Міністерство економіки України

Головна / Публічні закупівлі / Консультації з питань закупівель / Консультації з питань публічних закупівель
Меню

Запит від Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

Тема: Зміна істотних умов договору
Тема розширена: Додаткові угоди до договорів, укладених до набрання чинності закону в новій редакції
Суть питання: Доброго дня! Виконавчий орган міської ради 28 лютого 2020 р. уклав договір на надання послуг по спостереженню за станом і технічним обслуговуванням сигналізації на загальну суму 10 413,45 грн. В травні 2020 р., згідно п.п.7.7. основного Договору «У разі зміни норм витрат на охорону, в тому числі при проведенні державою індексації доходів населення, інших заходів, що тягнуть за собою збільшення (зменшення) витрат на виконання обов'язків Виконавцем, вартість послуг за Договором змінюється Сторонами на підставі наданого Виконавцем письмового повідомлення Замовнику без переоформлення Договору, шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до цього Договору»-охороним агентством було встановлено додатковий ретранслятор , що привело до збільшення абонентської щомісячної плати, і відповідно, збільшення вартості Договору на 2400,00 грн.
Частиною 6 розділ 10 Закону в новій редакції (прикінцеві та перехідні положення) передбачено, що договори про закупівлю, укладені у порядку та на умовах, установлених до введення в дію цього Закону, виконуються в повному обсязі до закінчення строку, на який такі договори були укладені. Зміни до таких договорів вносяться у порядку та на умовах, встановлених до введення в дію цього Закону.
Договірні відносини регулюються Цивільним та Господарським кодексами України.
Частиною першою статті 629 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) встановлено, що договір є обов’язковим для виконання сторонами.
Строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору згідно з частиною першою статті 631 ЦК України.
Отже, якщо договір не припинив дію та зобов’язання, прийняті сторонами, не виконані, виконання таких зобов’язань має здійснюватися відповідно до умов договору та з дотриманням законодавства в цілому.
У свою чергу, статтею 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Разом з цим відповідно до рішення Конституційного Суду України від 09.02.1999 № 1-рп/99 надання зворотної дії в часі нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або в іншому нормативно-правовому акті.
Водночас 19.09.2019 прийнятий Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель” № 114-ІХ, який набрав чинності 20.10.2019 та вводиться в дію 19.04.2020.Ураховуючи, що така вказівка у вказаному Законі відсутня, його дія не поширюється на правовідносини, які виникли до введення в дію цього Закону.
Враховуючи, що договір був укладений до набрання чинності Закону України «Про публічні закупівлі» в новій редакції, на теперішній час є невиконаним, існують взаємні зобов’язання сторін: яким чином, з дотриманням вимог законодавства, Сторони повинні оформити зміни до договору?
Чи підлягає оприлюдненню додаткова угода, у випадку її укладання сторонами, на сайті Prozzoro, якщо основний договір не оприлюднювався на сайті, бо є прямим договором згідно законодавства, що діяло на момент його укладення?
Дякуємо!
Відповідь на запит 1147/2020

Шановний користувачу, повідомляємо, що Закон України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII (до введення в дію Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель” від 19.09.2019 № 114-ІХ) (далі – Закон) установлював правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Повідомляємо, що на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель за посиланням http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=55553, розміщено лист від 21.12.2019 № 3304-04/55553-06 "Щодо набрання чинності та введення в дію нової редакції Закону", який містить інформацію щодо завершення процедур закупівель, розпочатих до введення в дію нової редакції Закону, та виконання укладених договорів.

Водночас договірні відносини, що виникають при укладенні та виконанні договору, який не є договором про закупівлю у розумінні Закону, не є предметом регулювання Закону та регулюється зокрема Цивільним та Господарським кодексами України. Порядок зміни та розірвання господарських договорів передбачений статтею 188 ГК України.

 

Відповідь надано: Департаментом сфери публічних закупівель Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Чи була ця відповідь корисною для вас?
Так Ні
https://freegeoip.net/json