Міністерство економіки України

Головна / Про Міністерство
Меню

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство

Загальна інформація   Звіт про фінансові результати (млн. грн.)

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) є одним з найстаріших літакобудівних підприємств України, працює на авіаційному ринку вже понад 85 років. ХДАВП поєднує декілька заводів, які здійснюють повний цикл серійного виробництва та технічного обслуговування регіональних пасажирських літаків АН-140-100 та різноманітних видів багатоцільових літаків АН-74.

ХДАВП включає: Харківський авіаційний завод, завод товарів народного споживання «Сокольники» та заводи ТОРА (Харків), ЧАТЗ (Чугуєв), КМЗ (Конотоп).

    9M13 9M14
Чистий дохід від реалізації 309 287
Собівартість реалізованої продукції 254 277
Валовий прибуток / (збиток) 55 10
EBITDA - -
    Амортизація - -
Операційний прибуток / (збиток) - -
    Чистий фінансовий дохід / (збиток) - -
Прибуток / (збиток) до оподаткування - -
        Податок на прибуток - -
Фінансові результати   Чистий прибуток / (збиток) -260 -206
За 9 місяців 2014 р. дохід від реалізації продукції знизився на 7% у гривні в порівнянні з аналогічним періодом 2013 р. В той самий час собівартість реалізованої продукції зросла на 9% у гривні. В результаті, валовий прибуток ХДАВП знизився з 55 млн. грн. за 9 місяців 2013 р. до 10 млн. грн. за аналогічний період 2014 р. Компанія повідомила про чистий збиток в розмірі 206 млн. грн. за 9 місяців 2014 р., в той час як чистий збиток за аналогічний період 2013 р. становив 260 млн. грн. Борг компанії залишився відносно стабільним – 1.86 млрд. грн. за 9 місяців 2014 р. Відповідно, за 9 місяців 2013 р. він становив 1.83 млрд. грн. В той самий час сукупні зобов’язання зросли на 7% до 2.96 млрд. грн. за 9 місяців 2014 р. в порівнянні з аналогічним періодом 2013 р. У жовтні 2014 р. Проти ХДАВП було порушено справу про банкрутство.   Баланс (млн. грн.)
  2013 9M14
Разом активи 2 336 2 255
   Основні засоби 230 254
   Оборотні активи 1 244 1 193
     Дебіторська заборгованість 187 171
Всього зобов'язань та власного капіталу 2 336 2 255
  Всього зобов'язань 2 783 2 965
     Кредиторська заборгованість 873 1 027
    Борг 1 830 1 856
 Власний капітал -447 -710
Відомості про компанію
      2013 9M14
Кількість працівників 4 229 3 906
  Середня місячна зарплата на одного працівника (грн.)* 2 509 2 640
Державний пакет акцій (%) 100% 100%
 

Примітка: 

*Витрати на заробітну плату (не враховуючи соціальні виплати) / середня кількість працівників за період

 

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json