Оголошення про проведення відбору на посаду представника держави - члена наглядової ради АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
27.11.2019 | 16:23

Відповідно до пункту 8 та 9 Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 143 “Деякі питання управління об’єктами державної власності” (зі змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 927) оголошується відбір на посаду члена наглядової АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" – представника держави.

Найменування товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" (АТ «Укрзалізниця»).

Місцезнаходження: 03150 МСП м. Київ-150, вул. Єжи Гедройця, 5

Основні напрями діяльності товариства 

АТ «Укрзалізниця» національний перевізник вантажів та пасажирів. Метою діяльності товариства є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо, а також отримання прибутку від провадження підприємницької діяльності, зокрема:

- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів, зокрема небезпечних вантажів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученні;

- надання послуг з доступу до інфраструктури залізничного транспорту та інших послуг, пов'язаних з використанням об'єктів інфраструктури;

- проектування, будівництво, утримання, експлуатація, реконструкція, ремонт, модернізація, технічне переоснащення та інші види поліпшення об'єктів інфраструктури залізничного транспорту;

- будівництво залізниць і метрополітену;

- транспортування вантажів (переміщення вантажів без укладення договору перевезення) залізничними коліями загального та незагального користування;

- надання послуг з навантаження, перевантаження, розвантаження, зважування, приймання, видачі та кріплення вантажів, перевірка правильності їх навантаження та кріплення;

- надання послуг з навантаження та вивантаження багажу, вантажобагажу та пошти на залізничних коліях загального та незагального користування;

- надання послуг з охорони вантажів, прийнятих до перевезення, а також охорона штучних споруд, об'єктів інфраструктури залізничного транспорту, провадження іншої охоронної діяльності;

- діяльність із зберігання та складування всіх видів вантажів, у тому числі тих, що перебувають під митним контролем, а також вантажобагажу, багажу та ручної поклажі пасажирів;

- надання транспортно-експедиторських послуг, організація перевезень залізничним транспортом, організація групових або індивідуальних відправлень вантажів;

- виробництво, експлуатація, модернізація, деповський, капітальний, поточний та інші види ремонту, технічне обслуговування з відчепленням та надання послуг з технічного обслуговування залізничного рухомого складу, контейнерів і технічних засобів, що експлуатуються на залізничному транспорті;

- централізоване управління парками вантажних вагонів різної форми власності відповідно до стратегічної політики держави, виконання робіт з утримання та експлуатації вокзальних комплексів, надання послуг з використання вокзалів.

Вимоги до претендента, очікувані функції члена наглядової ради АТ «Укрзалізниця», сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради

Відповідно до принципів формування наглядової ради Претенденти на посади представників держави повинні відповідати таким вимогам:

- мати вищу освіту, зокрема в галузі управління та адміністрування, транспорту, фінансів, економіки, аудиту, виробництва та технологій, міжнародних відносин або права;

- мати досвід роботи на керівних посадах не менше як п’ять років;

Претенденти на посади представників держави повинні мати досвід:

- роботи в наглядових радах акціонерних товариств;

- керування конфліктами та ведення переговорів;

- стратегічного і оперативного управління;

- мати бездоганну ділову репутацію;

Претенденти повинні мати досвід роботи в одній з таких галузей, як стратегічне управління та розвиток бізнесу, операційне управління, управління ризиками, фінанси, аудит, банківська справа, міжнародні відносини, право, яка враховує його професійний досвід та фахові знання.

Кандидат на посаду представника держави в наглядовій раді повинен мати бездоганну ділову репутацію, дотримуватися принципів неупередженості та добропорядності, приділяти час розвитку та підтриманню своїх професійних знань та навичок.

Претендент має відповідати таким критеріям згідно з вимогами законодавства України

Членом наглядової ради АТ «Укрзалізниця» не може бути особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з АТ «Укрзалізниця».

Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

заяву про участь у відборі (українською та англійською мовами);

копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи. Така інформація має містити точний період зайнятого місця (позицій); назву посад; загальний набір обов’язків, які виконувалися на вказаних посадах; кількість працівників у підпорядкуванні;

копії документа про вищу освіту;

біографічну довідку (резюме);

згоду на обробку персональних даних (українською та англійською мовами);

рекомендації (за наявності).

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Відповідні документи подаються до 18 год. 00 хв. за київським часом 4 (четвертого) грудня 2019 року українською та англійською мовами на електронну адресу: CV@me.gov.ua

або на адресу: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Номер телефону для довідок:

+38 (044) 200 47 73 (дод.32-97) Владислав Стрелець (секретаріат комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств)

Документи приймаються протягом п’яти робочих днів після дати оприлюднення оголошення.

Результати відбору будуть оприлюднені протягом тридцяти календарних днів від завершення прийому документів.

Інформація про фінансово-економічний стан АТ «Укрзалізниця» додається.