Головна / Публічні закупівлі / Консультації з питань закупівель / Консультації з питань публічних закупівель
Меню

Консультації з питань публічних закупівель

Введіть текст для пошуку в консультаціях або відповідях
Умова пошуку
Область пошуку
Додаткова умова пошуку
Область пошуку
Шукати за номером звернення
Номер
Рiк
Bідібрати результати
За темою
За тегами
Останні запити та відповіді
Сортувати за
 
Очистити
15.11.2022
Запитання      Тема: Інше
Відповідно до статті 14 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ДП «MTП «Чорноморськ» зобов’язано оприлюднювати річну фінансову звітність за рік разом з аудиторським висновком, який надасться суб’єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту такої фінансової звітності. Відповідно до частини 1 статті 29 ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб’єкт аудиторської діяльності для надання з обов’язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства, загальними зборами учасників, засновником у недержавних унітарних підприємствах, органом управління за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики державних (комунальних) підприємств та господарських товариств, у яких державі належить 100 відсотків акцій (часток, паїв) статутного капіталу, іншим вищим органом управління відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідно до п.10.2 Статуту ДП «MTП «Чорноморськ», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 15 грудня 2017 № 449 до виключної компетенції наглядової ради ДП «MTП «Чорноморськ» належить обрання незалежного аудитора Підприємства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг (згідно п. 7.2. Статуту функції Наглядової ради Підприємства до проведення першого засідання Наглядової ради здійснює Уповноважений орган управління, тобто Міністерство інфраструктури України). Так, у статті 29 Закону про аудит, зокрема передбачено, що для проведення конкурсу підприємство, що становить суспільний інтерес, має розробити і оприлюднити порядок його проведення і однозначні прозорі та недискримінаційні критерії відбору щонайменше двох суб’єктів аудиторської діяльності, які подаються на розгляд органів, що призначають суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Тобто підприємство має подати Органу управляння ДВІ ПРОПОЗИЦІЇ. -ДП «МТП «Чорноморськ» є замовником у розумінні статті 1 Закону про закупівлі, а отже умови, порядок здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, включаючи обрання переможця, визначення ціни договору тощо, регулюються Законом України «Про публічні закупівлі». При цьому, при проведенні закупівлі в порядку, визначеному Законом про закупівлі, не вбачається за можливе одночасно забезпечити дотримання положень Закону про аудит, зокрема в частині необхідності подання на розгляд органу, що призначає суб’єктів аудиторської діяльності, щонайменше двох суб’єктів аудиторської діяльності. З огляду на наведене та враховуючи те, що виключні повноваження щодо обрання незалежного аудитора, визначення умов договору, що укладається з ним, та встановлення розміру оплати його послуг згідно Статуту належать Уповноваженому органу управління ДП «МТП «Чорноморськ», не вбачається за можливе укласти договір з одночасним дотриманням вимог Законів України «Про публічні закупівлі» та «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». У зв’язку із зазначеним, просимо надати роз’яснення – яким чином, із дотриманням норм Закону України «Про публічні закупівлі» можна виконати норму Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», згідно з якою, за результатами конкурсу аудиторський комітет представляє обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, які подаються на розгляд органів, що призначають суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, якщо за Законом України «Про публічні закупівлі» може бути лише один переможець.
Відповідь
14.11.2022
Запитання      Тема: Інше
У зв’язку з коригуванням проектно-кошторисної документації на роботи по об’єкту: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства «'П'ятихатська центральна міська лікарня'' П'ятихатської міської ради за адресою: 52100, Дніпропетровська обл., П’ятихатський р-н, місто П’ятихатки, вул. Прокопенко, будинок 13» Коригування. та у зв'язку з продовженням карантину постанови КМУ “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” від 09.12.2020 р. № 1236. на всій території України до 31 грудня 2022 р. продовжено карантин через COVID-19 та режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту та безпосередньо для забезпечення функціонування об’єкта критичної інфраструктури (лікарні медичним киснепостачанням), керуючись абз.4 п.3-1 розділу X ЗУ «Про публічні закупівлі», яким визначено, що на період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину, відповідно до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, закупівля робіт та послуг, пов’язаних з встановленням систем постачання медичних газів (у тому числікисневих станцій, мереж централізованого киснепостачаннята їх складових), а також інших послуг, необхідних для виконання заходів,спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідаціюспалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), здійснюєтьсяв порядку, встановленому Законом для спрощених закупівель – що і було здійснено (19.10.2022 р. оголошена спрощена процедура закупівлі) та 31.10.2022 р. укладений договір № 97 з переможцем закупівлі ТОВ «УКР БУД ТЕХНОЛОГІЇ». П’ятихатський відділ ДКСУ наразі відмовляється брати даний договір на юридичне зобов’язання до ДКСУ, мотивуючи, що 19.10.2022 р. набрала чинності Постанова КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178, у відповідності до якої й повинна була здійснюватись закупівля. На офіційному сайті на ДП «Прозорро» викладене роз’яснення, що з набранням чинності Постанови КМУ № 1178, при здійсненні закупівель, виняток становлять коронавірусні закупівлі та наголошено, що згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії карантину (нині він продовжений до 31.12.2022 р.) закупівлі товарів і послуг для запобігання поширення COVID-19 відбуваються за порядком, встановленим Законом для спрощених закупівель. Також, 28.10.2022 р. ДП «Прозорро» проведений Вебінар на якому спеціалісти відповіли на ряд найактуальніших запитань, серед яких «Як буде відбуватись здійснення ковідних закупівель?». Відповідь: «Дані закупівлі мають здійснювати з дотриманням норм закону про Публічні закупівлі. Це значить, що необхідно керуватись прикінцевими положення передбаченими законом- тобто спрощеними закупівлями до завершення пандемії в Україні.». П’ятихатський відділ ДКСУ не приймає таке обгрунтування та витребує підтверджуючий документ з приводу проведення спрощеної процедури (підстави проведення закупівлі) та роз'яснення в нормативному документі (посилання на Закон) чому проводилась спрощена закупівля - не приймаючи до відома норми абз.4 п.3-1 розділу X ЗУ «Про публічні закупівлі», які і є підставою для проведення спрощеної процедури закупівлі на період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину (який подовжено до 31.12.2022 р.). Таким чином, договір № 97 від 31.10.2022 р. ДКСУ не взятий на юридичне зобов’язання, підрядник ТОВ «УКР БУД ТЕХНОЛОГІЇ» позбавлений можливості виставити акти виконаних робіт та отримати розрахунок за фактично виконані роботи. Під зривом виконання робіт по об’єкту. Просимо надати роз'яснення з даного приводу на предмет: " Закупівля робіт по проведенню та встановленню мережі медичного киснепостачання (по программі COVID-19) з урахуванням норм Постанови КМУ 1178".
Відповідь
14.11.2022
Запитання      Тема: Виконання договору
Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка. За результатами спрощеної закупівлі (згідно Постанови КМУ №169 від 28.02.2022) у жовтні 2022 року було укладено договір про закупівлю лікарських засобів. Строк поставки товару жовтень-листопад 2022 року. 01 листопада 2022 року МОЗ було затверджено Реєстр відомостей щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному цінотворенню, станом на 31 жовтня 2022 року (наказ МОЗ №1963 від 01.11.22р). Чи потрібно у договорі про закупівлю зменшувати ціну на лікарські засоби, у зв'язку з набранням чинності даного наказу? Закупівля здійснюється за кошти НСЗУ. Дякую.
Відповідь
11.11.2022
Запитання      Тема: Інше
Абз.4 п.3-1 розділу X Закону встановлено, що на період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину, відповідно доЗакону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, закупівля товарів(крім лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічнихпрепаратів, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги хворим наCOVID-19 та медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичного обладнаннядля закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим наCOVID-19, систем постачання медичних газів), робіт та послуг, пов’язаних зпроектуванням та встановленням систем постачання медичних газів (у тому числікисневих станцій, кріогенних ємностей, мереж централізованого киснепостачаннята їх складових), а також інших послуг, необхідних для виконання заходів,спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідаціюспалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), здійснюєтьсяв порядку, встановленому Законом для спрощених закупівель. наразі, з 19.10.2022 р. діє Постанова КМУ № 1178 Нам потрібно здійснити закупівлю робіт по проведенню та встановленню мережі медичного киснепостачання (по программі COVID-19) вартістю приблизно 4 млн грн. Чи можемо ми керуватися ЗУ та провести спрощену процедуру? на ДП Прозорро прочитали:Виняток становлять коронавірусні закупівлі. Пам'ятайте, що згідно з Законом України«Про публічні закупівлі» на період дії карантину (нині він продовжений до 31грудня) закупівлі товарів і послуг для запобігання поширення COVID-19відбуваються за порядком, встановленим для спрощених закупівель.Джерело: ДП «Прозорро» Можливо є офіційне роз'яснення з даного приводу? Закупівля робіт по проведенню та встановленню мережі медичного киснепостачання (по программі COVID-19) з урахуванням норм Постанови КМУ 1178.
Відповідь
11.11.2022
Запитання      Тема: Інше
19.10.2022 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». Згідно пункту 3 Особливостей замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей. Абзацом четвертим пункту 3-1 розділу X Закону, в редакції Закону № 1901-IX від 18.11.2021, передбачено, що на період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину, відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", закупівля товарів (крім лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, систем постачання медичних газів), робіт та послуг, пов’язаних з проектуванням та встановленням систем постачання медичних газів (у тому числі кисневих станцій, кріогенних ємностей, мереж централізованого киснепостачання та їх складових), а також інших послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), здійснюється в порядку, встановленому цим Законом для спрощених закупівель. Оскільки, лист Мінекономіки від 20.10.2022 № 3323-04/70997-06 «Щодо собливостей здійснення публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» не містить інформацію про проведення, так званих, ковідних закупівель, тому просимо надати консультацію з приводу можливості проведення замовниками спрощених закупівель товарів (крім лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, систем постачання медичних газів), робіт та послуг, пов’язаних з проектуванням та встановленням систем постачання медичних газів (у тому числі кисневих станцій, кріогенних ємностей, мереж централізованого киснепостачання та їх складових), а також інших послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), в порядку, встановленому Законом, після 19.10.2022 року.
Відповідь

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json