими у частині першій статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки, виходячи зі змісту пункту 18 частини першої статті 1 Закону та з урахуванням Бюджетного кодексу України (у разі, якщо замовником є розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), такий предмет закупівлі у вищевказаних випадках вважатиметься новим предметом договору.

Після припинення договору в нас як Замовника залишається необхідність здійснення закупівлі залишку товару недопоставленого згідно достроково припиненого договору, сукупна вартість якого не перевищує вартісні межі встановлені у частині першій статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Чи маємо ми право здійснити закупівлю без застосування електронної системи закупівель, у зв’язку з тим що вартість предмета закупівлі не перевищує вартісні межі встановлені у частині першій статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом внесення відповідного запису до додатку до річного плану закупівель, не враховуючи попередньо здійснену закупівлю. Так як на початок здійснення первинної закупівлі зазначена не планувалась, а необхідність здійснення останньої виникла у зв’язку з достроковим припиненням договору про закупівлю.
Або нам все таки необхідно внести зміни до річного плану закупівель у зв’язку з тим що за даним предметом закупівлі вже відбувалась, не зважаючи на те що це нова закупівля, яку замовник не міг передбачити на початок здійснення первинної закупівлі та те що вартість останньої не перевищує вартісні межі встановлені у частині першій статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
Відповідь на запит 865/2018

Шановний користувачу, Закон України “Про публічні закупівлі” установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Питання щодо проведення допорогових закупівель міститься в листі від 30.09.2016 № 3302-06/31462-06 30.09.2016 "Щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою вартісних меж, встановлених абзацами другим і третім частини першої статті 2 Закону" за посиланням http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&pageNumber=8&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=desc

Разом з тим, ураховуючи вимоги статті 4 та частини третьої статті 11 Закону, закупівля здійснюється відповідно до річного плану, який складає та затверджує тендерний комітет або уповноважена особа (особи), що планує закупівлі.

Очікувана вартість предмета закупівлі у річному плані зазначається на момент, що передує проведенню відповідної процедури закупівлі та не потребує коригування за результатами здійснення такої процедури закупівлі. Теж саме стосується закупівель, вартість яких є меншою вартісних меж, встановлених абзацами другим і третім частини першої статті 2 Закону", та додатку до річного плану і тому, у разі виникнення потреби у закупівлі нового предмета, замовник може прийняти відповідне рішення та внести зміни до додатку до річного плану закупівель шляхом відображення інформації щодо нового предмета закупівлі, керуючись статтею 4 Закону.

Форми документів у сфері публічних закупівель затверджені наказом Мінекономрозитку від 22.03.2016 № 490 “Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель” (далі – Наказ).

Відповідно до абзацу третього пункту 2 Наказу додаток до річного плану закупівель, до якого вноситься інформація про закупівлі, очікувана вартість яких є меншою вартісних меж, встановлених абзацами другим і третім частини першої статті 2 Закону", складається за формою річного плану закупівель шляхом заповнення відповідних полів в системі.

Відповідь надано: Департаментом сфери публічних закупівель Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Теги: Планування закупівель
Чи була ця відповідь корисною для вас?
Так Ні
https://freegeoip.net/json