Міністерство економіки України

Уряд ухвалив рішення щодо умов продовження строків розрахунків при здійсненні операцій з експорту та імпорту

13 лютого Кабінет Міністрів ухвалив ініційовані і розроблені Мінекономрозвитку рішення щодо можливості продовження строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, у разі встановлення Національним банком України (НБУ) граничних строків за такими операціями, а також затвердив окремі групи товарів і галузей економіки, які подаватимуться до НБУ для встановлення винятків та особливостей для них.  

Як відомо 21 червня 2018 року Верховна Рада ухвалила Закон України “Про валюту і валютні операції” з метою лібералізувати валютне регулювання в Україні.

Цей закон, зокрема, визначає, що НБУ має право встановлювати граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Крім того, за окремими операціями з експорту та імпорту товарів граничні строки розрахунків, встановлені НБУ, можуть бути подовжені Мінекономрозвитку, шляхом видачі відповідного висновку.

Підготовлена Мінекономрозвитку рішення, зокрема, передбачає:

  • затвердити порядок видачі висновків щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, встановлених НБУ, яким зокрема встановити підстави для одержання висновку, перелік документів, що подаються суб’єктами господарювання для його отримання, строки розгляду, виключні підстави для відмови у його видачі;
  • подання суб’єктами господарювання документів для отримання висновку у паперовій та в електронній формі (через Єдиний державний портал адміністративних послуг);
  • оприлюднення інформації щодо виданих висновків на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

Ухвалення цього рішення забезпечить підвищення відкритості, прозорості, регламентованості та передбачуваності дій органів виконавчої влади при видачі висновків щодо продовження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

  • Кабінет Міністрів також ухвалив підготовлене Мінекономрозвитку розпорядження, яким затверджено перелік товарів та галузей економіки для яких НБУ має право застосовувати винятки або особливості розрахунків за експортно-імпортними операціями по ним, а саме:
  • для товарів, які використовуються суб’єктами космічної діяльності та літакобудування для виготовлення та розробки різноманітних систем космічних апаратів, комплексів тощо, а також в розробці, виробництві, переобладнанні, ремонті, модифікації, технічному обслуговуванні авіаційної техніки;
  • для товарів, які експортуються та імпортуються за угодами про розподіл продукції;
  • для товарів, імпорт яких здійснюється в рамках виконання державних контрактів з оборонного замовлення;
  • для послуг (крім транспортних і страхових), робіт, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, що експортуються;
  • для медичних послуг, що імпортуються для забезпечення лікування (у тому числі обстеження та діагностики) за кордоном громадян України з захворюваннями, згідно затвердженого МОЗ переліку орфанних захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування.
  • для товарів і послуг, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються МОЗ із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі або угод на закупівлю лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів та інших товарів медичного призначення і послуг, що укладаються централізованою закупівельною організацією-державним підприємством, засновником якого є МОЗ.

Рішення ухвалено з метою забезпечення стабільного законодавчого поля для підприємств, що працюють у цих галузях економіки. Запропоновані норми враховують специфічну ситуацію фінансово-господарської діяльності таких підприємств: тривалий цикл розробки, виробництва та специфіку розрахунків суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json