Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Діяльність / Трудова міграція / Посередництво у працевлаштуванні за кордоном / Інформація для суб’єктів господарювання
Поширені помилки при заповненні декларації про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном
21.12.2023 | 17:41 | Департамент праці та зайнятості.

Відомості про заявника не відповідають даним з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Відомості про заявника, зокрема скорочене (за наявності) найменування, поштовий індекс, номер офісу повинні відповідати даним з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Не зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків керівника юридичної особи або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

При заповненні поля “Керівник юридичної особи” необхідно зазначати прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи, його/її реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи (за наявності) не відповідають даним з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Відповідно до статті 64 Господарського Кодексу України підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.

Відповідно до статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості щодо юридичної особи, зокрема, дані про відокремлені підрозділи юридичної особи.

Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.

Таким чином, відокремлений підрозділ – це підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням, здійснює всі або частину її функцій, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Відокремлений підрозділ не є юридичною особою. Такий підрозділ наділяється майном юридичної особи, що його створила, і діє на підставі затвердженого нею положення. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону. Відомості про відокремлені підрозділи юридичних осіб містяться в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо юридичних осіб.

Не зазначено предмет зовнішньоекономічного договору (контракту).

Найчастіше заявник не зазначає предмет договору.

Необхідно зазначити номер, дату, предмет та строк дії зовнішньоекономічного договору (контракту).

Відповідно до статті 180 Господарського кодексу України щодо істотних умов господарського договору зазначено, що при укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2