Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 26.05.2020 № 985 «Про затвердження Порядку ведення Переліку органів іноземної сертифікації», зареєстрований в Мін’юсті 11.06.2020 за № 506/34789
15.07.2021 | 15:10 | Директорат державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України  від 26.05.2020 № 985 «Про затвердження Порядку ведення Переліку органів іноземної сертифікації», зареєстрований в Мін’юсті 11.06.2020 за № 506/34789 (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття наказу було встановлення процедури  здійснення Держпродспоживслужбою внесення, відмови у внесенні органів іноземної сертифікації до Переліку органів іноземної сертифікації та внесення змін до нього. Ведення цього переліку забезпечує визнання сертифікатів, що засвідчують органічне виробництво та/або обіг органічної продукції згідно із законодавством іншим, ніж законодавство України.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 11.06.2021 по 12.07.2021.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом збирання статистичних даних, одержання пропозицій до нього, їх аналізу стосовно необхідності внесення змін до нього.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розмір додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів, пов’язаних з дією постанови – не передбачено.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, не обмежується і включає суб’єктів господарювання, що займаються імпортом та/або експортом органічної продукції.

Кількість органів іноземної сертифікації, що здійснюють сертифікацію обігу органічної продукції експортерів та імпортерів, станом на 06.07.2021 складає 48. Відповідно кількість експортерів та імпортерів, які подали заяву Держпродспоживслужбі про внесення їх органу іноземної сертифікації до Переліку, становить також 48. Водночас, загальна кількість імпортерів та експортерів органічної продукції не визначалася, оскільки сертифікат, який

Витрати суб’єктів господарювання на виконання вимог наказу пов’язані із вартістю адміністративних процедур щодо подання заяви до Держпродспоживслужби. Так, при розробці проекту наказу передбачалося, що один суб’єкт господарювання витрачатиме 72 грн. на виконання вимог наказу. Протягом 1 року дії наказу статті витрат не змінилися, та враховуючи інфляцію наразі витрати становлять майже 81 грн. для одного суб’єкта господарювання, що на 12,5 % більше, ніж під час прийняття регуляторного акта.

Рівень поінформованості щодо положень регуляторного акта достатньо високий. Постанова офіційно опублікована в Урядовому кур’єру від 06.12.2019 № 235 та Офіційному віснику України від 17.12.2019 – 2019 р., № 97, стор. 22, стаття 3201; оприлюднена на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України та Мінекономіки.

За період виконання заходів з відстеження пропозицій та зауважень від заінтересованих сторін до положень постанови не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Реалізація наказу дозволяє забезпечити визнання сертифікатів, що засвідчують органічне виробництво та/або обіг органічної продукції згідно із законодавством іншим, ніж законодавство України.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2