Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Публічні закупівлі / Консультації з питань закупівель / Консультації з питань публічних закупівель
Меню
Консультації з питань публічних закупівель
Запит від Державне підприємство "Адміністрація морських портів України"
Тема: Тендерний комітет або уповноважена особа
Тема розширена: Щодо проведення засідань тендерного комітету у режимі відео-конференції
Суть питання: Згідно ч. 1 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) встановлено, що для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет (комітети) або визначає уповноважену особу (осіб). Склад тендерного комітету та положення про тендерний комітет затверджується рішенням замовника. Згідно п.2.4 та п.2.11 Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 30.03.2016 № 557, голова комітету організує роботу комітету, призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.
Відповідно до п. 2.5. Положення про тендерний комітет державного підприємства «Адміністрація морських портів України», затвердженого наказом ДП «АМПУ» від 12.04.2016 № 104, формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.
В свою чергу, у зв’язку з різним територіальним розташування структурних підрозділів апарату управління ДП «АМПУ» (м. Одеса та м. Київ) та виробничою необхідністю, до складу тендерного комітету Замовника (далі – ТК) входять особи, постійне місце роботи яких визначено в м. Києві та/або м. Одесі.

Окрім зазначеного, відповідно до ч. 4. ст. 11 Закону рішення тендерного комітету або уповноваженої особи оформлюється протоколом. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні тендерного комітету, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на його засіданні, або всіма уповноваженими особами. У разі відмови члена тендерного комітету або однієї з уповноважених осіб підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.
Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» (далі – Наказ), відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 8 Закону, затверджено лише форму протоколу розгляду тендерних пропозицій.

З огляду на викладене та з урахуванням того, що чинним законодавством України не встановлено форму проведення засідань ТК та строк у який члени ТК мають підписати протокол засідання, просимо надати роз’яснення:
- щодо можливості проведення засідань тендерного комітету у режимі відео-конференції;
- щодо можливості підписання сканованих копій протоколів засідань тендерного комітету, з подальшим відтворенням підписів на оригіналах;
- щодо можливості підписання протоколів засідань тендерного комітету в електронному вигляді, шляхом накладення ЕЦП.
Детальний порядок проведення засідань ТК у режимі відео-конференції та підписання протоколів таких засідань буде встановлено ДП «АМПУ» в Положенні про тендерний комітет державного підприємства «Адміністрація морських портів України».
Відповідь на запит 138/2018

Шановний користувачу, повідомляємо, що Закон України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Разом з тим відповідь на подібне питання зазначена у запиті від 25.01.2017 № 115/2017 за посиланням http://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=0964886a-bd70-4cfb-b9f4-c5c3417a0cf2&lang=uk-UA

При цьому, оскільки Законом не встановлено обмежень щодо форми засідань тендерного комітету, з огляду на принцип відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, закріплений у статті 3 Закону,  замовник самостійно визначає форму проведення таких засідань та  використання електронного цифрового підпису з дотриманням законодавства в цілому.

Відповідь надано: Департаментом сфери публічних закупівель Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Теги: Тендерний комітет
Чи була ця відповідь корисною для вас? Так Ні
Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2