Міністерство економіки України

Головна / Публічні закупівлі / Консультації з питань закупівель / Консультації з питань публічних закупівель
Меню

Запит від Державне підприємство "Адміністрація морських портів України"

Тема: Предмет закупівлі
Суть питання: Навчально-курсовий комбінат ХФ ДП «АМПУ» (Адміністрації Херсонського МП) є навчальним закладом системи професійно-технічної освіти І атестаційного рівня, здійснює професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовку за професіями відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 527094 від 08.09.14р.).
Погодинна оплата праці викладачів визначається відповідно до вимог чинного законодавства України. Постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (додаток № 5), статтею 10 Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 року визначено, що розмір оплати праці осіб, які залучаються до здійснення професійного навчання працівників, визначається у договорі про надання освітніх послуг і не може бути меншим, ніж розмір ставок погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять.
У 2017 році для організації навчання 295 посадових осіб та працівників підприємств, підпорядкованих Міністерству інфраструктури України, за договорами щодо проведення навчання було залучено 11 фізичних осіб, а саме: начальники служб охорони праці, фахівці та кваліфіковані робітники галузі. Погодинна оплата праці викладачів склала 23,6 тис. грн.
Відповідно до абзацу сьомого пункту 4 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), ДП «АМПУ» є замовником, який провадять діяльність в окремих сферах господарювання.
Згідно з пунктом п’ятим частини 4 статті 2 Закону, дія Закону для замовників, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, додатково не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, якщо ціни (тарифи) на них затверджуються державними колегіальними органами, іншими органами влади відповідно до їх повноважень або визначаються в порядку, встановленому зазначеними органами, у тому числі якщо визначення таких цін здійснюється на аукціонах.
Враховуючи вищенаведене, просимо надати роз’яснення з наступних питань:
1. Чи можна вважати погодинну оплату праці викладачів, яка встановлена додатком 5 до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» ціною (тарифом), який затверджено органом державної влади у розумінні пункту п’ятого частини 4 статті 2 Закону?
2. Чи є можливим застосування пункту п’ятого частини 4 статті 2 Закону для укладання цивільно-правових договорів на надання освітянських послуг з короткотривалого навчання на виробництві з фізичними особами – викладачами без проведення процедури закупівлі, передбаченою Законом.
Відповідь на запит 625/2018

Шановний користувачу, повідомляємо, що Закон України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 1 Закону визначено, що діяльність в окремих сферах господарювання -діяльність, що здійснюється в одній або декількох з таких сфер, визначених цим пунктом частини першої статті 1 Закону.

Разом з тим цей Закон застосовується, зокрема до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт -5 мільйонів гривень (абзац третій частини першої статті 2 Закону)

Згідно з пунктом 5 частини четвертої статті 2 Закону визначено, що дія цього  Закону для замовників, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, додатково не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, якщо ціни (тарифи) на них затверджуються державними колегіальними органами, іншими органами влади відповідно до їх повноважень або визначаються в порядку, встановленому зазначеними органами, у тому числі якщо визначення таких цін здійснюється на аукціонах.

Таким чином, якщо замовник, який провадить діяльність в окремих сферах господарювання, здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг, якщо ціни (тарифи) на них затверджуються державними колегіальними органами, іншими органами влади відповідно до їх повноважень або визначаються в порядку, встановленому зазначеними органами, у тому числі якщо визначення таких цін здійснюється на аукціонах, то такі закупівлі замовник здійснює без застосування процедур закупівель, передбачених Законом на підставі пункту 5 частини четвертої статті 2 Закону.

Разом з тим повідомляємо, що ураховуючи частину другу статті 19 Конституції України, та відповідно до норм Закону, Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, до компетенції Мінекономрозвитку України не належить віднесення предметів  закупівель  до таких, що визначені у частині четвертій статті 2 Закону у конкретних випадках.

Відповідь надано: Департаментом сфери публічних закупівель Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Теги: Сфера застосування Закону
Чи була ця відповідь корисною для вас?
Так Ні
https://freegeoip.net/json