Міністерство економіки України

Використання інструментів СОТ для розвитку національної економіки

Із приєднанням України до Світової організації торгівлі, 16 травня 2008 року Україна зобов’язалась будувати свою торговельну політику на основі міжнародно визначених норм і правил і, водночас, отримала доступ до можливостей, які випливають із членства в СОТ.

Слід зазначити, що членство України у СОТ стало потужним стимулом реформування торговельного режиму, формування прозорої та передбачуваної державної політики, спрямованої на розвиток вітчизняного підприємництва, у тому числі через вихід на зовнішні ринки.

Разом з тим, незважаючи на усі позитивні чинники приєднання до СОТ, необхідно констатувати, що протягом останніх років економічні умови в країні суттєво змінилися, відбувся спад виробництва в певних галузях економіки, девальвувала гривня тощо. Крім того, анексія Криму та події на сході України негативно вплинули на умови економічної діяльності і торгівлі, що ставить на порядок денний впровадження комплексних економічних реформ та використання усіх наявних механізмів для трансформації економіки України із сировинної у інноваційну.

Відповідно Міністерством проводиться послідовна робота з впровадження економічних реформ, які покликані створити сприятливі умови для ведення бізнесу та залучення інвестицій.

Зокрема, за останній період Міністерством за участі експертів International Trade Center (ITC) була розроблена та презентована Експортна стратегія України: Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі 2017 – 2021, яка визначає вектор розвитку та реалізації торговельного потенціалу, зростання експорту і сприяє формуванню сильної та ефективної економіки.

З метою налагодження координації дій між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення Ради з міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України". У межах Ради, зокрема, заплановано утворення робочих груп зі спрощення процедур торгівлі; просування експорту; формування стратегій розвитку міжнародної торгівлі та аналізу їх реалізації; покращення системи митно-тарифного регулювання та торговельного захисту.

Відповідно для покращення системи митно-тарифного регулювання та отримання можливості перегляду тарифних зобов’язань у СОТ у будь-який час протягом наступного трирічного періоду (2018 – 2020 років) Україна зарезервувала відповідне право згідно зі Статтею XXVIII ГАТТ 1994 (документ СОТ G/MA/333 від 21.04.2017 українською та англійською мовами).

Довідково. Згідно зі статтею XXVIII ГАТТ 1994 принциповою умовою зміни тарифних зобов'язань країною-членом СОТ є проведення переговорів та консультацій з заінтересованими країнами для узгодження компенсаційних поступок по інших товарах з метою збереження загального рівня доступу до ринку.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json