Міністерство економіки України

Потрібні компетентні та досвідчені: Мінекономіки розгляне кандидатури до Наглядової ради Центру гуманітарного розмінування
23.05.2023 | 19:14 | Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

Уряд продовжує роботу над розбудовою організаційної інфраструктури гуманітарного розмінування. Так, наказами  директора Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджено Положення про Центр гуманітарного розмінування – бюджетної установи, яка координуватиме очищення території України, та Положення про наглядову раду Центру.

«Рішення дозволяє нам оголосити набір до Наглядової ради Центру. Кожен, хто володіє відповідними компетенціями, має досвід та бажання долучитися до справи гуманітарного розмінування території України може звертатися до Міністерства економіки. Ми розглянемо всі пропозиції та сформуємо професійну та ефективну Наглядову раду. За задумами Уряду, Центр має відігравати одну з ключових ролей в частині організації та координації розмінування. Адже серед його завдань такі надважливі напрямки, як стратегічне планування, тобто формування національної стратегії подолання кризи забруднення територій вибухонебезпечними предметами. Надзвичайно важливим напрямом роботи Центру буде співпраця з міжнародними донорами, акумулювання та розподіл технічних та фінансових ресурсів, які надходитимуть у вигляді допомоги. Нарешті Центр буде координувати дії та злагоджену роботу всіх стейкхолдерів процесу, що позитивно впливатиме на швидкість розмінування, раціональне використання наявних фінансових, технічних, людських ресурсів», - пояснила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко

Відповідно до Положення, Центр є неприбутковою бюджетною установою, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Основними завдання Центру є збір та аналіз інформації, стратегічне планування, координація процесу та міжнародне співробітництво у сфері гуманітарного розмінування. 

Серед повноважень Центру, зокрема:

  • участь у плануванні заходів протимінної діяльності та у міжнародному співробітництві; 
  • сприяння впровадженню єдиної системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, що залучаються до розмінування; 
  • участь у процесі збору даних щодо інцидентів з вибухонебезпечними предметами серед цивільного населення та в інформуванні населення про ризики, пов’язані із вибухонебезпечними предметами;
  • електронна інформаційна взаємодія з Державним земельним кадастром щодо надання відомостей про земельні ділянки, забруднені вибухонебезпечними предметами/очищені від вибухонебезпечних предметів та ін.

Управління поточною діяльністю Центру здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Державним секретарем Кабінету Міністрів України за поданням наглядової ради Центру.

У свою чергу, Склад наглядової ради (у кількості не більше 7 осіб) затверджується Державним Секретарем Кабінету Міністрів України на підставі наданих Першим віце-прем’єр-міністром України - Міністром економіки України пропозицій. Наглядова рада затверджується терміном на три роки.

Кандидат на посаду члена наглядової ради Центру Гуманітарного Розмінування має відповідати таким вимогам:

  • наявність навичок, необхідних компетенцій, досвіду та інших особистісних характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради, що відповідає видам діяльності Центру Гуманітарного Розмінування;
  • добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;
  • системна та послідовна підтримка України; 
  • відсутність непогашеної судимості.

Звернення про розгляд кандидата на включення у склад наглядової ради, резюме та мотиваційний лист просимо надсилати на [email protected].