Міністерство економіки України

Завершено перший етап скорочення статистичної звітності суб’єктів господарювання
04.09.2020 | 16:47 | Прес-служба Мінекономіки

На сьогодні суб'єкти господарювання подають близько сотні різних форм звітів про свою діяльність до Держстату. Подання великої кількості звітів створює величезне навантаження на підприємства, значно ускладнює ведення бізнесу, негативно впливає на інвестиційний клімат.

Разом з тим, значна частина інформації, яка подається в цих звітах, вже є у інших державних органів у вигляді адміністративних даних. Великий обсяг адміністративних даних, які можуть використовуватися для формування державної статистики, наявний у Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти та науки, Міністерства юстиції, Пенсійного фонду, Державної податкової служби, Державної митної служби, Державного агентства лісових ресурсів, Національного банку, Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

В спільному проекті Держстату та Мінекономіки був налагоджений обмін адміністративними даними, були переглянуті джерела даних для проведення державних статистичних спостережень, проаналізована доцільність здійснення збирання звітності з підприємств під час державних статистичних спостережень, здійснено приведення цих спостережень у відповідність до міжнародних стандартів у сфері статистики.

В результаті першого етапу проекту запропоновано скорочення їх кількості (9 форм ДСС), відміна деяких додатків до них (що зменшує обсяг деяких звітів удвічі), зміна періодичності збирання (наприклад, замість квартального звіту – річний).   

“Проміжні результати показують, що обраний шлях заміни деяких державних статистичних спостережень на адміністративні дані був правильним, і поставленої мети можна досягти. Вже з цього року, зараз, результати спільної роботи Держстату та Мінекономіки відчують більше 180 тисяч підприємств, а це майже половина суб’єктів господарювання з тих, що подають статистичну звітність. Важливо підкреслити, що при такому різкому зменшенні навантаження на бізнес – держава не тільки не втрачає статистичні дані, необхідні для прийняття управлінських рішень, а ще й отримує такі дані значно оперативніше, без витрат часу на збирання і опрацювання звітів підприємств. У результаті виграють всі: і бізнес, і держава, і суспільство. Проект продовжується”, - зазначив заступник Міністра Ігор Дядюра.