Меню

Запит від Березнегуватська селищна рада Миколаївської області

Тема: Тендерний комітет або уповноважена особа
Тема розширена: Утворення тендерного комітету Березнегуватської селищної ради та затвердження Положення про нього
Суть питання: Яким актом утворюється тендерний комітет та затверджується Положення про ноього в органах місцевого самоврядування (Березнегуватська селищна рада), якщо в селищній раді видаються такі акти: рішення сесії селищної ради, рішення виконавчого комітету селищної ради, розпорядження селищного голови?
Прошу Вас у відповіді зазначити конкретний акт так, як думки наших фахівців та депутатів мають велику розбіжність.
Відповідь на запит 101/2020

Шановний користувачу, повідомляємо, що Закон України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Відповідно до частини другої статті 11 Закону склад тендерного комітету та положення про тендерний комітет затверджуються рішенням замовника. Уповноважена особа (особи) здійснює свою діяльність на підставі укладеного з замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого рішення замовника. Уповноважена особа повинна мати вищу освіту.

Виходячи зі змісту пункту 2.1. Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) (далі – Примірне положення), затвердженого Наказом Мінекономрозвитку від 30.03.2016 № 557 “Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)” склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням замовника. До складу комітету входять не менше п’яти осіб. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є менше ніж п’ять осіб, до складу комітету мають входити всі службові (посадові) особи замовника.

Разом з тим відповідно до пункту 80 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 “Деякі питання документування управлінської діяльності” накази (розпорядження) видаються як рішення організаційно-розпорядчого чи нормативно-правового характеру. За змістом управлінської дії накази видаються з основної діяльності установи, адміністративно-господарських або кадрових питань.

При цьому згідно з частиною першою статті 12 Закону  “Про місцеве самоврядування” сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування” сільський, селищний, міський голова видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Ураховуючи викладене, положення про тендерний комітет затверджується тим рішенням замовника, форма якого передбачена для суб"єкта чинним законодавством.

Відповідь надано: Департаментом сфери публічних закупівель Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Теги: Тендерний комітет
Чи була ця відповідь корисною для вас?
Так Ні
https://freegeoip.net/json