Міністерство економіки України

Головна / Діяльність / Технічне регулювання / Стандартизація / Довідка щодо технічних умов підприємств (технічні умови не реєструються)
Меню

Довідка щодо технічних умов підприємств (технічні умови не реєструються)

ПОВІДОМЛЕННЯ

щодо скасування державної реєстрації технічних умов на продукцію та змін до них

 

З метою приведення національної системи стандартизації до європейських норм і правил розроблено та прийнято Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII "Про стандартизацію" (далі – Закон) (набрав чинність 03.01.2015), який передбачає удосконалення правових та організаційних засад національної стандартизації, зокрема Закон не містить положень стосовно нормативно-правового регулювання відносин, пов'язаних із розробленням стандартів підприємств, установ та організацій і технічних умов (далі – ТУ).

Статтею 16 Закону визначено, що:

підприємства, установи та організації мають право у відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб організовувати та виконувати роботи із стандартизації, зокрема:

розробляти, приймати, перевіряти, переглядати та скасовувати стандарти, кодекси усталеної практики, ТУ і зміни до них, установлювати процедури їх розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та застосування;

застосовувати прийняті ними стандарти, кодекси усталеної практики та ТУ;

брати участь у роботі спеціалізованих міжнародних та регіональних організацій стандартизації відповідно до положень про такі організації;

створювати та вести фонди нормативних документів і видавати каталоги нормативних документів для забезпечення своєї діяльності та інформаційного обміну; видавати і розповсюджувати прийняті ними стандарти, кодекси усталеної практики та ТУ, документи відповідних спеціалізованих міжнародних організацій стандартизації, членами яких вони є чи з якими співпрацюють на підставі положень про такі організації або відповідних договорів;

стандарти, кодекси усталеної практики та ТУ, прийняті підприємствами, установами та організаціями, застосовуються на добровільній основі.

Також пунктом 38 розділу І Закону України від 09.04.2014 № 1193-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", який набрав чинності 26.04.2014, виключено статті    4-9 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію", тобто скасовано положення Декрету, якими була передбачена державна реєстрація ТУ на продукцію та змін до них.

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вищезазначеного Закону видано накази Мінекономрозвитку:

від 20.05.2014 № 572 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінекономрозвитку України від 04.11.2013 № 1299", яким скасовано надання Мінекономрозвитку адміністративної послуги з проведення державної реєстрації ТУ;

від 26.05.2014 № 615 "Про затвердження Зміни № 5 до національного стандарту України ДСТУ 1.3:2004 та скасування національного стандарту України ДСТУ 1.6:2004", яким скасовано національний стандарт України ДСТУ 1.6:2004 "Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів" та внесено зміни до         ДСТУ 1.3:2004 "Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов" у частині скасування державної реєстрації ТУ.

Державні підприємства, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку можуть надавати консультативну та методологічну допомогу з розроблення та перевіряння ТУ виключно на замовлення суб’єктів господарювання.

 

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json