Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 10.08.2020 № 1518 «Про затвердження Порядку калібрування вторинних та робочих еталонів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2020 за № 1000/35283
02.07.2021 | 10:54 | Департамент технічного регулювання та інноваційної політики.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 10.08.2020 № 1518 «Про затвердження Порядку калібрування вторинних та робочих еталонів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.10.2020 за № 1000/35283»  (далі – Наказ), набрав чинності 27.10.2020.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття Наказу є затвердження Порядку калібрування вторинних та робочих еталонів з метою приведення законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності у відповідність до положень Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (в редакції, яка набрала чинності 03.07.2020).

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 19.04.2021  по 21.05.2021.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом збирання статистичних даних, аналізу звернень заінтересованих сторін щодо положень Наказу.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта – відповідно до статті 181  Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»  454719,20 грн.

Кількість повірочних лабораторій, на яких поширюється дія акта, якими подано заяву про уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації – 18 суб’єктів господарювання (подали заяви з 27.10.2020).

Кількість повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації – 60 (отримали свідоцтво про уповноваження).

Кількість калібрувальних лабораторій, акредитованих Національним агентством з акредитації України – 35.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог цього регуляторного акта – пов’язані з ознайомленням та застосуванням Наказу у своїй роботі.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо положень акта достатньо високий. Зокрема, Наказ опубліковано в Офіційному віснику України від 27.10.2020 (2020 р., № 84, стор. 180, стаття 2728, код акта 101254/2020) та оприлюднено на офіційному вебпорталі Верховної Ради України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1000-20#Text).

Кількість звернень суб’єктів господарювання та інших заінтересованих сторін з питань, пов’язаних з прийняттям регуляторного акта – 2 (стосовно роз’яснень положень акта).

Кількість звернень щодо перегляду положень Наказу – відсутні.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Прийняття Наказу забезпечує узгодженість законодавства у сфері метрології  з  положеннями Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Реалізація Наказу дозволяє забезпечити належне проведення калібрування вторинних та робочих еталонів, які використовуються під час повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, і оформлення його результатів.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2