Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Діяльність / Технічне регулювання / Стандартизація / Довідка щодо технічних умов підприємств (технічні умови не реєструються)
Довідка щодо технічних умов підприємств (технічні умови не реєструються)
21.01.2015 | 12:46 | Департамент технічного регулювання та метрології.

ПОВІДОМЛЕННЯ

щодо скасування державної реєстрації технічних умов на продукцію та змін до них

 

З метою приведення національної системи стандартизації до європейських норм і правил розроблено та прийнято Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII "Про стандартизацію" (далі – Закон) (набрав чинність 03.01.2015), який передбачає удосконалення правових та організаційних засад національної стандартизації, зокрема Закон не містить положень стосовно нормативно-правового регулювання відносин, пов'язаних із розробленням стандартів підприємств, установ та організацій і технічних умов (далі – ТУ).

Статтею 16 Закону визначено, що:

підприємства, установи та організації мають право у відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб організовувати та виконувати роботи із стандартизації, зокрема:

розробляти, приймати, перевіряти, переглядати та скасовувати стандарти, кодекси усталеної практики, ТУ і зміни до них, установлювати процедури їх розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та застосування;

застосовувати прийняті ними стандарти, кодекси усталеної практики та ТУ;

брати участь у роботі спеціалізованих міжнародних та регіональних організацій стандартизації відповідно до положень про такі організації;

створювати та вести фонди нормативних документів і видавати каталоги нормативних документів для забезпечення своєї діяльності та інформаційного обміну; видавати і розповсюджувати прийняті ними стандарти, кодекси усталеної практики та ТУ, документи відповідних спеціалізованих міжнародних організацій стандартизації, членами яких вони є чи з якими співпрацюють на підставі положень про такі організації або відповідних договорів;

стандарти, кодекси усталеної практики та ТУ, прийняті підприємствами, установами та організаціями, застосовуються на добровільній основі.

Також пунктом 38 розділу І Закону України від 09.04.2014 № 1193-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", який набрав чинності 26.04.2014, виключено статті    4-9 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію", тобто скасовано положення Декрету, якими була передбачена державна реєстрація ТУ на продукцію та змін до них.

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вищезазначеного Закону видано накази Мінекономрозвитку:

від 20.05.2014 № 572 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінекономрозвитку України від 04.11.2013 № 1299", яким скасовано надання Мінекономрозвитку адміністративної послуги з проведення державної реєстрації ТУ;

від 26.05.2014 № 615 "Про затвердження Зміни № 5 до національного стандарту України ДСТУ 1.3:2004 та скасування національного стандарту України ДСТУ 1.6:2004", яким скасовано національний стандарт України ДСТУ 1.6:2004 "Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів" та внесено зміни до         ДСТУ 1.3:2004 "Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов" у частині скасування державної реєстрації ТУ.

Державні підприємства, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку можуть надавати консультативну та методологічну допомогу з розроблення та перевіряння ТУ виключно на замовлення суб’єктів господарювання.

 

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2