Урядовий комітет під головуванням Степана Кубіва схвалив Стратегію розвитку високотехнологічних індустрій для України до 2025 року

6 квітня Урядовий комітет під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва схвалив Стратегію розвитку високотехнологічних індустрій для України до 2025 року.

Стратегія дозволить створити умови для розвитку в Україні високих технологій та інновацій, зменшити рівень технологічного відставання від розвинених країн та трансформувати сировинну спрямованість української економіки на користь інноваційної.

“Визначальним фактором економічного успіху у середньостроковій перспективі стане здатність генерувати знання та максимально ефективно впроваджувати новітні технології у виробництво. Україна може стати епіцентром розвитку інновацій, але стимулювати інноваційний стрибок треба системно. Стратегія - це державне бачення Мінекономрозвитку щодо розвитку високих технологій через ефективні інструменти державної інноваційної політики”, - прокоментував рішення Урядового комітету Степан Кубів.

За його словами перехід до високотехнологічного виробництва потребує серйозної зміни системи підтримки та розвитку інновацій, щоб позитивні зміни відбувалися узгоджено, послідовно і, головне, незворотньо.

“Насправді Україна має практично всі інститути інноваційного розвитку: венчурні фонди, бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій, технологічні та наукові парки, технологічні кластери. Але їхня діяльність системно не координується. Стратегія розвитку високотехнологічних індустрій для України до 2025 року комплексно вирішує цю проблему”, - наголосив Степан Кубів.

Реалізація Стратегії також дозволить скоротити технологічний розрив між Україною та розвиненими країнами та ліквідувати відставання у методах державного регулювання розвитку економіки, освіти, формуванні інноваційної моделі високотехнологічного розвитку.

“Збільшення інновацій в усіх сферах економіки — єдине прийнятне майбутнє для стрімкого розвитку. Масштабність змін вимагає точної координації, тому Мінекономрозвитку взяло на себе лідерство у формуванні ефективної державної інноваційної політики. Наукові дослідження та розробки, чудові українські фахівці - запорука швидкої інноваційної трансформації”, - переконаний Михайло Тітарчук, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, який опікується питаннями реформування системи розвитку інновацій у Мінекономрозвитку.

Схвалена Урядовим комітетом Стратегія включає у себе п’ять програм, які створюють передумови для інноваційного розвитку економіки України:

  1. Створення Офісу розвитку інновацій для підтримки інноваційних проектів;              
  2. Розвиток експортно-орієнтованої інноваційної екосистеми;
  3. Цифровий порядок денний для України – розвиток цифрової інфраструктури та суспільства;
  4. Програма заохочення та залучення світових високотехнологічних лідерів до розвитку виробництва, проведення наукових досліджень та створення робочих місць в Україні;
  5. Програма популяризації застосування високих технологій, науки і техніки громадянами, насамперед серед молоді.

У результаті реалізації заходів Стратегії очікується прискорення розвитку інноваційної економіки, збільшення частки високотехнологічної продукції і послуг у структурі виробництва та експорту, зростання обсягу іноземних інвестицій, зокрема, у високотехнологічні галузі, а також розвиток людського капіталу та зменшення рівня відтоку висококваліфікованих фахівців за кордон.

Схвалена Урядовим комітетом Стратегія найближчим часом буде передана на розгляд Кабінету Міністрів України.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json