Міністерство економіки України

Головна / Публічні закупівлі / Інформація про реформу публічних закупівель
Меню

Інформація про реформу публічних закупівель

 Мета реформи

Підвищення прозорості, конкурентності та професійності закупівель, а також поетапне приведення системи публічних закупівель України у відповідність із стандартами Європейського Союзу. 

 

Реформа у цифрах і фактах

Починаючи з 2015 року в Україні проводиться реформа публічних закупівель, а також поетапне приведення законодавства України до норм acquis Європейського Союзу на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Функції Уповноваженого органу, що здійснює регулювання сфери публічних закупівель, покладені на Мінекономіки. Органом оскарження визначено Антимонопольний комітет України. Контроль у сфері здійснюється Державною аудиторською службою України, Рахунковою палатою та Антимонопольним комітетом України в межах повноважень, визначених законодавством.

У 2016 році було введено в дію Закон України “Про публічні закупівлі”, який забезпечив початок переведення закупівель в Україні в електронний формат через електронну систему закупівель Prozorro.

За час роботи електронної системи закупівель спостерігається щорічне зростання кількості закупівель з 900 тисяч у 2017 році до більш ніж 5 мільйонів закупівель у 2021 році та відповідно суми укладених договорів з 472 млрд грн у 2017 році до 965 млрд грн у 2021 році. 

Проте з початком повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України та введення правового режиму воєнного стану ситуація у сфері закупівель дещо змінилась і у 2022 році здійснено 2,8 млн закупівель та укладено договорів на суму 484 млрд. грн.

Звертаємо увагу, що разом з громадськими організаціями та бізнесом було запущено в публічний доступ модуль аналітики, який в інтерактивному режимі реального часу дає можливість аналізувати інформацію про публічні закупівлі: http://bi.prozorro.org/.

Разом з тим, в рамках міжнародної діяльності в сфері публічних закупівель слід відмітити:

 1. 18 травня 2016 року Україна стала повноправною стороною Угоди СОТ про державні закупівлі, що забезпечило доступ до українським компаніям до міжнародних ринків державних закупівель 48 країн, річний обсяг яких складає близько 1,7 трлн. дол. США.
 2. В рамках роботи в Комітеті СОТ з державних закупівель у лютому 2019 р. Україну визначено головуючою країною Робочої програми зі збору та звітності статистичних даних (Work Programme on collection and reporting of statistical data). Слід зазначити, що Україна вперше очолила Робочу програму СОТ. Країною-попередником, що головувала цією Програмою, виступали США. Робота цієї Програми направлена на формування пропозицій щодо певної уніфікації форми подання щорічної статистичної звітності країнами-членами Угоди про державні закупівлі, для подальшого опрацювання інформації профільним Комітетом СОТ.

Міжнародне визнання та нагороди, отримані за розвиток електронної системи публічних закупівель України Prozorro:

- World Procurement Awards 2016  у номінації “Громадський сектор”;

- Open Government Awards 2016;

- ProZorro включено в  рекомендовані моделі електронних закупівель ЄБРР;

- ProZorro визначено showcase & learning project світової ініціативи Open Сontracting Partnership Davos Awards 2017 у номінації “Довіра майбутнього”;

- Fair Sourcing Awards (FSA) 2017 у номінації "Майстер";

- Світовий банк за результатами оцінки функціонування електронної системи публічних закупівель Prozorro у 2017 році визнав, що може використовувати цю платформу для проведення закупівель товарів, послуг та робіт в Україні;

- Transparent Public Procurement Rating, Найбільш прозора система публічних закупівель 2020.

Що передбачає реформа?
Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), закріплено зобов’язання України щодо приведення системи публічних закупівель у відповідність із стандартами ЄС.
Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175-р було схвалено
Стратегію реформування системи публічних закупівель (“дорожню карту”) та затверджено план заходів щодо реалізації Стратегії  реформування системи публічних закупівель (“дорожньої карти”), яка передбачала 5 етапів послідовної адаптації законодавства України до стандартів ЄС протягом 2015 - 2022 років. 

 

Що вже змінилось завдяки реформі?

Публічні закупівлі переведено з “паперового” в “електронний” формат та здійснюються з використанням електронної системи закупівель. А для закупівель, які здійснюються без використання електронної системи закупівель, необхідно обов’язково оприлюднити в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю.

Таким чином, вся інформація про закупівлі за публічні кошти знаходиться в електронній системі закупівель у вільному доступі.

Запровадження електронних закупівель сприяло підвищенню прозорості процесу закупівель, розширило можливості бізнесу щодо участі в публічних закупівлях та дало змогу як контролюючим органам, так і громадськості спостерігати за процесом здійснення публічних закупівель.

З квітня 2020 року оновлено редакцію Закону України “Про публічні закупівлі”, якою передбачено, зокрема:

 • перехід від тендерних комітетів до уповноважених осіб для професіоналізації закупівель;
 • удосконалення механізму оскарження;
 • запровадження спрощеної закупівлі;
 • функціонування нових інструментів для підвищення ефективності закупівель (електронні каталоги);
 • можливість виправлення учасником протягом двадцяти чотирьох годин невідповідностей в тендерній пропозиції після їх виявлення замовником;
 • розширення переліку підстав для відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель та ін.

З метою розвитку електронної системи закупівель забезпечено автоматичний обмін інформацією з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державним реєстром лікарських засобів, Державною податковою службою України, Державною казначейською службою України та Національним агентством з питань запобігання корупції.

Нормативно та технічно передбачено можливість здійснення Державною аудиторською службою та її територіальними органами в електронній системі закупівель моніторингу закупівель, у тому числі, із використанням автоматичних індикаторів ризику, використання яких дає можливість автоматично здійснювати вибір процедур закупівель, що містять ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель.

Поряд з цим, на центральному рівні визначені централізовані закупівельні організації, які в інтересах замовників проводять закупівлі згідно з Законом України “Про публічні закупівлі”:

 • державна установа “Професійні закупівлі”;
 • державне підприємство “Медичні закупівлі України”;
 • державне підприємство “Українські спеціальні системи“.

Крім того, на регіональному рівні визначено сім централізованих закупівельних організацій.

З метою підвищення рівня професіоналізації суб’єктів сфери публічних закупівель розроблено:

 • професійний стандарт для професії “Фахівець з публічних закупівель”;
 • примірне положення про уповноважену особу;
 • порядок організації тестування уповноважених осіб”;
 • перелік тестових питань для підтвердження уповноваженою особою рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель з варіантами відповідей.

Разом з тим, в рамках підвищення професіоналізації фахівців з публічних закупівель, які вже працюють у сфері та для нових фахівців Уповноваженим органом у співпраці з Проектом Європейського Союзу "Підтримка реформи публічних закупівель в Україні" підготовлено та розміщено на освітній платформі Prometheus онлайн-курси “Публічні закупівлі: від теорії до практики” та “Публічні закупівлі: управління та оцінка ефективності”, які доступні за посиланням: http://surl.li/hmqpm.

Стратегічні цілі 

- гармонізація законодавства України у сфері публічних закупівель з відповідними вимогами директив ЄС та Угоди СОТ про державні закупівлі;

- створення та розвиток системи електронних закупівель з урахуванням вимог та стандартів ЄС, кращої міжнародної практики;

- розвиток системи професійної підготовки спеціалістів з питань публічних закупівель та професіоналізація у сфері публічних закупівель;

- міжнародне співробітництво у сфері публічних закупівель та підвищення іміджу України на міжнародній арені як держави із сучасною системою публічних закупівель.

 

Відповідальні за впровадження реформи 

Мінекономіки

 

Додаткові матеріали (матеріали за темою, посилання на інформаційні ресурси)

Веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель: http://prozorro.gov.ua/

 

Більше інформації про реформу публічних закупівель за посиланням.  

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json