Головна / Публічні закупівлі / Інформація про реформу публічних закупівель
Меню

Інформація про реформу публічних закупівель

Мета реформи

Підвищення прозорості, конкурентності та професійності закупівель, а також поетапне приведення системи публічних закупівель України у відповідність із стандартами Європейського Союзу. 

 

Реформа у цифрах і фактах

Починаючи з 2015 року в Україні проводиться реформа публічних закупівель, а також поетапне приведення законодавства України до норм acquis Європейського Союзу на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Функції Уповноваженого органу, що здійснює регулювання сфери публічних закупівель, покладені на Мінекономіки. Органом оскарження визначено Антимонопольний комітет України. Контроль у сфері здійснюється Державною аудиторською службою України, Рахунковою палатою та Антимонопольним комітетом України в межах повноважень, визначених законодавством.

У 2016 році було введено в дію Закон України “Про публічні закупівлі”, який забезпечив початок переведення закупівель в Україні в електронний формат через електронну систему закупівель Prozorro.

За час роботи електронної системи закупівель спостерігається щорічне зростання кількості закупівель з 900 тисяч у 2017 році до майже 4 мільйонів закупівель у 2020 році та відповідно суми укладених договорів з 472 млрд. грн. у 2017 році до 676 млрд. грн. у 2020 році.

Звертаємо увагу, що разом з громадськими організаціями та бізнесом було запущено в публічний доступ модуль аналітики, який в інтерактивному режимі реального часу дає можливість аналізувати інформацію про публічні закупівлі: http://bi.prozorro.org/.

 

Що передбачає реформа? Етапи впровадження реформи

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), закріплено зобов’язання України щодо приведення системи публічних закупівель у відповідність із стандартами ЄС.

Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175-р було схвалено Стратегію реформування системи публічних закупівель (“дорожню карту”) та затверджено план заходів щодо реалізації Стратегії  реформування системи публічних закупівель (“дорожньої карти”), який передбачає 5 етапів послідовної адаптації законодавства України до стандартів ЄС протягом 2015 - 2022 років. 

 

Що вже змінилось завдяки реформі?

На сьогодні всі закупівлі, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис. грн., переведені з “паперового” в “електронний” формат та здійснюються з використанням електронної системи закупівель. А для закупівель, які здійснюються без використання електронної системи закупівель, необхідно обов’язково оприлюднити в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю.

Таким чином, вся інформація про закупівлі за публічні кошти знаходиться в електронній системі закупівель у вільному доступі.

Запровадження електронних закупівель сприяло підвищенню прозорості процесу закупівель, розширило можливості бізнесу щодо участі в публічних закупівлях та дало змогу як контролюючим органам, так і громадськості спостерігати за процесом здійснення публічних закупівель.

З метою розвитку електронної системи закупівель забезпечено автоматичний обмін інформацією з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державним реєстром лікарських засобів, Державною податковою службою України та Державною казначейською службою України.

Нормативно та технічно забезпечено:

- можливість здійснення Державною аудиторською службою та її територіальними органами в електронній системі закупівель моніторингу закупівель, у тому числі, із використанням автоматичних індикаторів ризику, використання яких дає можливість автоматично здійснювати вибір процедур закупівель, що містять ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель;

- можливість обміну інформацією про проведені процедури закупівлі (у разі якщо замовник є розпорядником або одержувачем бюджетних коштів) і здійснення оплати за договорами про закупівлю між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України.

Визначені централізовані закупівельні організації, які в інтересах замовників проводять закупівлі згідно з Законом України “Про публічні закупівлі”:

  • державна установа “Професійні закупівлі”;
  • державне підприємство “Медичні закупівлі України”;
  • державне підприємство “Українські спеціальні системи“.

Крім того, Івано-Франківською обласною радою прийнято рішення від 31.07.2020 р. № 1511-36/2020 “Про створення комунального підприємства Івано-Франківською обласною радою “Централізована закупівельна організація Івано-Франківської обласної ради”, яке з 01.10.2020 може проводити закупівлі для визначеного кола замовників, які в обов’язковому порядку передають свої закупівлі до зазначеної установи.

З метою підвищення рівня професіоналізації у сфері публічних закупівель розроблено та затверджено професійний стандарт для професії “Фахівець з публічних закупівель“, який визначає набір знань, умінь та компетентностей фахівців, які відповідають за організацію та проведення закупівель.

З квітня 2020 року оновлено редакцію Закону України “Про публічні закупівлі”, якою передбачено, зокрема:

  • можливість виправлення учасником протягом двадцяти чотирьох годин невідповідностей в тендерній пропозиції після їх виявлення замовником, запровадження спрощеної закупівлі;
  • удосконалення механізму оскарження;
  • функціонування нових інструментів для підвищення ефективності закупівель (електронні каталоги);

поступовий перехід від тендерних комітетів до уповноважених осіб для професіоналізації закупівель, розширення переліку підстав для відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель.

 

Стратегічні цілі 

- гармонізація законодавства України у сфері публічних закупівель з відповідними вимогами директив ЄС та Угоди СОТ про державні закупівлі;

- створення та розвиток системи електронних закупівель з урахуванням вимог та стандартів ЄС, кращої міжнародної практики;

- розвиток системи професійної підготовки спеціалістів з питань публічних закупівель та професіоналізація у сфері публічних закупівель;

- міжнародне співробітництво у сфері публічних закупівель та підвищення іміджу України на міжнародній арені як держави із сучасною системою публічних закупівель.

 

Цілі та завдання на поточний рік

  •  Подальша професіоналізація сфери публічних закупівель шляхом:

- розроблення та затвердження Примірного положення про уповноважену особу;

- розроблення та затвердження Порядку організації тестування уповноважених осіб у сфері публічних закупівель;

- реалізація в електронній системі закупівель механізму тестування уповноважених осіб.

  • Розвиток електронної системи закупівель шляхом:

- здійснення інтеграції електронної системи закупівель з єдиним веб-порталом використання публічних коштів;

- реалізації можливості внесення частини інформації, що має міститися в тендерній документації, у вигляді окремих полів в електронній системі закупівель.

 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про удосконалення здійснення публічних закупівель.

 

Відповідальні за впровадження реформи 

Мінекономіки

 

Додаткові матеріали (матеріали за темою, посилання на інформаційні ресурси)

Веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель: http://prozorro.gov.ua/  

 

Більше інформації про реформу публічних закупівель за посиланням

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json