Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Публічні закупівлі / Консультації з питань закупівель / Консультації з питань публічних закупівель
Консультації з питань публічних закупівель
В словах тільки українські літери, мінімальна довжина слова 3 символи
Пошук в тексті
Bідібрати результати за темою за тегами
Останні запити та відповіді сортувати за
Очистити
24.04.2020 Запитання      Тема: Інше Розширений перегляд
3731 / 3740
ЛКП «Залізничнетеплоенерго» здійснює діяльність в окремих сферах господарювання – забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам. Відповідно до ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» обслуговування та заміна вузлів комерційного обліку здійснюється оператором зовнішніх інженерних мереж – тобто «ЛКП «Залізничнетеплоенерго». Відповідно до вказаного закону та Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку…, затвердженої Наказом Мінрегіонбуду 05.06.2018р. №129, підприємству встановлено внески за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку – регулярні платежі, визначені окремо для кожної будівлі, що враховують витрати на обслуговування вузлів комерційного обліку за кожною комунальною послугою…, зокрема витрати на огляд, періодичну повірку засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку…(абз.І п.2 р.ІІ і абз.5 п.4 р.ІІ Методики). Відтак підприємству необхідно укласти договір із Держстандартом на повірку засобів вимірювальної техніки. Відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» (в останній редакції) пп.5 п.6 ст.3 цей Закон не застосовується у випадку , якщо замовники здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг, якщо ціни (тарифи) на них затверджуються державними колегіальними органами, іншими органами влади відповідно до їх повноважень або визначаються в порядку, встановленому зазначеними органами… Відповідно до ЗУ «Про ціни і ціноутворення» п.п.3 п.1 ст.5 Кабінет Міністрів України …визначає перелік товарів, державні регульовані ціни на які затверджуються відповідними органами виконавчої влади… Відповідно до ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність» ст.17 п.4 «Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) покладається на суб’єктів господарювання, що здійснюють обслуговування відповідних засобів вимірювальної техніки. Порядок подання таких засобів на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, а також порядок оплати за періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) встановлюються Кабінетом Міністрів України», а згідно п.6 «Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, а також норми часу, необхідного для проведення повірки таких засобів, встановлюються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.» Визначення вартості робіт з періодичної повірки засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку здійснюється відповідно до Порядку оплати робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт і послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 865 (далі Порядок №865), з урахуванням Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21 грудня 2015 року № 1719, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 січня 2016 року за № 51/28181. Порядок №865 установлює механізм оплати… та визначення вартості проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки…, що перебувають в експлуатації. Запитання: чи розповсюджується пп.5 п.6 ст.3 ЗУ «Про публічні закупівлі» (в останній редакції) до закупівель робіт з проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації?
Відповідь
15.04.2020 Запитання      Тема: Планування закупівель Розширений перегляд
4808 / 4732
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» від 19.09.2019 № 114-ІХ (далі – нова редакція Закону) набрав чинності 20.10.2019 та буде введений в дію з 19.04.2020. В роз’яснені Мінекономіки №3304-04/24218-06 від 10.04.2020 зазначається, що планувати та відображати закупівлі в електронній системі закупівель можуть одночасно тендерний комітет та уповноважена особа, оскільки кожен з них буде відповідальним за конкретні закупівлі. При цьому консолідацію потреби у товарах, роботах та послугах замовникам необхідно здійснювати завчасно. Так, відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа, яка планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель згідно статті 11 нової редакції Закону. При цьому згідно розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” нової редакції Закону тендерний комітет зокрема планує закупівлі, складає та затверджує річний план закупівель, здійснює вибір процедури закупівлі. Тому, виходячи зі змісту статті 11 та розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” нової редакції Закону, оскільки відповідальною за процедури закупівель є уповноважена особа та тендерний комітет, то їх планування та оприлюднення здійснюється уповноваженою особою або тендерним комітетом. При цьому оскільки відповідальною за організацію та проведення спрощеної закупівлі є уповноважена особа, планування та оприлюднення таких закупівель буде здійснювати виключно уповноважена особа. Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (далі – ДП «АМПУ») є замовником, що здійснює діяльність в окремих сферах господарювання відповідно до ст. 2 нової редакції Закону. В структуру підприємства входить 16 філій та апарат управління. На кожній філії готується до призначення від 2 до 10 Уповноважених осіб по спрощених закупівлях, філії володіють інформацією лише щодо власної потреби та не мають можливості з консолідації інформації по інших філіях. Якщо планування спрощених закупівель буде здійснюватися кожною Уповноваженою особою підприємства окремо, це може призвести до перевищення вартісних меж, та ,як наслідок, до невірного вибору процедури закупівлі та порушення Закону. Тендерний комітет апарату управління ДП «АМПУ», з метою дотримання вимог Закону, здійснює централізоване планування всіх закупівель підприємства, складає, затверджує та публікує річний план закупівель. Чи може тендерний комітет здійснювати централізоване планування спрощених закупівель відповідно до нової редакції Закону у подальшому?
Відповідь
08.04.2020 Запитання      Тема: Інше Розширений перегляд
3308 / 3399
Зважаючи на те, що посилання https://www.me.gov.ua/InfoRez/Details?id=7385ae1d-f668-41db-bc3c-09c6930b716a&lang=uk-UA, наведене у листі Мінекономіки на запит Дочірнього підприємства "Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості" (далі також – Підприємство) № 494/2020, а також узагальнене роз’яснення Мінекономіки від 21.12.2019 № 3304-04/55553-06 не містять відповіді на порушені Підприємством питання, вимушені звернутись до Мінекономіки повторно. Згідно з п.1 ч.2 ст.2 нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі», який вводиться в дію з 19.04.2020, «забезпечення транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) та постачання природного газу на користь третіх осіб (замовників), видобутку природного газу…» визначається як діяльність замовника в окремих сферах господарювання. Геологічне вивчення нафтогазоносності надр – комплекс робіт (геологічне знімання, геофізичні, геохімічні, аерокосмогеологічні дослідження, прямі пошуки, буріння і випробування свердловин, дослідно-промислова розробка, науково-дослідні і тематичні роботи, їх аналіз та узагальнення), що проводяться з метою вивчення геологічної будови і нафтогазоносності надр на певній території (ст.1 Закону України «Про нафту і газ»). Відповідно, геологічне вивчення є складовою процесу видобутку природного газу. Ураховуючи викладене прошу надати роз’яснення з наступних питань: – чи є складовою забезпечення видобутку природного газу в розумінні нової редакції Закону послуги з геологічного вивчення нафтогазоносних надр? – які роботи та послуги у розумінні нової редакції Закону відносяться до забезпечення транспортування, зберігання (закачування, відбору), видобутку природного газу?
Відповідь
01.04.2020 Запитання      Тема: Інше Розширений перегляд
2930 / 2964
Згідно з п.1 ч.2 ст.2 нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі», який вводиться в дію з 19.04.2020, «забезпечення транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) та постачання природного газу на користь третіх осіб (замовників), видобутку природного газу…» визначається як діяльність замовника в окремих сферах господарювання. Геологічне вивчення нафтогазоносності надр–комплекс робіт (геологічне знімання, геофізичні, геохімічні, аерокосмогеологічні дослідження, прямі пошуки, буріння і випробування свердловин, дослідно-промислова розробка, науково-дослідні і тематичні роботи, їх аналіз та узагальнення), що проводяться з метою вивчення геологічної будови і нафтогазоносності надр на певній території (ст.1 Закону України «Про нафту і газ»). Відповідно, геологічне вивчення є складовою процесу видобутку природного газу. Згідно з п.20 ч.5 ст.3 нової редакції Закону, його дія не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є «товари, роботи та послуги, постачання, виконання, надання яких здійснюється постачальником із досвідом роботи в країнах Європи та/або Азії та/або Північної Америки та/або Південної Америки та/або Близького Сходу…». Ураховуючи викладене, прошу надати роз’яснення з наступних питань: - чи можна в розумінні нової редакції Закону вважати закупівлю послуг з геологічного вивчення нафтогазоносних надр складовою забезпечення видобутку природного газу; – які роботи та послуги у розумінні нової редакції Закону відносяться до забезпечення транспортування, зберігання (закачування, відбору), видобутку природного газу; – чи можна в розумінні нової редакції Закону вважати інформацію про досвід роботи в Білорусі, Україні та інших пострадянських країнах, як досвід роботи в країнах Європи та/або Азії, виходячи із загальноприйнятих географічних координат країн, які розташовані в межах відповідних континентів.
Відповідь
26.03.2020 Запитання      Тема: Інше Розширений перегляд
3381 / 3345
Чи поширюється дія ч.6 ст. 3 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель" від 19.09.2019 на департамент міської ради (замовник) і комунальне підприємство міської ради (учасник)? Тобто поширюються норми про публічні закупівлі на ці правовідносини чи вони не застосовуються?Яким чином на на практичному рівні визначається статус підприємства в якості афілійованого?Дякую
Відповідь
Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2