Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Публічні закупівлі / Консультації з питань закупівель / Консультації з питань публічних закупівель
Консультації з питань публічних закупівель
В словах тільки українські літери, мінімальна довжина слова 3 символи
Пошук в тексті
Bідібрати результати за темою за тегами
Останні запити та відповіді сортувати за
Очистити
25.03.2020 Запитання      Тема: Інше Розширений перегляд
3045 / 3008
Підскажіть, будь ласка в кінці 2019 року наша сільська рада і ще 5 в нашому районі утворили ОТГ. Пройшли вибори голови ОТГ. Спільного бюджету поки ще немає, в кожній сільській раді свій бюджет. Але на сесії по кожній сільській раді було прийнято рішення, що розпорядником бюджетних коштів є новообраний сільський голова головної садиби до завершення процедури реорганізації шляхом приєднання.Хто повинен проводити закупки в такому випадку в сільських радах чи уповноважені особи/тендерні комітети ті які були призначені кожною с/р до об'єднання чи уже уповноважена особа, яку повинен буде призначити обраний голова.
Відповідь
25.03.2020 Запитання      Тема: Тендерний комітет або уповноважена особа Розширений перегляд
2788 / 2730
Громадські організації мають фінансування з державного бюджету. Згідно отриманих сум коштів наша діяльність потребує проведення Спрощеної закупівлі (з 19.04). Цим займається уповноважена особа. Специфікою ГО є відсутність штатних працівників, зарплат, і так далі. Ми всі працюємо на волонтерських засадах. То як бути з обов'язковою присутністю УО? Чи можна її призначати внутрішнім наказом керівних органів, чи прописувати що такою особою є один з членів керівних органів на тих же волонтерських засадах?
Відповідь
25.03.2020 Запитання      Тема: Предмет закупівлі Розширений перегляд
2368 / 2337
3. Аналіз реалізації молодіжних проектів та заходів показує, що найбільш актуальним статтями витрат є наступні: 1) послуги з організації та проведення заходів (звукотехніче, світлотехнічне, сценічне забезпечення, послуги написання сценаріїв та проведення заходів); 2) послуги харчування та проживання учасників молодіжних заходів; 3) послуги з перевезення учасників заходів; 4) поліграфічні послуги. При цьому, зважаючи на специфіку планування молодіжних заході, спрогнозувати кількість, вид, дату, час та місце надання зазначених послуг терміном на весь бюджетний рік, є неможливим. А значить, фактично неможливим є здійснення централізованої закупівлі таких послуг на весь бюджетний рік. Ураховуючи вищевикладене, просимо надати рекомендації та роз’яснення щодо здійснення оптимального та ефективного відповідно до вимог Закону планування та подальшого здійснення закупівель товарів, робіт та послуг, необхідних для проведення молодіжних проектів та заходів. Також, просимо надати роз’яснення та консультативну допомогу щодо вірного здійснення визначення предмету закупівель відповідно до ДК 021:2015 за наступними статтями витрат: - послуги звукотехічного забезпечення заходу; - послуги світлотехнічного забезпечення заходу; - послуги сценічного забезпечення заходу; - комплексна послуга з організації та проведення молодіжного заходу; - послуги розробки сценарію та проведення заходу (зважаючи на те, що такі послуги надаються, зазвичай, одним надавачем); - послуги з тимчасового користування приміщенням для проведення заходу (послуги оренди приміщення), послуги з оренди обладнання для проведення заходу. Зважаючи на те, що частими є випадки, коли зазначені послуги надаються одним виконавцем, чи є можливим їх придбання за одним договором та включення (з подальшим звітуванням) до предмету такого договору послуг за кількома кодами згідно з ДК 021:2015.
Відповідь
25.03.2020 Запитання      Тема: Планування закупівель Розширений перегляд
2954 / 2954
2. Відповідно до п. 3 ст.3 Закону «У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може використовувати електронну систему закупівель, у тому числі електронні каталоги для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель». Але при цьому організація молодіжних заходів має певну специфіку. Так, формування календарного плану молодіжних проектів та заходів відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 року № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 453/28583 (далі – Наказ), здійснюється, в першу чергу, за пріоритетами та напрямками молодіжної політики, а не за статтями витрат. Таке планування передбачає виділення та документальне фіксування лише загальної суми на захід, а не за статтями витрат. Також, доволі розповсюдженими є ситуації, коли на реалізацію заходів залучаються спонсорські кошти, небюджетні кошти, в результати статті витрат, що покриваються за рахунок бюджетних коштів, можуть змінюватися в процесі підготовки до заходу. Тому здійснити закупівлю одного виду товарів чи послуг на початку бюджетного року на велику суму також є часто неможливим. Таким чином, здійснювати точне та детальне планування закупівель товарів та послуг, необхідних для реалізації молодіжних проектів та заходів часто є неможливим з об’єктивних причин. Але при цьому кількість договорів, сума яких в 90% випадків є значно меншою за 50,0 тис. гривень, за одним молодіжним проектом та заходом, може становити від 3 до 8 в середньому. Ураховуючи вищевикладене, просимо надати роз’яснення щодо оптимізації та ефективного неухильного виконання Закону, з урахуванням специфіки організації молодіжних проектів та заходів.
Відповідь
25.03.2020 Запитання      Тема: Тендерний комітет або уповноважена особа Розширений перегляд
3028 / 3011
1. Відповідно до ст.11 Закону відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа, яка визначається або призначається замовником одним із таких способів: 1) шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством; 2) шляхом введення до штатного розпису окремої (окремих) посади (посад), на яку буде покладено обов’язки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб); 3) шляхом укладення трудової угоди (контракту) згідно із законодавством. Згідно з ст.10. Закону до обов’язків уповноваженої особи входить великий перелік відповідальних функцій. При цьому, відповідно до ст. 44 Закону за порушення вимог, установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання цього Закону, уповноважені особи несуть відповідальність згідно із законами України. Дія цього Закону у частині здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг розповсюджується на замовників, до яких, згідно із ст.2, у тому числі, належать і одержувачі бюджетних коштів. Згідно із Бюджетним кодексом України до категорії одержувачів бюджетних коштів належать, також, громадські організації. Для Сумської області сталою та ефективною є традиція проведення щороку обласних конкурсів проектів інститутів громадянського суспільства (громадських організацій) фінансова підтримка яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету (далі – Конкурси). Так, у 2020 році переможцями Конкурсів стали 20 громадських організацій на підтримку проектів-переможців яких виділено близько 1 600,00 тис.гривень. Але при цьому, зауважимо, що громадські організації є неприбутковими установами, здійснюють реалізацію проектів, особливо тих, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, виключно на волонтерських засадах, не отримуючи заробітну плату. В переважній більшості із них немає окремих бухгалтерів, як і немає, відповідно до чинного законодавства, штау працівників. Також, відповідно до кошторисів проектів громадських організацій – переможців Конкурсів, придбання більшості товарів та послуг здійснюватиметься на суми менші ніж 50,0 тис. гривень. Ураховуючи зазначене, просимо надати роз’яснення, яким чином громадська організація, яка є одержувачем бюджетних коштів, зможе забезпечити роботу уповноваженої особи відповідно до ст.11 Закону, та здійснювати усі дії щодо організації процесу закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до норм Закону. Також, просимо роз’яснити, якими є заходи покарання, у разі якщо функції та обов’язки уповноваженої особи в установі – замовнику виконуватимуться в інший спосіб, не передбачений ст. 11 Закону (зокрема, без здійснення додаткової доплати, або у разі сумісництва обов’язків з іншими обов’язками в межах однієї штатної одиниці без додаткових доплат, тощо).
Відповідь
Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2