Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Діяльність / Трудова міграція / Посередництво у працевлаштуванні за кордоном / Інформація для суб’єктів господарювання
Роз’яснення щодо провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном
09.11.2023 | 09:22 | Департамент праці та зайнятості.

Що потрібно, щоб почати провадити діяльність у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном?

Відповідно до статті 38 Закону України “Про зайнятість населення” суб’єкт господарювання має право надавати послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном після його включення до переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (далі – Перелік), та в межах укладених зовнішньоекономічних договорів.

Для початку провадження діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та включення до Переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, такий суб’єкт господарювання має:

1) бути зареєстрованим у встановленому законодавством порядку за видом економічної діяльності з посередництва у працевлаштуванні;

2) мати укладений з іноземним роботодавцем зовнішньоекономічний договір (контракт) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні, пошуку та добору працівників (далі – зовнішньоекономічний договір (контракт)) та реєстраційні документи іноземного суб’єкта господарювання – роботодавця у державі місцезнаходження;

3) мати зареєстроване місце провадження господарської діяльності;

4) подати декларацію про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном (далі – декларація).

А як здійснюється включення до Переліку?

Включення до Переліку здійснюється на підставі поданої до Мінекономіки декларації відповідно до Порядку подання декларації про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2023 № 1118 Деякі питання провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном (зразок заповнення декларації розміщено на вебсайті Мінекономіки).

У суб’єкта господарювання, що надає послуги у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань має бути зазначений один із видів діяльності за кодом 78 “Діяльність із працевлаштування” згідно з КВЕД.

Декларація подається у паперовій формі поштовим відправленням з описом вкладення або через центр надання адміністративних послуг, або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Портал електронних сервісів Мінекономіки, Єдиний державний вебпортал електронних послуг (у разі технічної можливості)).

Для включення до Переліку подається до Мінекономіки один документ – декларація.

Довідково: Декларація надсилається у паперовій формі поштовим відправленням з описом вкладення на адресу Мінекономіки, вул. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008.

Декларація в електронній формі подається через Портал електронних сервісів Мінекономіки за посиланням або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг за посиланням.

Включення до Переліку здійснюється Мінекономіки протягом 10 робочих днів з дня подання декларації, якщо не надано обґрунтовану відмову у включенні до такого переліку.

Підставою для відмови у включенні до Переліку є подання в декларації відомостей не в повному обсязі або недостовірних відомостей.

Мінекономіки проводить аналіз повноти та достовірності зазначених у декларації відомостей шляхом перевірки заповнення всіх обов’язкових полів форми декларації та порівняння, встановлення відповідності та підтвердження поданих/внесених заявником відомостей з даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

А чи є якісь зобов’язання у суб’єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном?

Послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном надаються суб’єктами господарювання відповідно до укладеного зовнішньоекономічного договору (контракту). Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається українською мовою та однією чи більше мовами, що використовуються в державі місцезнаходження роботодавця. Зовнішньоекономічний договір (контракт) зберігається у суб’єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, протягом трьох років після закінчення строку його дії.

Суб’єкт господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, зобов’язаний:

1) надати громадянину до виїзду для працевлаштування за кордоном:

інформацію у письмовій формі про права та гарантії, які йому надаються за трудовим договором (контрактом), передбачені законодавством України та законодавством держави місцезнаходження роботодавця;

контактні дані консульських установ України у державі перебування;

проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем.

Одержання інформації та проекту трудового договору (контракту) підтверджується письмовим (електронним цифровим) підписом громадянина. Зазначені документи зберігаються у суб’єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, протягом п’яти років;

2) вести облік громадян, які за його посередництва працевлаштовані за кордоном;

3) безоплатно надавати громадянам інформацію та консультації про переваги легального працевлаштування за кордоном, характер майбутньої роботи, умови та розмір оплати праці, умови проживання в державі перебування, наявність міжнародних договорів (угод) у сфері працевлаштування та соціального забезпечення, укладених між Україною та державою місцезнаходження роботодавця;

4) подавати до Мінекономіки звітність про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Порядокформа та строки подання такої звітності затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 № 1100 “Деякі питання подавання звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні з кордоном” (форма звітності 1-ТМ);

5) повідомляти Мінекономіки, про зміну даних, зазначених у переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, протягом одного місяця з дня настання такої зміни;

6) у разі укладення нового або декількох зовнішньоекономічних договорів (контрактів) відомості про них та реєстраційні документи таких іноземних суб’єктів господарювання – роботодавців у державі місцезнаходження надсилаються до Мінекономіки у місячний строк після їх укладення;

7) забезпечувати безперешкодний доступ до зареєстрованого місця провадження господарської діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном представників Державної служби України з питань праці, для здійснення державного контролю.

Суб’єкт господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні моряків, рибалок на судна, що плавають під Державним Прапором України або прапором іноземної держави, крім зобов’язань, визначених частиною третьою статті 38 Закону України “Про зайнятість населення”, зобов’язаний перевіряти наявність у моряків, рибалок, які працевлаштовуються за його посередництва, кваліфікації, необхідної для виконання робіт, заявлених судновласником, та документів, що її підтверджують.

Чи може суб’єкт господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, бути виключеним з Переліку?

Перелік формується та ведеться Мінекономіки відповідно до Порядку формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2023 № 1118 Деякі питання провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Суб’єкт господарювання, що надає послуги у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, виключається з Переліку на підставі рішення Мінекономіки відповідно до Порядку формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2023 № 1118 Деякі питання провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном (зразок заповнення заяви про виключення з переліку розміщено на вебсайті Мінекономіки).

Підставою для прийняття рішення про виключення з Переліку є:

1) заява суб’єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, про виключення з переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

2) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

3) подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи – підприємця;

4) неподання або порушення строків подання звітності, передбаченої пунктом 4 частини четвертої цієї статті, протягом трьох звітних періодів поспіль;

5) акт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, складений за результатами проведення заходу державного контролю у зв’язку з невиконанням вимог про усунення порушень, передбачених частинами четвертою і шостою цієї статті;

6) встановлення факту надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без укладеного зовнішньоекономічного договору (контракту);

7) неможливість проведення Державною службою України з питань праці перевірки за зазначеним у переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, місцем провадження господарської діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном протягом шести місяців з дати, визначеної у рішенні про проведення перевірки;

8) встановлення особі у встановленому порядку статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, внаслідок працевлаштування за сприяння суб’єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Як відбувається комунікація?

Інформування суб’єкта господарювання про включення та відмову у включенні до переліку здійснюється шляхом надсилання йому листа поштовим відправленням або через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Портал електронних сервісів Мінекономіки, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (за наявності технічної можливості)).

Перелік оприлюднюється на офіційному вебсайті Мінекономіки.

Відомості, що містяться у переліку, є відкритими та загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікової картки платника податків, паспортних даних та адреси місця проживання фізичної особи – підприємця).

У разі виявлення суб’єктом господарювання технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, орфографічної, арифметичної помилки) у переліку суб’єкт господарювання, який виявив технічну помилку, інформує про це Мінекономіки шляхом надсилання листа, яке вносить відповідні зміни до переліку.

Адміністративні послуги з включення та виключення суб’єкта господарювання з Переліку надаються безоплатно.

Інформація у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном розміщено на офіційному вебсайті Мінекономіки (www.mе.gov.ua) у розділі “Діяльність”, рубриці “Трудова міграція”, підрубриці “Посередництво у працевлаштуванні за кордоном”.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2