UA | EN
Державне підприємство спиртової та лiкеро-горiлчаної промисловостi "Укрспирт"
24.11.2017 | 15:08

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду керівника

державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»

2, 8, 10, 16 та 22 листопада 2017 року відбулися засідання комісії при Комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».

Комісія на закритому засіданні заслухала 15 конкурсних пропозицій, наданих учасниками конкурсного відбору.

Після заслуховування конкурсних пропозицій та проведення співбесіди з учасниками конкурсного відбору, за результатами оцінювання та обговорення комісія вирішила подати до Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств чотири кандидатури, які були визнані комісією найкращими.

 

31.10.2017

27 жовтня 2017 року відбулося засідання комісії при Комітеті з призначення керівників особливих важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» щодо допуску претендентів до конкурсного відбору.

Для участі у конкурсному відборі було подано документи від 16 претендентів. За рішенням комісії до конкурсного відбору допущено 16 учасників.

Засідання комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору відбудуться 2, 8, 10 та 16 листопада 2017 року  за адресою м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

 

26.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на посаду керівника

державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»

Комісія при Комітеті з призначення керівників особливих важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, оголошує конкурсний відбір на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».

Найменування підприємства: державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».

Місцезнаходження підприємства:

Фактична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1

Юридична адреса: 7400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16

Основні напрями діяльності підприємства:

дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв (основний), виробництво інших основних органічних хімічних речовин, оптова торгівля напоями.

Загальна виробнича потужність підприємства становить понад 30 мільйонів декалітрів на рік. Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик. На підприємстві працює 4931 працівник.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Ключові цілі позиції

 • підготувати підприємство до приватизації;
 • завершити процес належного оформлення активів;
 • забезпечити ефективність та прозорість комерційних операцій підприємства, і як наслідок – зростання фінансових результатів;
 • забезпечити операційну та фінансову стабільність підприємства.

Основні завдання

 • сформувати стратегію розвитку підприємства та план заходів її реалізації;
 • провести реінжиніринг бізнес-процесів;
 • розробити і послідовно втілити план заходів щодо оптимізації витрат на підприємстві;
 • побудувати високоякісну і ефективну систему управління підприємством, що буде адекватна стратегічним цілям та поточному стану підприємства;
 • сформувати професійну команду «лідерів змін», здатних забезпечити ефективне впровадження стратегії розвитку та проходження організації через всі етапи реформування;
 • розробити та втілити систему заходів попередження та протидії проявам корупції на підприємстві.

Ключові обов’язки

 • здійснення поточного (оперативного) керівництва підприємством;
 • організація фінансово-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності підприємства;
 • забезпечення виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства;
 • забезпечення складання та виконання в установленому порядку фінансового плану та подання звіту про його виконання;
 • представництво інтересів компанії і налагодження конструктивних робочих відносин з усіма категоріями цільових аудиторій: основними клієнтами, постачальниками, комерційними банками, державними органами, галузевими спілками та іншими організаціями;
 • впровадження та управління проектами удосконалення бізнес-процесів, організаційних та операційних процесів;
 • підвищення професійної підготовки персоналу, розвиток корпоративної культури. Впровадження системи оцінки та системи мотивації персоналу. Створення кадрового резерву.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду керівника

державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»

Загальні критерії відбору

Освіта: вища освіта. Наявність додаткової освіти в галузі менеджменту або бізнес-адміністрування буде перевагою.

Професійні вимоги

 • кандидат повинен мати:

- не менше 5-ти років досвіду управління компаніями (середня кількість працівників перевищує 250 осіб) на вищих керівних позиціях (генеральний директор та його заступники, виконавчий директор, директор, заступник директора, керівник департаменту);

- глибокі практичні знання економіки підприємства, досвід стратегічного планування та операційного управління, бюджетування виробничого процесу, управління проектами, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій з подальшою їх капіталізацією, знання принципів корпоративного управління;

- позитивну ділову репутацію;

 • обов’язковими є:

- досвід антикризового управління компаніями та вирішення масштабних проблем;

- досвід участі в проектах підвищення виробничої ефективності та керування змінами, а також досвід управління реструктуризацією бізнесу і реінжинірингу бізнес-процесів;

- знання перспектив та тенденцій розвитку відповідної галузі;

 • буде перевагою:

- відсутність досвіду роботи в спиртовій галузі;

- наявність досвіду роботи у міжнародних компаніях або вітчизняних компаніях з прямими іноземними фінансовими інвестиціями;

 • у кандидата має бути:

- досвід ведення переговорів на високому рівні з клієнтами, постачальниками, фінансовими інститутами, партнерами, державними органами;

- досвід управління конфліктними ситуаціями;

 • кандидат повинен постійно підвищувати свій рівень кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги

1. Стратегічне мислення:

 • демонстрація випереджаючого бачення ситуації;
 • широкий погляд на проблеми, події, діяльність, здатність прогнозувати їхнє майбутнє значення та наслідки;
 • вміння формулювати стратегічні пріоритети та конкретні цілі, спроможні вивести підприємство на якісно новий рівень та забезпечити стратегічну перевагу і стабільний розвиток.

2. Організаційне лідерство та орієнтація на результат:

 • наявність у кандидата одночасно як авторитету ідейного лідера, так і адміністративного авторитету, адаптивного та ситуаційного лідерства;
 • здатність приймати рішення та адаптувати їх до поточного стану підприємства;
 • вміння створювати для людей зрозуміле і бажане бачення майбутнього розвитку підприємства;
 • дбати про те, щоб стратегічні цілі були свідомими пріоритетами кожного співробітника, а також підтримувати впевненість колег у можливості досягнення цих цілей.

3. Управління змінами:

 • здатність успішно діяти в умовах невизначеності;
 • здатність ініціювати і очолювати процеси змін, брати на себе особисту відповідальність за результати змін;
 • вміння системно мотивувати співробітників щодо необхідності та суті змін, що впроваджуються;
 • вміння ефективно працювати із запереченнями співробітників та вміти аргументовано переконувати й змінювати думки інших.

4. Управління ефективністю (менеджмент):

 • вміння вибудовувати злагоджені прозорі системи управління;
 • здатність ефективно керувати командою в умовах змін, тиску у кризових процесах, обмеженості ресурсів і пильної уваги (критики) зовнішніх цільових аудиторій;
 • здатність створювати і оптимізувати бізнес-моделі та вміти їх масштабувати та адаптувати під зовнішні та внутрішні чинники;
 • вміння ефективно залучати ресурси для досягнення результатів в роботі.

5. Дипломатична мудрість:

 • здатність знаходити спільну мову, досягати компромісу і налагоджувати конструктивні робочі відносини з різними категоріями цільових аудиторій: співробітники, постачальники, партнери.

6. Мотивація зайняття посади:

 • орієнтація в діях і вчинках на створення довгострокової користі для підприємства, а не на власний інтерес чи інтереси третіх осіб.

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

 • заява про участь у конкурсному відборі на ім’я голови комісії при Комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».

Заява має містити відомості про претендента (прізвище, ім’я по батькові претендента – повністю, місце його проживання (реєстрації), контактний номер телефону, у разі наявності адресу електронної пошти), погодження/непогодження щодо присутності представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій;

 • копія документа, що посвідчує особу, копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копія документа про вищу освіту, завірені в установленому порядку;
 • біографічна довідка (резюме), яка має містити відомості про освіту, повний професійний досвід та займані посади, обов’язки за кожним місцем роботи та ключові досягнення;
 • конкурсна пропозиція;
 • згода на обробку персональних даних;
 • рекомендації у разі наявності;
 • інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція має бути представлена в електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).

Конкурсна пропозиція має складатись із трьох розділів, а саме:

- поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

- шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

- конкурентні переваги претендента.

Інформація щодо підготовки конкурсних пропозицій, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, додається.

Заяви про участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи приймаються з 27 вересня 2017 року до 18.00 26 жовтня 2017 року.

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2; телефон для довідок: 200-47-73*35-59, 35-14.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: otopchiev@me.gov.ua

Конкурсний відбір починається з 27 жовтня 2017 року.

Місце проведення конкурсного відбору: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

Оприлюднення результатів конкурсного відбору: до 27 листопада 2017 року.

 

13.04.2016

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду керівника

державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»

28, 30, 31 березня, 4 та 6 квітня 2016 року відбулися засідання комісії при Комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».

Комісія на закритому засіданні заслухала 31 конкурсну пропозицію, надану учасниками конкурсного відбору.

Після заслуховування учасників конкурсного відбору, за результатами обговорення комісія вирішила подати до Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств п’ять кандидатур, які були визнані комісією найкращими.

 

25.02.2016

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»

Комісія при Комітеті з призначення керівників особливих важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, оголошує конкурсний відбір на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».

Найменування підприємства: державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»

Місцезнаходження підприємства: Фактична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1

Юридична адреса: 7400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16

Основні напрями діяльності підприємства: дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв (основний), виробництво інших основних органічних хімічних речовин, оптова торгівля напоями

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Ключові цілі позиції:

 • провести процес реорганізації підприємства;
 • підготувати підприємство до приватизації;
 • забезпечити ефективність та прозорість комерційних операцій підприємства, і як наслідок – зростання фінансових результатів;
 • забезпечити операційну та фінансову стійкість підприємства.

Основні завдання:

 • сформувати стратегію розвитку підприємства. Розробити і послідовно втілити план заходів щодо оптимізації витрат і бізнес-процесів;
 • розбудувати високоякісну і ефективну систему управління підприємством, що буде адекватна стратегічним цілям та поточному стану організації;
 • створити професійну команду «лідерів змін», здатних забезпечити ефективне впровадження стратегії розвитку та проходження організації через всі етапи реформування;
 • розробити та втілити систему заходів попередження та протидії проявам корупції на підприємстві.

Функціональні обов’язки:

 • здійснення поточного (оперативного) керівництва підприємством;
 • організація виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності підприємства;
 • забезпечення виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства;
 • забезпечення складання та виконання в установленому порядку фінансового плану та подання звіту про його виконання;
 • представництво інтересів компанії і налагодження конструктивних робочих відносин з усіма категоріями цільових аудиторій: основними клієнтами, постачальниками, комерційними банками, державними органами, галузевими спілками та іншими організаціями;
 • впровадження та управління проектами вдосконалення організаційних та операційних процесів;
 • підвищення професійної підготовки персоналу, розвиток корпоративної культури. Впровадження системи оцінки та стимулювання персоналу. Створення кадрового резерву.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»

Загальні критерії відбору

Освіта:

 • вища освіта.
 • наявність додаткової освіти в галузі менеджменту або бізнес-адміністрування буде перевагою.

Знання мов: відмінне володіння англійською мовою буде перевагою.

Професійні вимоги:

 • ідеальний кандидат повинен мати не менше 5-ти років досвіду управління великими компаніями (від 500 людей) на вищій керівній позиції. Досвід роботи у міжнародних компаніях буде перевагою;
 • обов’язковим є досвід антикризового управління компаніями та вирішення масштабних проблем;
 • позитивна ділова репутація;
 • обов’язковим є досвід участі в проектах підвищення виробничої ефективності та керування змінами, а також досвід управління реструктуризацією бізнесу і реінжинірингу бізнес-процесів;
 • знання перспектив та тенденцій розвитку відповідної галузі є обов’язковими;
 • кандидат повинен мати глибокі практичні знання економіки підприємства, досвід стратегічного та операційного планування, бюджетування виробничого процесу, управління проектами капітальних інвестицій, знання принципів корпоративного управління;
 • у кандидата має бути досвід ведення переговорів на високому рівні з клієнтами, постачальниками, фінансовими інститутами, партнерами, державними органами. Досвід управління конфліктними ситуаціями.

Кваліфікаційні вимоги:

1. Стратегічне бачення:

 • Демонстрація випереджаючого бачення ситуації
 • Широкий погляд на проблеми, події, діяльність, здатність прогнозувати, їхнє майбутнє значення та наслідки
 • Вміння формулювати стратегічні пріоритети та конкретні цілі, спроможні вивести організацію на якісно новий рівень та забезпечити компанії стратегічну перевагу і стабільний розвиток

2. Організаційне лідерство та орієнтація на результат:

 • Наявність у кандидата одночасно як авторитету ідейного лідера, так і адміністративного авторитету
 • Вміння створювати для людей зрозуміле і бажане бачення майбутнього розвитку компанії
 • Дбати про те, щоб стратегічні цілі були свідомими пріоритетами кожного співробітника, а також підтримувати впевненість колег у можливості досягнення цих цілей

3. Управління змінами:

 • Здатність успішно діяти в умовах невизначеності
 • Здатність ініціювати і очолювати процеси змін, брати на себе особисту відповідальність за результати змін
 • Вміння мотивувати співробітників щодо необхідності і суті змін, що впроваджуються
 • Вміння ефективно долати скепсис і заперечення

4. Управління ефективністю (менеджмент):

 • Вміння вибудовувати злагоджені прозорі системи управління
 • Здатність ефективно керувати командою в умовах тиску кризових процесів, обмеженості ресурсів і пильної уваги (критики) зовнішніх цільових аудиторій
 • Здатність створювати і оптимізувати бізнес-моделі, та їх масштабувати

5. Дипломатична мудрість та аполітичність:

 • Здатність знаходити спільну мову, досягати компромісу і налагоджувати конструктивні робочі відносини з різними категоріями цільових аудиторій: співробітники, постачальники, партнери
 • Відсутність політичних амбіцій та наявного досвіду активної політичної діяльності

6. Мотивація зайняття посади (суспільне служіння):

 • Орієнтація в діях і вчинках на створення довгострокової користі для компанії, а не на власний інтерес чи інтереси третіх осіб

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

 • заява про участь у конкурсному відборі на ім’я голови комісії при Комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Заява має містити відомості про претендента (прізвище, ім’я по батькові претендента – повністю, місце його проживання (реєстрації), контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі її наявності);
 • належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;
 • біографічна довідка (резюме);
 • згоду на обробку персональних даних;
 • конкурсну пропозицію;
 • рекомендації та інші документи на його розсуд;
 • заява на присутність представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).

Конкурсна пропозиція має складатись із трьох розділів, а саме:

- поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

- шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

- конкурентні переваги претендента.

Інформація щодо підготовки конкурсних пропозицій, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, додається.

Заяви про участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи приймаються з 25 лютого 2016 року до 18.00 17 березня 2016 року.

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, кім. 440; телефон для довідок: 253-00-34.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: personal@me.gov.ua.

Конкурсний відбір починається з 21 березня 2016 року.

Місце проведення конкурсного відбору: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

Оприлюднення результатів конкурсного відбору: до 20 квітня 2016 року.