Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Публічні закупівлі / Консультації з питань закупівель / Консультації з питань публічних закупівель
Консультації з питань публічних закупівель
В словах тільки українські літери, мінімальна довжина слова 3 символи
Пошук в тексті
Bідібрати результати за темою за тегами
Останні запити та відповіді сортувати за
Очистити
18.01.2024 Запитання      Тема: Інше Розширений перегляд
46 / 43
Відповідно до пп. 8 абз. 1 п. 47 Особливостей передбачається, що Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура. Абз. 15 п.47 Особливостей передбачено, що переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Друге речення цього абзацу тлумачиться неоднозначно контролюючими органами та іншими суб’єктами сфери публічних закупівель, що значно ускладнює проведення публічних закупівель максимально прозоро, ефективно та з дотриманням усіх вимог законодавства, а Замовників ставить в ситуацію, коли і наявність, і відсутність відповідної вимоги в ТД може тлумачитися як порушення або неналежне виконання обов'язків в частині перевірки відповідності учасників по п.47. ЗАМОВНИК НЕ ВИМАГАЄ документального підтвердження: 1) публічної інформації, що оприлюднена у формі ВІДКРИТИХ ДАНИХ згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” 2) та/або міститься у відкритих публічних ЕЛЕКТРОННИХ РЕЄСТРАХ, ДОСТУП ДО ЯКИХ Є ВІЛЬНИМ, 3) або ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО Є ДОСТУПНОЮ В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ ЗАКУПІВЕЛЬ, 4) КРІМ ВИПАДКІВ, КОЛИ ДОСТУП ДО ТАКОЇ ІНФОРМАЦІЇ Є ОБМЕЖЕНИМ на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. З 21.06.2022 У ЗВ’ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН СЕРВІСУ з надання інформаційних довідок з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (далі - ЄРП), відомості з ЄРП можна отримати у формі інформаційного листа (інформація з порталу Мінюсту https://minjust.gov.ua/m/otrimannya-vidomostey-z-edinogo-reestru-pidpriemstv-schodo-yakih-porusheno-provadjennya-u-spravah-pro-bankrutstvo-u-razi-vidsutnosti-dostupu-do-onlayn-servisu). Відповідно до п. 3.6. Положення про ЄРП, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5, відомості з ЄРП можуть надаватися міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України або Міністерством юстиції України у формі інформаційних листів за відповідним запитом (письмовим або електронним) У РАЗІ ОБМЕЖЕННЯ В УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИПАДКАХ ДОСТУПУ ДО ВЕБСАЙТУ. ПРОСИМО НАДАТИ ВІДПОВІДІ З НАСТУПНИХ ПИТАНЬ: 1) Чи оприлюднюється станом на дату надання цього запиту інформація у формі відкритих даних з ЄРП, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство? 2) Чи є станом на дату надання цього запиту вільний доступ до ЄРП? 3) Чи є інформація з ЄРП доступною в електронній системі закупівель? 4) Чи вважається обмеженим доступ до інформації з ЄРП станом на дату надання цього запиту в розумінні абз. 15 п.47 Особливостей через відсутність доступу до онлайн сервісу? 5) Чи має право Замовник вимагати документальне підтвердження про відсутність підстав згідно пп. 8 абз. 1 п. 47, якщо відсутній доступ до онлайн сервісу з надання інформаційних довідок ЄРП, на момент оголошення про проведення відкритих торгів.
Відповідь
25.08.2023 Запитання      Тема: Відкриті торги Розширений перегляд
879 / 862
Відповідно до пункту 39 Особливостей замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. У зв'язку із цим, прошу надати відповіді на наступні запитання: 1. Чи єдиним можливим способом встановлення замовником факту подання недостовірної інформації учасником у тендерній пропозиції є підтвердження інформації на звернення до органів державної влади, підприємтсв, установ, організацій відповідно до їх компетенції? 2. Чи правомірним є встановлення замовником факту зазначення у тендерній пропозиції учасника недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів самостійно шляхом перевірки цієї інформації у відкритих джерелах, зокрема в державних реєстрах, в електронної системи закупівель Прозорро та ін. без звернення до державних органів чи інших суб’єктів господарювання ?
Відповідь
18.07.2023 Запитання      Тема: Інше Розширений перегляд
776 / 828
Чи може замовник укласти прямий договір по нагальній потребі керуючись підпунктом 4 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості) з Учасником, якого внесено до Зведених відомостей щодо спотворення результатів торгів. Який публікує Антимонопольний комітет України ?
Відповідь
06.07.2023 Запитання      Тема: Тендерна документація Розширений перегляд
1064 / 1041
В уповноваженої особи Замовника при розробленні тендерної документації виникли питання щодо норм Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (із змінами). Враховуючи пп. 36 ч. 1 ст. 1, пп. 13 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про публічні закупівлі" (із змінами) та те, що функції Уповноваженого органу, що здійснює регулювання сфери публічних закупівель, покладені на Міністерство економіки України, постала потреба в одержанні безоплатної консультації з наступних питань, що викладені в доданому файлі "Питання Уповноваженому органу 06.07.2023"
Відповідь
28.06.2023 Запитання      Тема: Інше Розширений перегляд
915 / 956
Відповідно до пункту 47 Особливостей: Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту. 1) Чи зобов'язана ФОП підтверджувати відсутність підстав, що визначені підпунктами 2 та 6 пункту 47 Особливостей? 2) Чи зобов'язана ЮО підтверджувати відсутність підстав, що визначені підпуктом 5 пункту 47 Особливостей? 3) Як діяти Замовнику у разі не підтвердження учасником ЮО відсутності підстави, що визначена підпунктом 6 пункту 47 Особливостей (що для керівника учасника процедури закупівлі), а підтвердження учасником ЮО відсутності підстави, що визначена підпунктом 5 пункту 47 Особливостей (що для фізичної особи)? Чи можна у такому разі застосувати пункт 43 Особливостей для усунення невідповідностей в інформації, поданій учасником ЮО (для підтвердження відсутності підстави, що визначена підпунктом 6 пункту 47 Особливостей) та яким чином учасник може усунути таку невідповідність?
Відповідь
Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2