Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Документи
Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи
Звіт про відстеження результативності
наказу Міністерства освіти і науки України від 11.03.2002 № 184
«Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи,
які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи»

1. Вид та назва регуляторного акту

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.03.2002 № 184 «Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 р. за N 308/6596).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба інтелектуальної власності України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.03.2002 № 184 «Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи» (далі – Наказ) розроблений відповідно до законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та "Про державну таємницю", Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року № 997, з метою і встановлення порядку видачі патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи.

Наказ передбачає державне регулювання питань, пов’язаних із отриманням патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи.

Цілями регулювання є:
аналіз кількості поданих клопотань про видачу патенту;
аналіз рішень Державної служби інтелектуальної власності України про видачу патенту.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

Жовтень 2011 року.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності Наказу здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації, що надається у встановлених законодавством порядку та строки підрозділом з забезпечення державної реєстрації.

В якості статистичних показників були визначені наступні показники результативності:

кількість поданих клопотань про видачу патенту;
кількість виданих охоронних документів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

2009 рік

2010 рік

2011 рік (9 місяців)

кількість поданих клопотань

 -

 -

 -

кількість виданих охоронних документів

 -

 -

 -


 

 

 

 

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Діюче законодавство України у сфері правової охорони винаходів, відповідаючи загальним принципам та нормам міжнародного права, встановлює порядок видачі патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи, процедуру отримання патенту України на секретний винахід, перелік документів, що додаються до клопотання, терміни розгляду клопотання та прийняття відповідного рішення.

Наказ дав можливість запровадити дієві механізми державного регулювання сфери правової охорони секретних винаходів в Україні, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи, що сприяло забезпеченню прав та законних інтересів суб’єктів права інтелектуальної власності.

Голова Державної служби
інтелектуальної власності України                                                                           М.В.Паладій

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2