Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Публічні закупівлі / Консультації з питань закупівель / Консультації з питань публічних закупівель
Консультації з питань публічних закупівель
В словах тільки українські літери, мінімальна довжина слова 3 символи
Пошук в тексті
Bідібрати результати за темою за тегами
Останні запити та відповіді сортувати за
Очистити
16.06.2020 Запитання      Тема: Планування закупівель Розширений перегляд
5509 / 5267
Просимо надати роз’яснення з наступного питання. На підставі рішення Вінницької міської ради від 27.06.2018 № 1254 (https://www.vmr.gov.ua/MunicipalEnreprise/ContentLibrary/def75ea4-c1d0-4984-ac20-94f7f580507a/10/%E2%84%961254%2027-06-2018.pdf) КП «Вінницякартсервіс» є уповноваженою особою здійснювати справляння плати за транспортні послуги шляхом продажу електронних квитків та носіїв оплати проїзду, оформлення персоналізованих карток та електронних квитків для пільгових категорій населення через центри обслуговування користувачів, третіх осіб агентів, веб портали та мобільні додатки, також затверджений відповідний порядок функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному та автомобільному транспорті загального користування (АСООП). Комунальне підприємство «Вінницякартсервіс» в якості Агента має на меті укласти агентський договір за винагороду (встановлення відсотку від коштів отриманих Агентом в день здійснення реєстрації Електронних квитків) з Комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» в якості Принципала за яким: «Агент в порядку і на умовах, визначених у рішенні Вінницької міської ради №1254 від 27.06.2018р. та цьому Договорі, зобов’язується надавати Принципалу послуги з комерційного посередництва щодо справляння від імені та в інтересах Принципала плати за Транспортні послуги, які надаються Принципалом Пасажирам, та надання інших пов’язаних з цим послуг, а Принципал зобов’язується виплачувати Агенту Агентську винагороду за надані ним послуги з комерційного посередництва відповідно до цього Договору. Комерційне посередництво згідно з цим Договором полягає в здійсненні Агентом, безпосередньо або через третіх осіб, таких дій від імені, в інтересах, за рахунок і під контролем Принципала: - продаж Пасажирам Електронних квитків та Неперсоналізованих карток; - видача пільговим категоріям пасажирів Персоналізованих карток та зарахування на них Електронних квитків; - забезпечення можливості скасування Реєстрації Електронного квитка в АСООП у разі виходу Транспортного засобу з ладу під час роботи на Маршруті (Лінії); - здійснення повернення Пасажирам коштів за придбані Неперсоналізовані картки, які не містять пошкоджень та незареєстровані в АСООП Електронні квитки у випадку їх повернення Пасажирами; - інформування Пасажирів про порядок придбання Квитків, Електронних квитків та Карток, отримання Пільговими категоріями пасажирів Персоналізованих карток, Електронних квитків, а також користування Реєстраторами; - будь-яких та всіх інших юридичних та фактичних дій, які Агент вважає необхідними або доцільними для виконання ним своїх обов’язків у якості особи, уповноваженої відповідним рішенням Вінницької міської ради на здійснення справляння плати за Транспортні послуги; - перерахування коштів Агентом Принципалу за продані та зареєстровані Електронні квитки; - здійснення диспетчеризації транспортних засобів Принципала.». Загальна вартість агентського договору може перевищити 200 тис гривен. Зважаючи на вищевикладене, чи поширюється дія Закону України «Про публічні закупівлі» на правовідносини між Принципалом та Агентами, які будуть виникати на підставі такого договору?
Відповідь
27.05.2020 Запитання      Тема: Планування закупівель Розширений перегляд
4168 / 4213
У листі МЕРТу від 05.05.20 № 3304-04/28729-06 сказано, що звіт оприлюднюється замовником у разі, якщо: замовником здійснено придбання товару, робіт або послуг, що підтверджується договором або будь-яким іншим документом (наприклад, видаткова або товарно-транспортна накладна, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ, тощо) на суму що не перевищує 50 тис.грн. Чи значить це, що потрібно планувати і звітувать по авансовим звітам?
Відповідь
14.05.2020 Запитання      Тема: Планування закупівель Розширений перегляд
4908 / 4894
Доброго дня! В нашій організації є ТК і УО. Яким чином правильніше планувати закупівлі- Чи портрібно розділяти Річні плани ТК та Річні плани УО? Як правильно це зробити? І яким чином внести зміни в Додаток до річного плану закупівель та змінити його на Річний план закупівель. Дякую за відповідь.
Відповідь
07.05.2020 Запитання      Тема: Планування закупівель Розширений перегляд
5656 / 5466
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення публічних закупівель від 19.09.2019 № 114-ІХ (далі Закон), державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (далі – ДП «АМПУ») до складу якого входять 16 філій (відокремлених підрозділів ДП «АМПУ» які не мають статусу юридичних осіб) є замовником. Відповідно до статті 95 Цивільного кодексу України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. З огляду на викладене, філії не можуть від свого імені виступати замовником. Замовником може виступати саме юридична особа, яка здійснює закупівлю через уповноважений належним чином відокремлений підрозділ. Таким чином, ДП «АМПУ» створено на кожній філії тендерний комітет та визначено уповноважених осіб з проведення спрощених закупівель, в т.ч. і в апараті управління ДП «АМПУ», з метою забезпечення ефективного безперервного функціонування роботи замовника та його підрозділів як єдиного цілого. При цьому: пунктом 1 частини 10 статті 11 Закону передбачено, що уповноважена особа планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель; абзацом 12 пункту 1 частини 4 Розділу Х Закону передбачено, тендерний комітет планує закупівлі, складає та затверджує річний план закупівель. Оскільки в ДП «АМПУ» створено 17 тендерних комітетів та визначено понад 20 уповноважених осіб з проведення спрощених закупівель, з метою недопущення уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування Закону, звертаємось за наступними роз’ясненнями, - чи має право замовник внутрішнім розпорядчим документом покласти функцію централізованого планування та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель на один з тендерних комітетів та на одну з уповноважених осіб з проведення спрощених закупівель? - чи має можливість тендерний комітет та/або уповноважена особа, проводити процедури закупівель/спрощені процедури відповідно до річного плану закупівель, сформованого тендерним комітетом та/або уповноваженою особою з проведення спрощених закупівель, на яких внутрішнім розпорядчим документом покладено виконання функцій централізованого планування та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель?
Відповідь
06.05.2020 Запитання      Тема: Планування закупівель Розширений перегляд
5002 / 5146
Чи є порушенням з боку замовника вимог п.10 статті 3 ЗУ «Про публічні закупівлі» (Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону, зокрема положень частини третьої статті 10 цього Закону) в частині оголошення декількох, п’яти відкритих торгів на придбання товарів за одним і тим самим предметом закупівлі згідно ДК 016:2010 очікувана вартість кожної окремо закупівлі становить в еквіваленті менше 133 тис. євро. Разом по п’яти торгах очікувана вартість становить більше 133 тис.євро та, відповідного, не оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про закупівлю англійською мовою, як це визначено положеннями частини третьої статті 10 цього Закону? Аналогічне питання було в запиті 130/2017 https://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=4b7c2f27-204b-4fab-bc7b-96482ec5a116&lang=uk-UA від Антонюк О.А. та надана чітка відповідь, зокрема: «Таким чином, замовник може проводити декілька процедур закупівель, передбачених статтею 12 Закону у поточному році за одним і тим же предметом закупівлі, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує відповідні вартісні межі, встановлені в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону в межах єдиної процедури». Ми ознайомились з відповіддю на запит 605/2020 https://me.gov.ua/InfoRez/Details?id=92593d8c-44e1-4e85-bab2-f58b7079af8f&lang=uk-UA від Укртрансгаз, в якому було задано аналогічне питання (запит) щодо дії цієї норми в ЗУ «Про публічні закупівлі» в новій редакції. Наразі, нам як учаснику, не зрозуміло «чи замовник може проводити декілька процедур закупівель, передбачених статтею 13 Закону у поточному році за одним і тим же предметом закупівлі, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує відповідні вартісні межі, встановлені в абзацах другому і третьому частини першої статті 3 Закону в межах єдиної процедури? Прохання надати просту відповідь, аналогічно відповіді на запит 130/2017: може проводити - тому що, чи не може проводити - тому що, зважаючи на те, що в відповіді на запит 605/2020 частина учасників закупівель, чітко не отримала розуміння Вашої відповіді., щодо можливості проведення декількох процедур закупівель, передбачених статтею 13 Закону у поточному році за одним і тим же предметом закупівлі, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує відповідні вартісні межі, встановлені в абзацах другому і третьому частини першої статті 3 Закону в межах єдиної процедури. З повагою, дякую за чітку виключну відповідь.
Відповідь
Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2