Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Додаткове меню / Прес-центр / Новини
Інформація щодо здійснення Мінекономрозвитку державної регуляторної політики у 2015 році
08.02.2016 | 16:45 | Департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики.

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.2004 № 152-р "Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади" Мінекономрозвитку надає відповідну інформацію.

Робота Мінекономрозвитку щодо здійснення державної регуляторної політики та підготовки регуляторних актів у 2015 році проводилась відповідно до Закону України від 11.09.2003 № 1160-ІV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі – Закон) та була спрямована на:

         - вдосконалення правового регулювання господарських відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання;

         - зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України;

         - прийняття економічно доцільних та ефективних регуляторних актів.

         Регуляторна діяльність Міністерства відповідала принципу передбачуваності – послідовності та відповідності цілям державної політики, розробка регуляторних актів структурними підрозділами здійснювалась згідно з Планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2015 рік, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 10.12.2014 № 1456, що відповідає вимогам ст. 7 Закону щодо затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року. План розміщено на офіційному сайті Міністерства в рубриці "Діяльність", підрубриці "Регуляторна політика та розвиток підприємництва", розділі "Регуляторна діяльність Міністерства", підрозділі "Реалізація державної політики у сфері господарської діяльності".

Протягом 2015 року структурними підрозділами Мінекономрозвитку було ініційовано розробку проектів регуляторних актів, які були додатково внесені до затвердженого плану. Так, було повідомлено про розробку 83 проектів регуляторних актів, з яких: 17 законопроектів, 37 проектів постанов Кабінету Міністрів України, 29 проектів наказів Мінекономрозвитку. Зазначені зміни до плану оприлюднено на офіційному веб – сайті Мінекономрозвитку в рубриці "Діяльність", підрубриці "Регуляторна політика та розвиток підприємництва", розділі "Регуляторна діяльність Міністерства", підрозділі "Реалізація державної політики у сфері господарської діяльності".

Фактична кількість проектів регуляторних актів, розроблених протягом 2015 року Мінекономрозвитку (83), більш, ніж у 2 рази перевищила кількість проектів, запланованих до розробки на 2015 рік (32).

З метою забезпечення прав суб’єктів господарювання та громадськості на участь у здійсненні регуляторної діяльності, вивчення громадської думки щодо впливу на сфери господарської діяльності регуляторних актів, що розробляються Мінекономрозвитку, на офіційному веб – сайті Міністерства на головній сторінці в рубриці "Оголошення" розміщувались всі проекти регуляторних актів, що розроблялись, а в рубриці "Обговорення проектів документів" – проекти регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка до них. Відповідно до вимог ст. 9 Закону строк обговорення проектів регуляторних актів становив не менше одного та не більше трьох місяців. Оновлений модуль "Обговорення проектів документів" забезпечує оперативне опрацювання голосування та коментарів користувачів офіційного веб – сайту Мінекономрозвитку щодо кожного проекту регуляторного акта. Для висловлення користувачем свого ставлення до оприлюдненого законопроекту або проекту нормативного акта та внесення коментарів зазначене екранне вікно доповнено закладкою: "Чи підтримуєте Ви даний проект документу?" (так, ні, додати коментар). В закладці "Статистика обговорення проектів документів" зазначено кількість документів, які є на обговоренні, загальна кількість коментарів, вотуму довіри щодо даного проекту.

Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів в рубриці "Оголошення" містять необхідну інформацію про стислий виклад змісту проекту, поштову та електронну адресу Мінекономрозвитку, інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій. Передбачена можливість надання громадськістю коментарів, зауважень та пропозицій до проектів регуляторних актів, які опрацьовуються та, в разі їх доцільності, враховуються структурними підрозділами Мінекономрозвитку.

Положення регуляторних актів, які розроблялись та прийняті протягом 2015 року, спрямовані на урегулювання проблемних питань господарської діяльності та удосконалення чинної нормативно-правової бази, зокрема, у сферах державних закупівель, дерегуляції та поліпшення умов ведення бізнесу, державного контролю за експортом, імпортом певних видів товарів, гармонізації законодавчих актів з документами Міжнародної організації законодавчої метрології та актами законодавства ЄС з питань метрології, відміни обов’язкової сертифікації певних видів продукції, активізації інвестиційної діяльності тощо.

Відповідно до вимог Закону всі проекти регуляторних актів надавались на погодження до Державної регуляторної служби України для обговорення та супроводжувались аналізом регуляторного впливу.

У аналізах регуляторного впливу цих проектів розробниками оцінювались прийнятні альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання; визначались механізми і заходи для розв’язання проблеми, яку передбачалось вирішити шляхом прийняття відповідного проекту регуляторного акта; обґрунтовувалися можливості досягнення зазначених цілей; визначались показники вигод та витрат результативності актів та надавались характеристики очікуваних соціально-економічних наслідків упровадження певної правової норми регуляторного акта.

За результатами виконання Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності у 2015 році прийнято 5 Законів України, схвалено 25 постанов Кабінету Міністрів України та видано 22 накази Мінекономрозвитку, всього 52 нормативно-правових актів, див. додаток 1.

Регуляторна політика Мінекономрозвитку у 2015 році була спрямована на пришвидшення реформ у сферах, які є ключовими для бізнесу та громадян у цілому, викорінюючи корупцію та поліпшуючи бізнес-клімат.

Для зростання ефективності державного регулювання економіки Міністерство скоротило кількість документів дозвільного характеру на 40% та кількість ліцензій (з 56 до 30). Крім того, відмінено обов’язкову сертифікацію 12-ти товарних груп.

Положення регуляторних актів, які розроблялись та прийняті у 2015 році, всього 52 акта, спрямовані на урегулювання проблемних питань господарської діяльності та удосконалення чинної нормативно-правової бази, зокрема у сферах:

  • стандартизації, технічного регулювання та імплементації до законодавства ЄС – 27 прийнятих нормативно-правих актів, що складає 52 % від загальної кількості прийнятих регуляторних актів у 2015 році;
  • дерегуляції та спрощення ведення бізнесу – 8 прийнятих нормативно-правових актів – 15 % ;
  • державних закупівель, досягнення прозорості їх здійснення та подолання корупції у цій сфері – 7 актів – 13 %;
  • управління державною власністю та розвитку промисловості – 4 акта – 8 %;
  • інвестиційної політики – 6 %;
  • зовнішньоекономічної діяльності та фінансової політики – 4 % та 2 % відповідно. Див. діаграму нижче.

Мінекономрозвитку продовжує працювати над 107 проектами регуляторних актів.

Протягом 2015 року було зупинено розпочатих у минулих роках розробку 26 проектів регуляторних актів у зв’язку із втратою їх актуальності і заміною їх на нові.

Для здійснення оцінки впливу прийнятих регуляторних актів на певні сфери господарської діяльності в Мінекономрозвитку 12 лютого 2015 року затверджено План-графік здійснення у 2015 році заходів відстеження результативності власних регуляторних актів та актів Кабінету Міністрів України, розробником яких було Мінекономрозвитку (далі – План-графік). Даний План-графік розміщено на офіційному сайті Міністерства в рубриці "Діяльність", підрубриці "Регуляторна політика та розвиток підприємництва", розділі "Регуляторна діяльність Міністерства", підрозділі "Реалізація державної політики у сфері господарської діяльності" та передбачає здійснення 42 заходів з відстеження регуляторних актів (20 постанов Кабінету Міністрів України, 22 наказів Мінекономрозвитку).

Відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності, порядок проведення яких регламентується статтями 10, 13 і 26 цього Закону та постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта".

Протягом 2015 року Мінекономрозвитку за Планом-графіком та поза цим планом здійснено 47 заходів з відстеження результативності регуляторних актів, це зокрема:

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів були розміщені на офіційному веб – сайті Мінекономрозвитку в рубриці "Діяльність", підрубриці "Регуляторна політика та розвиток підприємництва", розділі "Регуляторна діяльність Міністерства", підрозділі "Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів".

Результати проведених відстежень дозволяють зробити висновок про необхідність перегляду, скасування або внесення змін до регуляторного акта. Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників порівнюються із значеннями тих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження. Періодичні відстеження результативності здійснюються з метою перевірки сталого досягнення регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті.

Інформація Мінекономрозвитку про прийняті регуляторні акти у 2015 році.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2