Міністерство економіки України

Головна / Публічні закупівлі / Консультації з питань закупівель / Консультації з питань публічних закупівель
Меню

Запит від Управління Держспецзв’язку в Чернігівській області

Тема: Планування закупівель
Тема розширена: Вибір способу закупівлі
Суть питання: Добрий день!
Відповідно до Приміток до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених Постановою КМУ від 29.03.2002 № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту» військовослужбовці, у тому числі військовослужбовці Держспецзв’язку, які залучені до здійснення заходів із правового режиму воєнного стану забезпечуються харчуванням за рахунок держави.
Згідно підпункту 92 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Постановою КМУ від 03.09.2014 № 411, Адміністрація Держспецзв’язку відповідно до покладених на неї завдань є замовником закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері публічних закупівель, державним замовником у сфері оборони та уповноважує територіальні органи Адміністрації Держспецзв’язку, територіальні підрозділи, Головне управління та підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку, заклади, установи та організації, які входять до структури Держспецзв’язку, підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку, як служби державного замовника на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення та інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб у сфері безпеки і оборони.
Згідно Указу Президента України від 06.11.2023 № 734/2023 воєнний стан продовжено до 14 лютого 2024 року.
Розпорядником коштів (Адміністрацією Держспецзв’язку) 19.12.2023 виділено Управлінню Держспецзв’язку в Чернігівській області на харчування 374400,00 грн (більше 200 000,00 грн). Враховуючи попередні закупівлі послуг з харчування, Управлінню Держспецзв’язку в Чернігівській області вказаних коштів повинно вистачити на 260 діб, з розрахунку 1440,00 грн на 8 військовослужбовців на добу.
Відповідно до Постанови КМУ № 1275 від 11 листопада 2022 року тривалість відкритих торгів буде не менше 13 діб, спрощеної закупівлі – не менше 7 діб. Строк дії поточного договору на закупівлю послуг з харчування закінчується 31.12.2023.
Враховуючи викладене, а також те, що період проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не дозволяє вчасно закупити вказані послуги, просимо роз’яснити у який спосіб (процедура закупівель, спрощена закупівля, закупівля без використання електронної системи) та на який період (до кінця воєнного стану, до кінця 2024 року чи на 260 діб) Управлінню Держспецзв’язку в Чернігівській області необхідно проводити закупівлю послуг з харчування.
Відповідь на запит 833/2023
Шановний користувачу!
Відповідно до статті 30 Закону України “Про оборонні закупівлі”, абзацу сьомого підпункту 1 пункту 3 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 24 лютого 2023 р. № 2958-IX “Про внесення змін до Закону України “Про оборонні закупівлі” щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні” Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову № 1275 "Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану" (далі – Особливості 1275).
Пунктами 8 та 9 Особливостей 1275 встановлено порядок та умови здійснення оборонних закупівель для державних замовників у сфері оборони, служб державного замовника, а також військових частин, організацій (установ, закладів), що уповноважуються рішенням державного замовника у сфері оборони на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів), із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану.
Зокрема пунктом 8 Особливостей 1275 встановлено що державні замовники здійснюють оборонні закупівлі товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тис. гривень, робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, у разі коли їх вартість дорівнює або перевищує 1,5 млн. гривень (крім закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівлі озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин та послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин), у порядку проведення відкритих торгів, що визначений особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176), або в порядку проведення спрощених закупівель, визначених Законом України “Про публічні закупівлі”, в електронній системі закупівель, або в порядку відбору постачальника шляхом запиту ціни пропозицій постачальників відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407).
Слід зауважити, що пунктом 9 Особливостей 1275 передбачено придбання державними замовниками товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тис. гривень, робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, у разі коли їх вартість дорівнює або перевищує 1,5 млн. гривень (крім закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівлі озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин та послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин), без застосування конкурентних процедур закупівель, передбачених особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176), що допускається за однієї з таких умов:
розрахунок ціни договору передбачає прибуток до 25 відсотків собівартості товарів, робіт та послуг, у разі коли виконавець державного контракту (договору) є виробником запропонованого товару, надавачем послуг або виконавцем робіт;
якщо виконавець державного контракту (договору) не є виробником товару, він має гарантувати, що сукупний прибуток усіх суб’єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником товару і виконавцем державного контракту (договору), становить до 25 відсотків первинної собівартості товару.
Собівартість товарів, робіт і послуг визначається виробником товару, надавачем послуг або виконавцем робіт на підставі стандартів бухгалтерського обліку.
Виходячи із вищенаведеного, державний замовник  самостійно приймає рішення щодо закупівлі, в тому числі порядку такої закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення, які закуповуються державними замовниками для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони відповідно до положень Закону України "Про оборонні закупівлі" та Особливостей  1275. 
Одночасно зазначаємо, що надана відповідь Мінекономіки не встановлює норм права та носить виключно рекомендаційний та інформативний характер.
Відповідь надано: Департаментом сфери публічних закупівель Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Теги: Оборонні закупівлі
Чи була ця відповідь корисною для вас?
Так Ні
https://freegeoip.net/json