Головна / Публічні закупівлі / Консультації з питань закупівель / Консультації з питань публічних закупівель
Меню

Запит від фізична особа

Тема: Предмет закупівлі
Тема розширена: гранична ціна державного регулювання
Суть питання: Закон України "Про публічні закупівлі" визначає основною процедурою відкриті торги (ст.20), в результаті якої критеріями оцінки тендерних пропозицій є ціна або ціна разом із іншими критеріями (ст.28). За таким же принципом здійснюється оцінка пропозицій учасників на другому етапі конкурентного діалогу (ст.34).

Закон України "Про ціни і ціноутворення" встановлює види цін: вільні та державні регульовані (ст.10). Одним із способів державного регулювання є установлення обов’язкових для застосування суб’єктами господарювання граничних цін (ст.13).

Відповідно до Постанови КМУ від 26.10.2011 №1107 (пункт 5), плата за проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання (для отримання дозволу) визначається експертними організаціями відповідно до Постанови КМУ від 04.11.2009 №1251, якою встановлено порядок визначення "граничного розміру тарифу на проведення експертизи".

Виникають питання:
1) правомірності визначення замовником послуги з проведення експертизи її виконавця в результаті процедури закупівлі, з оцінкою цінової пропозиції.
2) правомірності зниження учасником процедури визначеної в порядку ПКМУ №1251 вартості проведення експертизи, незалежно від форм власності (термін "експертні організації" пункту 3 ПКМУ №1107).
Відповідь на запит 164/2019

Шановний користувачу, повідомляємо, що Закон України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Згідно з пунктом 20 частини першої статті 1 Закону публічна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 Закону договір про закупівлю - договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари.

Таким чином, у разі якщо замовником у розумінні Закону передбачено придбання товарів, робіт і послуг, така закупівля здійснюється відповідно до вимог Закону, шляхом застосування однієї із процедур, передбачених статтею 12 Закону, керуючись вартісними межами, визначеними Законом.

При цьому перелік випадків, на які не поширюється дія Закону, визначений частинами третьою та четвертою статті 2 Закону, є вичерпним.

Крім того, відповідно до частини першої статті 29 Закону електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.

Згідно з абзацом четвертим статті 29 Закону учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.

Отже, Законом надано право учаснику понизити ціну /приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни протягом одного етапу аукціону.

Разом з тим, з питання зниження ціни на послуги з проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, плата за яку затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2009 № 1251, пропонуємо звернутись до Державної служби України з питань праці, як до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Одночасно зазначаємо, що до компетенції Мінекономрозвитку не належить визначення правомірності дій замовників в конкретних випадках.

 

Відповідь надано: Департаментом сфери публічних закупівель Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Теги: Електронна система закупівель Сфера застосування Закону
Чи була ця відповідь корисною для вас?
Так Ні
https://freegeoip.net/json