Головна / Публічні закупівлі / Консультації з питань закупівель / Консультації з питань публічних закупівель
Меню

Консультації з питань публічних закупівель

Введіть текст для пошуку в консультаціях або відповідях
Умова пошуку
Область пошуку
Додаткова умова пошуку
Область пошуку
Шукати за номером звернення
Номер
Рiк
Bідібрати результати
За темою
За тегами
Останні запити та відповіді
Сортувати за
 
Очистити
05.01.2023
Запитання      Тема: Відкриті торги
В статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» п.4 вказано: У разі встановлення кваліфікаційного критерію фінансової спроможності замовник не має права вимагати надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лота) в разі поділу предмета закупівель на частини). Відповідно даної вимоги Закону замовники у тендерній документації 2023 року вказують вимогу про надання від учасників: - учасник повинен підтвердити обсяг річного доходу (виручки) у розмірі не меншому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі згідно оголошення про проведення цієї процедури відкритих торгів В зв’язку з початком війні не усі учасники можуть виконати дану вимогу, так як деякими підприємствами з початком війни здійснюється виробничий процес у меншому обсязі або зовсім призупинений і тільки через якийсь час підприємства почали діяльність або планують розпочати діяльність. Крім того є підприємства, в яких вилучено майно для ведення діяльності окупантами та тільки зараз знаходять можливість на придбання майна для ведення діяльності. Наприклад, в нашого підприємства окупантами відібрано два орендованих вантажних автомобіля, а також промислова база для діяльності знаходиться на окупованої території (Херсонська область, Генічеський район, с. Одрадівка, вул.. Гагаріна, 80а), що призвело до великих незручностей для ведення підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність у 2021 році дозволяла нашому підприємству не звертати увагу на дану вимогу замовників, так як у 2021 році не було війні та виробничі потужності підприємства дозволяли проводити участь у державних закупівлях не звертаючи увагу на дану вимогу Закону України «Про публічні закупівлі» та вимогам замовників закупівель. Тому зараз наше підприємство іноді не в змозі виконати умови тендерної документації замовників щодо надання вищевказаного підтвердження обсягу річного доходу (виручки) за 2022 рік у розмірі не меншому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі згідно оголошення про проведення цієї процедури відкритих торгів, в зв’язку з чим участь підприємства у відкритих торгах є неможливою, що в свою чергу веде у подальшому до скорочення діяльності підприємства ще у більшому обсязі та може привести до повної зупинки діяльності підприємства. Прошу надати роз’яснення щодо можливості або неможливості участі нашого підприємства у державних закупівлях 2023 року, якщо обсяг річного доходу (виручки) підприємства за 2022 рік буде у меншому розмірі, ніж очікувана вартість предмета закупівлі згідно оголошення про проведення процедури відкритих торгів.
Відповідь
12.12.2022
Запитання      Тема: Інше
Доброго дня Надайте будь ласка роз'яснення Маю відкриті торги з особливостями на закупівлю послуг з ремонту мед.обладнання Учасник надав довідку що бонефіціарний власник з часткою володіння в розмірі 50% являється громадянин РФ. Також надають посвідку про постійне місце проживання в Україні (видане в 2014р.) та інд.податковий номер в Україні. Згідно ч.41 Особливостей Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: є юридичною особою - резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою - підприємцем) - резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”); Виникає питання чи повинні ми відхилити даного учасника ? Згідно податкового кодексу резидент це юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами; отже він є резидентом України,але ніде не визначено який документ підтверджує резидентність. Чи може посвідка на постійне проживання підтвердити що він резидент України? Який документ підтверджує резидент учасник чи ні? Чи все таки краще відхилити такого учасника? Допоможіть будь ласка розібратися та прийняти вірне рішення
Відповідь
17.11.2022
Запитання      Тема: Інше
Які дії Замовника при закупівлі техніки бувшої у використанні при встановлення норми Закону України «про публічні закупівлі», а саме: розділ X "Прикінцеві та перехідні положення" пункт“6-1: 1) замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує: у 2022 році - 10 відсотків, якщо приймає участь в закупівлі учасник малого підприємництва який продає свою вживану техніку придбану у нерезидента ще до встановлення такої норми Закону? Або якщо виробник товару відмовляється надати калькуляцію учаснику на вживану техніку? Чи має право Замовник визнати переможцем такого учасника без підтвердження ним локалізації 10% при закупівлі вживаної техніки?
Відповідь
15.11.2022
Запитання      Тема: Інше
Відповідно до статті 14 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ДП «MTП «Чорноморськ» зобов’язано оприлюднювати річну фінансову звітність за рік разом з аудиторським висновком, який надасться суб’єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту такої фінансової звітності. Відповідно до частини 1 статті 29 ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб’єкт аудиторської діяльності для надання з обов’язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства, загальними зборами учасників, засновником у недержавних унітарних підприємствах, органом управління за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики державних (комунальних) підприємств та господарських товариств, у яких державі належить 100 відсотків акцій (часток, паїв) статутного капіталу, іншим вищим органом управління відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідно до п.10.2 Статуту ДП «MTП «Чорноморськ», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 15 грудня 2017 № 449 до виключної компетенції наглядової ради ДП «MTП «Чорноморськ» належить обрання незалежного аудитора Підприємства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг (згідно п. 7.2. Статуту функції Наглядової ради Підприємства до проведення першого засідання Наглядової ради здійснює Уповноважений орган управління, тобто Міністерство інфраструктури України). Так, у статті 29 Закону про аудит, зокрема передбачено, що для проведення конкурсу підприємство, що становить суспільний інтерес, має розробити і оприлюднити порядок його проведення і однозначні прозорі та недискримінаційні критерії відбору щонайменше двох суб’єктів аудиторської діяльності, які подаються на розгляд органів, що призначають суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Тобто підприємство має подати Органу управляння ДВІ ПРОПОЗИЦІЇ. -ДП «МТП «Чорноморськ» є замовником у розумінні статті 1 Закону про закупівлі, а отже умови, порядок здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, включаючи обрання переможця, визначення ціни договору тощо, регулюються Законом України «Про публічні закупівлі». При цьому, при проведенні закупівлі в порядку, визначеному Законом про закупівлі, не вбачається за можливе одночасно забезпечити дотримання положень Закону про аудит, зокрема в частині необхідності подання на розгляд органу, що призначає суб’єктів аудиторської діяльності, щонайменше двох суб’єктів аудиторської діяльності. З огляду на наведене та враховуючи те, що виключні повноваження щодо обрання незалежного аудитора, визначення умов договору, що укладається з ним, та встановлення розміру оплати його послуг згідно Статуту належать Уповноваженому органу управління ДП «МТП «Чорноморськ», не вбачається за можливе укласти договір з одночасним дотриманням вимог Законів України «Про публічні закупівлі» та «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». У зв’язку із зазначеним, просимо надати роз’яснення – яким чином, із дотриманням норм Закону України «Про публічні закупівлі» можна виконати норму Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», згідно з якою, за результатами конкурсу аудиторський комітет представляє обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, які подаються на розгляд органів, що призначають суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, якщо за Законом України «Про публічні закупівлі» може бути лише один переможець.
Відповідь
14.11.2022
Запитання      Тема: Інше
У зв’язку з коригуванням проектно-кошторисної документації на роботи по об’єкту: «Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства «'П'ятихатська центральна міська лікарня'' П'ятихатської міської ради за адресою: 52100, Дніпропетровська обл., П’ятихатський р-н, місто П’ятихатки, вул. Прокопенко, будинок 13» Коригування. та у зв'язку з продовженням карантину постанови КМУ “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” від 09.12.2020 р. № 1236. на всій території України до 31 грудня 2022 р. продовжено карантин через COVID-19 та режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту та безпосередньо для забезпечення функціонування об’єкта критичної інфраструктури (лікарні медичним киснепостачанням), керуючись абз.4 п.3-1 розділу X ЗУ «Про публічні закупівлі», яким визначено, що на період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину, відповідно до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, закупівля робіт та послуг, пов’язаних з встановленням систем постачання медичних газів (у тому числікисневих станцій, мереж централізованого киснепостачаннята їх складових), а також інших послуг, необхідних для виконання заходів,спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідаціюспалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), здійснюєтьсяв порядку, встановленому Законом для спрощених закупівель – що і було здійснено (19.10.2022 р. оголошена спрощена процедура закупівлі) та 31.10.2022 р. укладений договір № 97 з переможцем закупівлі ТОВ «УКР БУД ТЕХНОЛОГІЇ». П’ятихатський відділ ДКСУ наразі відмовляється брати даний договір на юридичне зобов’язання до ДКСУ, мотивуючи, що 19.10.2022 р. набрала чинності Постанова КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178, у відповідності до якої й повинна була здійснюватись закупівля. На офіційному сайті на ДП «Прозорро» викладене роз’яснення, що з набранням чинності Постанови КМУ № 1178, при здійсненні закупівель, виняток становлять коронавірусні закупівлі та наголошено, що згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії карантину (нині він продовжений до 31.12.2022 р.) закупівлі товарів і послуг для запобігання поширення COVID-19 відбуваються за порядком, встановленим Законом для спрощених закупівель. Також, 28.10.2022 р. ДП «Прозорро» проведений Вебінар на якому спеціалісти відповіли на ряд найактуальніших запитань, серед яких «Як буде відбуватись здійснення ковідних закупівель?». Відповідь: «Дані закупівлі мають здійснювати з дотриманням норм закону про Публічні закупівлі. Це значить, що необхідно керуватись прикінцевими положення передбаченими законом- тобто спрощеними закупівлями до завершення пандемії в Україні.». П’ятихатський відділ ДКСУ не приймає таке обгрунтування та витребує підтверджуючий документ з приводу проведення спрощеної процедури (підстави проведення закупівлі) та роз'яснення в нормативному документі (посилання на Закон) чому проводилась спрощена закупівля - не приймаючи до відома норми абз.4 п.3-1 розділу X ЗУ «Про публічні закупівлі», які і є підставою для проведення спрощеної процедури закупівлі на період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину (який подовжено до 31.12.2022 р.). Таким чином, договір № 97 від 31.10.2022 р. ДКСУ не взятий на юридичне зобов’язання, підрядник ТОВ «УКР БУД ТЕХНОЛОГІЇ» позбавлений можливості виставити акти виконаних робіт та отримати розрахунок за фактично виконані роботи. Під зривом виконання робіт по об’єкту. Просимо надати роз'яснення з даного приводу на предмет: " Закупівля робіт по проведенню та встановленню мережі медичного киснепостачання (по программі COVID-19) з урахуванням норм Постанови КМУ 1178".
Відповідь

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json