Меню

Загальна інформація

Один із напрямків стратегії реформування системи публічних закупівель – “Професіоналізація сфери публічних закупівель”.

Професіоналізація сфери публічних закупівель є необхідною умовою для адаптації міжнародних стандартів в українській закупівельній практиці та для підвищення ефективності закупівель, які здійснюються для забезпечення потреб держави і громади.

Основна мета професіоналізації сфери публічних закупівель – це побудова високопрофесійного ринку публічних закупівель, зокрема спільноти професійних закупівельників, які здатні ефективно закуповувати в інтересах держави і територіальних громад в умовах постійного навчання, оплачуваної роботи та відповідної мотивації.

Основна діяльність департаменту сфери публічних закупівель у напрямку професіоналізації сфокусована на:

  • впровадженні інструменту централізованих закупівельних організацій (далі – ЦЗО)

Особливості створення та діяльності ЦЗО затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1216 “Про Особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій”. Постановою передбачено конкретний механізм для створення та особливості функціонування ЦЗО, а також визначено умови їх діяльності та взаємодії з іншими замовниками. Так ЦЗО можуть бути створені як на центральному рівні так і регіональному, а також визначені за територіальними ознаками або у конкретній сфері.

Відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” ЦЗО організовують і проводять в інтересах замовників процедури закупівлі та закупівлі за рамковими угодами та набувають усіх прав і обов’язків замовників, та несуть відповідальність згідно із законами України.

Основною метою запровадження ЦЗО перш за все є професіоналізація сфери публічних закупівель, досягнення економії коштів за рахунок агрегації обсягів закупівель  та стандартизація системних циклічних однотипних закупівель замовників.

Наразі розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 №846-р ДУ “Професійні закупівлі” визначено першою ЦЗО в Україні для проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників. Ознайомитись з діяльністю установи можна за посиланням: https://cpb.org.ua 

Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 № 1405-р ДП “Медичні закупівлі” визначено ЦЗО для проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів та спеціалізованого санітарного транспорту в інтересах Міністерства охорони здоров’я. Ознайомитись з діяльністю установи можна за посиланням: https://medzakupivli.com/uk/

Також розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 233-р ДП “Українські спеціальні системи” визначено ЦЗО у сфері цифровізації. Ознайомитись з діяльністю установи можна за посиланням: https://uss.gov.ua/

  • продовженні співпраці з закладами вищої освіти (далі – ЗВО) в рамках викладання дисципліни/тематики/освітньої програми;

Ураховуючи тенденцію до розширення ринку праці у сфері публічних закупівель, департамент сфери публічних закупівель налагодив співпрацю з закладами вищої освіти в рамках спільного проекту “Професіоналізація сфери публічних закупівель”. Так, наразі Мінекономіки співпрацює з 39 ЗВО, з яких у 5 запроваджено освітню програму, у 30 - навчальну дисципліну або модулі для першого та другого освітніх рівнів, ще у 4 розпочато підготовку до запровадження навчання з 2021 навчального року.

Детально ознайомитися з переліком ЗВО можна за посиланням: https://bit.ly/2SKt8gP

  • проведенні роз’яснювальної кампанії щодо уповноважених осіб;

Новою редакцією Закону України “Про публічні закупівлі” передбачена поступова зміна формату роботи та відмова від тендерних комітетів до 01.01.2022.

З метою збільшення поінформованості суб'єктів сфери публічних закупівель щодо  змін в організації закупівельної діяльності замовників департаментом проводиться інформаційна кампанія стосовно діяльності уповноважених осіб. Тож, якщо питання уповноважених осіб актуальне і для Вас, рекомендуємо ознайомитись із узагальненим листом https://bit.ly/3cuTZYj, яким надано відповіді на найбільш актуальні питання щодо уповноважених осіб та тендерного комітету та скористатись посиланням https://bit.ly/2z8x58C, за яким представлений досвід роботи уповноважених осіб.

  • тестуванні уповноважених осіб; 

Законом України “Про публічні закупівлі” передбачено підтвердження рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель уповноваженими особами. 

Мінекономіки розроблено та затверджено необхідну нормативно-правову базу для можливості проходження безкоштовного тестування уповноваженими особами:

  • наказ від 06 серпня 2021 року № 376-21 “Про затвердження Порядку організації тестування уповноважених осіб” (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2021 року за № 1271/36893);
  • наказ від 01 листопада 2021 року № 873-21 “Про затвердження переліку тестових питань для підтвердження уповноваженою особою рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель з варіантами відповідей”.

Детально ознайомитися з нормативно-правовими актами можна за посиланням: https://bit.ly/3EIO65j

  • створенні професійного стандарту;

Для узгодженого розуміння функцій особи, яка буде відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі, департаментом сфери публічних закупівель спільно з фахівцями-практиками, експертами, представниками вищих навчальних закладів було розроблено професійний стандарт для професії “Фахівець з публічних закупівель” за кодом 2419.2 у Національному класифікаторі України ДК 003-2010 “Класифікатор професій” та затверджено наказом Мінсоцполітики від 18.02.2019 № 234.

Розроблений професійний стандарт допомагає роз’яснити сферу обов’язків особи, яка буде відповідальною за проведення закупівель. Також замовники можуть орієнтуватися на професійний стандарт під час процесу підбору та найму персоналу на посаду фахівця з публічних закупівель, а також під час розроблення посадових інструкцій/положення про уповноважену особу. Професійний стандарт доступний за посиланням https://bit.ly/2BlpIex.

  • акумуляції на сайті інформації щодо джерел навчального характеру, переліку аналітичнх інструментів та корисних посилань;

Для підвищення поінформованості суб’єктів сфери стосовно наявних аналітичних інструментів, які можуть використовуватись під час проведення закупівель та сприяти проведенню досліджень, вивченню ринку, отриманню інформаційно-консультаційної підтримки, інформації у відкритих джерелах, контролю та моніторингу публічних закупівель зі сторони органів управління таких замовників, департаментом створено підрубрику “Інформаційні джерела та аналітичні інструменти”.

Разом з тим, для підвищення професійного рівня суб’єктів сфери закупівель радимо скористатись інформацією розміщеною в підрубриках: “Тематичні листи” та “Корисні посилання на заходи”.

Для суб'єктів сфери публічних закупівель створено інформаційні ресурси, які забезпечують безоплатний доступ всіх суб’єктів сфери до методологічних, навчальних, роз’яснювальних матеріалів, узагальнених листів, безоплатних консультацій, статей та відеоматеріалів щодо застосування закупівельного законодавства та функціонування електронної системи публічних закупівель. Інформація про відкриті джерела, які допоможуть в отриманні знань, та матеріали розміщені на офіційному сайті Уповноваженого органу. 

Так,  рубрика “Консультації з питань закупівель” доступна за посиланням https://bit.ly/2B2rbq1, рубрика “Узагальненні відповіді” доступна за посиланням https://bit.ly/3c9kVKb. На допомогу суб'єктам сфери  функціонує  також ресурс ДП “Прозорро” - Інфобокс, що доступний за посиланням https://infobox.prozorro.org/.

Мінекономіки спільно з ДП “Прозорро” підготовлено низку відеоматеріалів щодо найактуальніших питань нової редакції Закону. Більш детально ознайомитись з матеріалами можна на сторінці департаменту сфери публічних закупівель у мережі Facebook https://www.facebook.com/PublicProcurementofUkraine/ та на Youtube-каналі Prozorro TV https://bit.ly/3pISuuN.

Зокрема, з метою підвищення рівня професіоналізації замовників Мінекономіки спільно з TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах  підготували відео курс “Професійно про закупівлі”, який можна переглянути за посиланням https://bit.ly/3zm6WNZ.

Відео курс включає найбільш актуальні та популярні теми  оновленого закупівельного законодавства та містить базову інформацію та відповіді на основні питання у сфері публічних закупівель.

 
https://freegeoip.net/json