Звіт про виконання органами державного ринкового нагляду секторальних планів державного ринкового нагляду за 2019 рік
18.05.2020 | 10:22 | Департамент регуляторної політики та підприємництва

І. Загальна частина

Державний ринковий нагляд здійснюється державою з метою вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо продукції, яка становить загрозу суспільним інтересам з відповідним інформуванням про це громадськості (при умові використання такої продукції за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні).

Правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду встановлені Законами України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” (далі – Закон про ринковий нагляд), “Про загальну безпечність нехарчової продукції” та іншими нормативно-правовими актами.

Забезпечення здійснення державного ринкового нагляду покладено на відповідні органи державного ринкового нагляду (далі – органи ринкового нагляду). Сфера відповідальності кожного органу ринкового нагляду встановлюється Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1069 “Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд”).

Органи ринкового нагляду здійснюють свою діяльність відповідно до секторальних планів ринкового нагляду (далі – секторальний план), які щорічно ними затверджуються.

До секторального плану включаються види продукції відповідно до сфер відповідальності органів ринкового нагляду, при цьому визначається належність цих видів продукції до певного ступеня ризику.

Органи ринкового нагляду здійснюють свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок характеристик продукції.

Планові перевірки характеристик продукції проводяться у розповсюджувачів цієї продукції згідно із секторальними планами, а позаплановіу розповсюджувачів та виробників такої продукції за зверненнями споживачів (користувачів) відповідної продукції, а також органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів), у яких міститься інформація про розповсюдження продукції, що завдала шкоди суспільним інтересам.

За результатами своєї діяльності органи ринкового нагляду щорічно готують звіти про виконання секторальних планів за попередній рік. Зазначені звіти не пізніше 1 квітня (року наступного за звітним):

  • оприлюднюються у друкованому ЗМІ та шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органів ринкового нагляду;
  • направляються Мінекономрозвитку.

ІІ. Результати виконання органами ринкового нагляду секторальних планів за 2019 рік

Перелік та обсяг інформації, які повинні надати органи ринкового нагляду у звітах регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання».

Протягом 2019 року державний ринковий нагляд здійснювався 6-ма органами ринкового нагляду та їх територіальними органами, а саме:

- Держпрацею;

- Держлікслужбою;

- Держпродспоживслужбою;

- Укрансбезпекою;

- Держекоінспекцією;

- ДСНС.

Держархбудінспекцією в повному обсязі не здійснювалися заходи державного ринкового нагляду в зв’язку з тим, що планом впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, передбачено строк його обов’язкового застосування з 01.01.2020 року).

Державна служба морського та річкового транспорту України (далі – Морська адміністрація), відповідно до постанови кабінету Міністрів України від 06.09.2017 № 1095, наділена повноваженнями здійснювати держаний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності з серпня 2018 року. Водночас, Морська адміністрація не здійснювала заходи державного ринкового нагляду протягом звітного періоду через відсутність спеціально підготовленого персоналу, бюджетних коштів, а також відповідних технічних засобів.

За інформацією органів державного ринкового нагляду, упродовж 2019 року проведено загалом 4721 перевірок характеристик продукції, з яких:

3788 – планових перевірки характеристик продукції,

933 – позапланових перевірок характеристик продукції.

За результатами проведених перевірок характеристик продукції органами ринкового нагляду прийнято 6971 рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, з яких:

- 6659 рішення про обмеження надання продукції на ринку;

- 293 рішень про заборону надання продукції на ринку (заборона надання продукції на ринку здебільшого стосувалась дитячого одягу та іграшок для дітей);

- 19 про вилучення продукції з обігу;

Інформацію щодо конкретних видів продукції, щодо якої прийняті рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів органами ринкового нагляду не надано.

Під час проведення перевірки стану виконання суб’єктами господарювання рішень про вжиття ними обмежувальних (коригувальних) заходів органами ринкового нагляду прийнято:

  • 774 рішень про внесення змін (до попередніх рішень);
  • 4832 рішення про скасування.

Таким чином, із 6971 прийнятих органами ринкового нагляду рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів суб’єктами господарювання виконано 5673 рішення.

З метою здійснення моніторингу результативності вжитих суб’єктами господарювання обмежувальних (корегувальних) заходів, проведено 37 перевірок характеристик відповідної продукції (згідно з секторальними планами) у її розповсюджувачів. Інформація про ефективність проведеного моніторингу органами ринкового нагляду відсутня.

Держпродспоживслужба та ДСНС здійснювали моніторинг результативності вжитих обмежувальних (коригувальних) заходів та результатів таких перевірок під час проведення планових перевірок характеристик продукції.

Відповідно до Закону про ринковий нагляд органи ринкового нагляду здійснюють відбір та експертизу (випробування) зразків продукції (у разі якщо є підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам).

Для проведення експертизи (випробування) відбиралася продукція, яка відноситься до підвищеного ступеня ризику, а саме: іграшки, дитячий одяг, текстильні вироби, обладнання електронне та електричне, лампи побутового використання тощо.

За результатами відбору було проведено 1341 випробування зразків нехарчової продукції, з них у 784 випадках встановлено невідповідність вимогам нормативних документів та прийнято 10 рішень про заборону надання (розповсюдження) продукції на ринку.

Протягом звітного періоду до органів ринкового нагляду надійшло 12 повідомлень про припинення митного оформлення продукції (у разі наявності підстав вважати, що продукція становить серйозний ризик суспільним інтересам, відсутня або неналежне оформлення документації, неналежне застосування знака відповідності технічним регламентам) від митних органів.

У 2019 році було зафіксовано 157 випадків недопуску посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд до перевірки характеристик продукції.

За наданою інформацією, в 2019 році до органів ринкового нагляду, щодо невідповідності продукції встановленим вимогам було надіслано 128 звернень споживачів, з яких: Депржпродспоживслужба – 103  звернення,

ДСНС – 22  звернення,

Держлікслужба – 3 звернення.

Органи ринкового нагляду звітували щодо відсутності або недостатнього рівня їх фінансування у 2019 року у частині відбору та проведення експертизи (випробування) зразків продукції.

Разом з тим, Держпродспоживслужба, Держлікслужба, ДСНС та Держекоінспекція забезпечили можливість виконання роботи із здійснення відбору та випробування продукції на відповідність її встановленим вимогам.

ІІІ. Рекомендації

За результатами аналізу висвітленої вище інформації з метою ефективного здійснення заходів державного ринкового нагляду органам ринкового нагляду необхідно звернути увагу на наступне:

-  створити окремі структурні підрозділи для виконання повноважень відповідно до сфери їх відповідальності (у тих органах, де вони відсутні);

-  під час формування бюджетних запитів на наступний рік передбачити в державному бюджеті кошти на здійснення державного ринкового нагляду, зокрема, на відбір, доставку та проведення експертизи (випробування) зразків продукції, у тому числі на їх оплату;

-  висвітлювати оперативну, актуальну та корисну для споживача інформацію щодо наявної в обігу на ринку України небезпечної нехарчової продукції.