Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Звіт про періодичне відстеження результативності Закону України від 05.06.2014 № 1315-VII "Про стандартизацію"
07.10.2019 | 15:31 | Департамент технічного регулювання.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII "Про стандартизацію" (далі – Закон).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття Закону є:

удосконалення правових та організаційних засад національної стандартизації;

удосконалення процедур розроблення національних стандартів, у тому числі шляхом усунення необхідності відомчих погоджень проектів національних стандартів;

створення нової національної системи стандартизації, яка відповідає сучасним вимогам та тенденціям й забезпечить єдину державну політику у цій сфері, спрямовану на нормативне забезпечення найважливіших державних завдань;

приведення національної системи стандартизації у відповідність з європейською моделлю;

створення організаційних форм діяльності у сфері стандартизації, що відповідають міжнародній та європейській практиці;

дотримання основоположних принципів стандартизації;

утворення та функціонування національного органу стандартизації, що не є органом державної влади;

визначення повноважень національного органу стандартизації, зокрема щодо:

- організації та координації діяльності щодо розроблення, прийняття, перевірки, перегляду та скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;

- прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;

- встановлення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, процедур розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;

- підготовка та затвердження програми робіт з національної стандартизації;

- прийняття рішень щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації та координація їх діяльності;

- представлення інтересів України в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації;

- надання інформаційних послуг з питань стандартизації.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 07.01.2016 по 07.01.2019.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу інформації, що надходила до Мінекономрозвитку від центральних органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання, та технічних комітетів стандартизації стосовно необхідності внесення змін до Закону.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

Повторне відстеження (06.01.2015 - 06.01.2016)

Періодичне відстеження (07.01.2016 - 07.01.2019)

Кількість звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до Закону

0

0

За звітний період звернень від центральних органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання, та технічних комітетів стандартизації стосовно необхідності внесення змін до Закону  не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта за період з 07.01.2016 по 07.01.2019, можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2