Міністерство економіки України

Український експорт: підсумки І півріччя 2016 року

Для І півріччя 2016 року була характерна різноспрямована ситуація. З одного боку, збереглися деякі тогорічні негативні тенденції, зокрема такі, як запровадження Російською Федерацією ембарго щодо українських продовольчих товарів та застосування до вітчизняного експорту РНС; обмеження та ускладнення транзиту територією РФ; нестабільна політико-економічна ситуація в окремих районах Луганської та Донецької областей, викликана продовженням військової агресії з боку Росії; значна сировинна спрямованість вітчизняного експорту; відсутність доступу до кредитних ресурсів та системні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності (відшкодування ПДВ, валютне, митне та податкове регулювання).

З іншого боку – з’явились окремі позитивні ознаки у вигляді пожвавлення попиту на деякі товари українського експорту при одночасному продовженні зростання виробництва промислової продукції.

За підсумками 6 місяців 2016 року експорт товарів у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року скоротився на 10,7% і склав 16,6 млрд доларів. Проте, у порівнянні з січнем поточного року відбулося суттєве уповільнення темпів падіння експорту (у січні цей показник становив 31,9%). У структурі експорту товарів найбільшу частку склала продукція АПК та харчової промисловості (40,8%), продукція металургії (23,2%) та машинобудування (12,3%).

Не зважаючи на те, що кон’юнктура на зовнішніх ринках у червні поточного року відносно травня характеризувалася волатильністю цін, по деяких видах промислової продукції спостерігалося зростання фізичних обсягів експорту, зокрема по продукції хімічної промисловості (на 59,7 тис. тонн або на 17,0% - внаслідок збільшення фізичних обсягів експортного постачання добрив на 55,7 тис. тонн та органічних хімічних сполук – на 4,8 тис. тонн), різним промисловим товарам (на 11,9 тис. тонн або на 12,5%) та продукції легкої промисловості (на 0,1 тис. тонн або на 0,9%).

Не дивлячись на зниження у червні відносно попереднього місяця фізичних обсягів експорту продукції АПК та харчової промисловості на 188,3 тис. тонн, але завдяки коливанням цінового тренду на світовому агроринку, за підсумками місяця отримано приріст вартості експорту агропромислової продукції на 29,1 млн дол. (на 2,7%). Така ж ситуація спостерігається і в експорті продукції машинобудування: при зниженні у червні відносно попереднього місяця фізичних обсягів експорту машинобудівної продукції на 9,7 тис. тонн приріст вартості експорту в цілому по галузі за підсумками місяця становить 56,5 млн дол. (або 17,1%).

За умови збереження тенденції зростання експорту у фізичному вимірі разом із підвищенням цін на зовнішніх ринках, яке почало спостерігатися наприкінці березня, можна очікувати за підсумками року зростання показника експорту товарів.

Деяке поліпшення цінової кон’юнктури у червні у порівнянні з травнем характеризується незначним підвищенням світових цін на кукурудзу – на 0,4%, соєві боби – на 9,6%, шрот соняшниковий – на 5,4%.

Серед регіонів України найбільший негативний внесок у динаміку експорту товарів за 6 місяців 2016 року спостерігався по Дніпропетровській (-3,8 відсоткових пунктів), Запорізькій (-2,6 в.п.) та Донецькій (-2,1 в.п.) областях. У той же час за 6 місяців 2016 року такі області, як Луганська (+1,1 в.п.), Львівська (+0,4 в.п), Миколаївська (+0,4 в.п), Івано-Франківська (+0,3 в.п.) та Закарпатська (+0,1 в.п.) продемонстрували позитивний внесок у динаміку експорту товарів.

Варто відзначити, що відповідно до положень міжнародної методології статистики зовнішньої торгівлі товарами обсяги експорту та імпорту обліковуються за місцем реєстрації підприємств, а не за місцем їх фактичного знаходження. Тому, дані експорту та імпорту в розрізі регіонів не дають повної картини щодо потоків товарів з регіону та до нього. Крім того, обсяги імпорту газу природного хоча не розподіляються за регіонами, але обов’язково враховуються у загальних обсягах імпорту до України.

З огляду на географію вітчизняного експорту, основним торговельним партнером України в експорті товарів за 6 місяців 2016 року залишався Європейський Союз (39,2%), при цьому частка Росії зменшилась до 9,2% (за 6 місяців 2015 року доля РФ складала 12,6%).

Особливо слід відзначити, що експорт товарів до країн ЄС продовжує демонструвати позитивну динаміку. Так, обсяг українського експорту товарів до країн ЄС за підсумками 6 місяців 2016 року відносно аналогічного періоду 2015 року зріс на 6,7% (на 412,1 млн дол.). В експорті товарів до країн ЄС спостерігалося зростання обсягів по переважній більшості галузей, за виключенням продукції металургійного комплексу, мінеральних продуктів та продукції хімічної промисловості. За 6 місяців 2016 року найбільше до ЄС зросло постачання продукції АПК та харчової промисловості (на 437,5 млн дол.), деревини та паперу (на 69,7 млн дол.), машинобудування (на 68,3 млн дол.), різних промислових товарів (на 56,8 млн дол.) та продукції легкої промисловості (на 38,1 млн дол.).

Особливістю експорту товарів до країн ЄС у поточному році було те, що місячні фізичні обсяги експорту були дещо вищими, ніж у відповідні періоди минулого року.

Хоча фізичний обсяг експорту товарів з України до країн ЄС у червні 2016 був меншим за попередній місяць (на 425,1 тис. тонн або на 9,3%), однак завдяки ціновій кон’юнктурі на зовнішніх ринках, вартість експорту товарів у червні поточного року проти травня збільшилась на 38,3 млн дол. (на 3,5%). У червні 2016 відносно травня у країнах ЄС (28) зріс попит на вітчизняну металургійну продукцію на 60,7 тис. тонн (на 9,7%), хімічну продукцію – на 16,9 тис. тонн (на 37,4%) та різні промислові товари – на 4,4 тис. тонн (на 12,5%). При цьому, цінові коливання забезпечили зростання вартості експорту у червні на металургійну продукцію на 45,0 млн дол. (на 17,5%), продукцію хімічної промисловості – на 5,5 млн дол. (на 17,1%) та різні промислові товари – 3,0 млн дол. (на 7,8%). Слід додати, що у вартісному вимірі спостерігалось зростання експорту продукції легкої промисловості на 8,4 млн дол. (або на 14,0%) при одночасному зниженні експортування фізичних обсягів на 0,2 тис тонн (або на 4,0%), продукції машинобудування – на 1,9 млн дол. (або на 1,1%) при скороченні на 0,5 тис тонн (або на 2,3%) та продукції АПК і харчової промисловості – на 0,4 млн дол. (або на 0,1%) при зменшенні на 300,4 тис тонн (або на 25,8%).

За умови збереження вищенаведених тенденцій український експорт до ЄС зростатиме. Можна очікувати, що це призведе до збільшення обсягів експорту за результатами 2016 року.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json