Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 401 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим"
15.06.2021 | 16:52 | Департамент інвестицій.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 401 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим" (далі – постанова), набрала чинності – 30.05.2020.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Основною метою прийняття постанови є зміна Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим (далі – Порядок), та приведення його у відповідність до Закону України "Про державно-приватне партнерство".

Постановою визначено новий Порядок, яким, зокрема:

конкретизовані завдання конкурсної комісії;

вдосконалений перелік конкурсної документації, склад якої поповнився інструкцією для учасників та проектом договору ДПП, та деталізована інструкція для претендентів;

деталізовані умови проведення конкурсу з визначення приватного партнера;

розширений перелік кваліфікаційних вимог допущення претендентів до участі в конкурсі; переглянуті критерії оцінки конкурсних пропозицій та передбачена двоетапна оцінка у разі, якщо конкурсні пропозиції подані більш ніж одним учасником конкурсу;

визначені істотні умови договору та передбачені інші умови, які будуть погоджені сторонами;

передбачена процедура схвалення рішення про проведення конкурсу;

вдосконалено процедуру оголошення про проведення конкурсу;

передбачена процедура надання роз'яснень до конкурсної документації конкурсною комісією та внесення до неї змін органом управління; визначені особливості участі у конкурсі об'єднань юридичних осіб;

деталізована процедура попереднього відбору претендентів (прекваліфікація);

визначена процедура визнання конкурсу таким, що не відбувся, та відміни конкурсу з визначення приватного партнера;

визначена процедура укладення договору ДПП.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 20.04.2021 по 21.05.2021.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" шляхом проведення моніторингу виконання договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору на підставі щорічних звітів від державного партнера про виконання зазначених договорів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є кількість проведених конкурсів, результатом яких є визначення переможців – приватних партнерів, які, в свою чергу, реалізовуватимуть проекти на умовах державно-приватного партнерства.

Протягом року після набрання чинності регуляторного акта відстеження було здійснено за такими показниками, а саме:

кількість проведених конкурсів – 0;

кількість визначених приватних партнерів – 0;

кількість укладених договорів ДПП – 3 (концесійний договір від 08.09.2020 між виконавчим комітетом Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, КП КМР "Кам'янська теплопостачальна компанія" та ТОВ "Кам'янська теплогенеруюча компанія" щодо надання права на модернізацію та управління об'єктом концесії з метою задоволення громадських потреб у сфері виробництва та постачання теплової енергії; концесійний договір від 26.06.2020 між Міністерством інфраструктури України та ДП "Адміністрація морських портів України" та ТОВ "РИСОІЛ-ХЕРСОН" та ТОВ "Проектна компанія РИСОІЛ-ХЕРСОН" стосовно передачі в концесію майна ДП "Херсонський морський торговельний порт" і майна ДП "Адміністрація морських портів України"; концесійний договір від 20.08.2020 між Міністерством інфраструктури України та ДП "Адміністрація морських портів України" та КЮТЕРМІНАЛЗ ДАБЛ Ю.ЕЛ.ЕЛ. [QTERMINALS W.L.L.] та ТОВ “КЮТЕРМІНАЛЗ ОЛЬВІЯ" [LIMITED LIABILITY COMPANY "QTERMINALS OLVIA"] стосовно передачі в концесію майна державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" і майна державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Водночас на підставі рішення виконкому Криворізької міської ради від 31.03.2021 № 365 було оголошено про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для реалізації проекту державно-приватного партнерства "Центр креативної економіки м. Кривого Рогу" з 01.04.2021 по 31.05.2021.

Крім цього, слід зазначити, що станом на 01.01.2021 на засадах державно-приватного партнерства укладено 192 договори, з яких реалізується 39 договорів (29 - концесійних договорів, 6 - договорів про спільну діяльність, 4 - інші договори), 153 договорів не реалізується (118 - не виконується, 35 - розірвані / закінчився термін дії).

Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий.

Постанову опубліковано в Офіційному віснику України від 09.06.2020 (2020 р., № 44, стор. 173, стаття 1418, код акта 99300/2020), Урядовому кур'єрі від 30.05.2020 № 102 та оприлюднено на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Реалізація постанови забезпечує належне правове регулювання у сфері проведення конкурсу з визначення приватного партнера, що, у свою чергу, сприяє зростанню довіри інвесторів стосовно неупередженості вибору приватного партнера, покращує умови інвестиційної діяльності в Україні та сприяє збільшенню надходжень іноземних інвестицій для реалізації суспільно значущих інфраструктурних проектів.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2