Курс на реформування оборонних закупівель витримано

Сьогодні відбувся історичний момент: Верховною Радою України прийнято Закон України “Про оборонні закупівлі”.

Зазначений Закон України розроблений для забезпечення обороноздатності України шляхом:

 • запровадження ефективного та прозорого механізму оборонних закупівель,
 • створення конкурентного середовища та запобігання корупційних ризиків;
 • розвитку добросовісної конкуренції;
 • сприяння розвитку науково-технічного й технологічного потенціалу вітчизняного оборонно-промислового комплексу відповідно до сучасних принципів державної політики у сфері національної безпеки і оборони.

Окрім того, Законом України передбачена гармонізація законодавства України у сфері оборонних закупівель до положень, поширених в країнах - членах НАТО та Європейського Союзу, здійснення громадського та демократичного контролю.

“Вкрай важливим є те, що Закон направлений на розвиток конкурентного середовища у сфері оборонних закупівель. Такий підхід дозволить створити  правові та економічні передумови для розвитку конкурентного середовища у сфері оборонних закупівель відповідно до принципів закупівель поширених в країнах - членах НАТО та Європейського Союзу”. – підкреслила заступниця Міністра Світлана Панаіотіді.

У рамках Закону України основними задачами є:

 • підвищення якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, зокрема шляхом поступового переходу до державного підтвердження якості на основі підходів, що використовуються у відповідних стандартах НАТО.
 • запровадження спрощеного механізму закупівель продукції оборонного призначення з урахуванням засад Закону України «Про публічні закупівлі», що забезпечує уніфікацію законодавства в сфері закупівель в цілому;
 • переформатування процедури відбору виконавців державного оборонного замовлення шляхом запровадження автоматизованих управлінських процесів;
 • автоматизацію та діджиталізацію відомостей щодо ринку оборонної продукції шляхом створення електронного реєстру відповідних постачальників що базується на принципах підтримки конкурентного середовища;
 • створення механізмів захисту інтересів національного виробника та національної економіки оборонної промисловості як державного, так і приватного сектору, а саме: можливість коригування цін у випадку суттєвих змін фінансово-економічних умов виконання державних контрактів (договорів), застосування критерію «вартість життєвого циклу» під час відбору виконавців, що відповідає стандартам країн-членів НАТО та ЄС, надання пріоритету локалізації виробництва на митній території України,  передбачено збільшення гранично допустимого рівня рентабельності виключно для національних виробників, що є виконавцями державних контрактів (договорів) при закупівлях без застосування конкурентних процедур тощо;
 • врегулювання процедури міжвідомчої взаємодії та повноважень в у сфері оборонного планування та закупівель, здійснення парленментського, громадського та демократичного контролю у процесі оборонних закупівель ;
 • встановлення нових вимог та правил щодо обмеження доступу до інформації оборонної продукції.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json