Меню

Запит від Глей Вадим Петрович

Тема: Тендерний комітет або уповноважена особа
Тема розширена: Тлумечення Наказу про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу
Суть питання: Прошу надати тлумачення до Наказу №557 від 30.03.2016р. зі змінами від 12.04.2016р. №676 "про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу".
Цікавить тлумачення норми пунка 3.6 розділу №3 "Уповоноважена особа замовника повинна мати"
-вищю юридичну освіту;
-не менше двух років досвіду роботи в сфері закупівель.
Відповідні норми мають рекомендаційний характер, як зазначено в преамбулі наказу? Чи замовник обов'язково зобов'язаний дотримуватися положень наказу при призначені уповноваженої особи на посаду?
Якщо замовник виявить бажання призначити на посаду уповноваженої особи, працівника свого структурного підрозділу, котрий працює за трудовим договором, має вищу юридичну освіту, орієнтується в зконодавстві, але не має досвіду роботи у сфері закупівель передбаченого нормами наказу (2 роки), додатково прошов навчання в сфері закупівель, має сертифікат за результатми курсів.
Чи має можливість замовник призначити таку особу на посаду уповноваженої особи з закупівель ?
Відповідь на запит 250/2019

Шановний користувачу, повідомляємо, що Закон України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Відповідно до частини першої статті 11 Закону для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет (комітети) або визначає уповноважену особу (осіб).

Уповноважена особа (особи) – службова, посадова та інша фізична особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення або трудового договору (контракту) (стаття 1 Закону).

Водночас відповідно до частини другої статті 11 Закону у разі визначення замовником уповноваженої особи (осіб) організація роботи здійснюється нею (ними) самостійно згідно з умовами трудового договору (контракту) або положення. Уповноважена особа повинна мати вищу освіту.

Поряд з цим згідно з пунктом 1.1 Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) (далі – Примірне положення), затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 30.03.2016 № 557 “Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)” на виконання частини п’ятої статті 11 Закону, Положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету та уповноваженої особи (осіб), а також їх права, обов’язки та відповідальність.

Поряд з цим, статтею 38 Закону визначено відповідальність за порушення вимог цього Закону. Так, зокрема за порушення вимог, установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону,  уповноважена особа (особи) несуть відповідальність згідно із законами України. За порушення вимог, установлених цим Законом в частині прийнятих рішень, вибору і застосування процедур закупівлі, відповідальність несуть члени тендерного комітету або уповноважена особа (особи) персонально.

З огляду на викладене та зважаючи, що уповноважена особа є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель, замовник встановлює вимоги до уповноваженої особи (осіб), керуючись метою цього Закону, принципами здійснення закупівель, закріпленими у статті 3 Закону та з урахуванням статті 38 Закону. 

При цьому під час розроблення положення про уповноважену особу (осіб) замовник може керуватися Примірним положенням.

У свою чергу повідомляємо, що питання визначення уповноваженої особи розглянуто в листі від 12.09.2016 № 3302-06/29267-08 “Щодо визначення Уповноваженої особи”, розміщеному на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель за посиланням  http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&pageNumber=10&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=desc

 

Відповідь надано: Департаментом сфери публічних закупівель Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Теги: Тендерний комітет
Чи була ця відповідь корисною для вас?
Так Ні
https://freegeoip.net/json