Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
Інформаційний лист Мінекономрозвитку щодо набрання чинності Угодою про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ
11.07.2012 | 17:00 | Департамент державних закупівель та державного замовлення.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні

державніадміністрації,державні адміністрації у містах

Києві та Севастополі, органи місцевого самоврядування,

установи, організації, підприємства

 

Щодо набрання чинності Угоди про вільну торгівлю

між Україною та державами ЄАВТ

Мінекономрозвитку як орган, уповноважений здійснювати регулювання та координацію у сфері закупівель, у межах компетенції  повідомляє.

Закон України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону, якщо міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, передбачено інший порядок закупівлі, ніж порядок, визначений цим Законом, застосовуються положення міжнародного договору України.

Законом України від 07.12.2011 № 4091-VI "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією" ратифіковано Угоду про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ (далі – Угода).

Довідково: ЄАВТ – Європейська асоціація вільної торгівлі, яка об’єднує Республіку Ісландії, Князівство Ліхтенштейн, Королівство Норвегія, Швейцарську Конфедерацію.

Листом МЗС від 08.05.2012 № 72/11-612/1-1450 повідомлено, що Угода, вчинена 24.06.2010 в м. Рейк'явіку, набирає чинності 01.06.2012.

Ураховуючи викладене, закупівлі, які охоплюються положеннями Угоди, з 01.06.2012 повинні  здійснюватися замовниками відповідно до положень Угоди.

Так, положеннями розділу 6 Угоди передбачено, що її сторони забезпечують взаємне та ефективне відкриття своїх ринків державних закупівель, з тим щоб максимально збільшити конкурентні можливості для постачальників і зробити державні витрати більш ефективними.

Сфера застосування Угоди визначена у статтях 1 і 2 додатка XIV та в додатку XV до розділу 6 Угоди.

Перш за все, слід звернути увагу на наступні положення Угоди.

1. Порогові межі застосування положень Угоди.

1.1. Організації на центральному рівні, а саме: органи, уповноважені Верховною Радою України, Президентом України і Кабінетом Міністрів України для адміністрування їх діяльності;  міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, урядові органи, утворені в системі центральних органів виконавчої влади;  Конституційний Суд України, Верховний Суд України та вищі спеціалізовані суди; установи та організації, які визначені Конституцією України або є частиною Кабінету Міністрів України, а також спеціально уповноважені органи, що мають право здійснювати розвідувальну діяльність, а також органи, установи й організації, які класифікуються як основні користувачі бюджетних коштів держави відповідно до українського законодавства (наприклад, Національний банк, Антимонопольний комітет, Рахункова палата тощо);  Національна академія наук та галузеві академії наук – керуються положеннями Угоди під час здійснення закупівель товарів та послуг у разі, якщо їх вартість дорівнює або перевищує 130 000 СПЗ (спеціальні права запозичення), а у разі закупівлі будівельних послуг (у розумінні Угоди) – якщо їх вартість дорівнює або перевищує 5 000 000 СПЗ.

При цьому Угодою передбачено, що Україна не буде поширювати переваги Угоди, що стосуються рішень про укладення контрактів Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, перелічених у додатку XV, на постачальників зі Швейцарії доти, доки Україна не погодиться, що Швейцарія надає конкурентний та ефективний доступ до України.

1.2. Організації на субцентральному рівні, а саме: органи виконавчої влади (у регіонах, районах Автономної Республіки Крим, містах Києві та Севастополі): місцеві державні адміністрації і департаменти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; суди та інші, ніж зазначені в додатку XV, частині A доповнення 1, –  керуються положеннями Угоди під час здійснення закупівель товарів та послуг у разі, якщо їх вартість дорівнює або перевищує 130 000 СПЗ, а у разі закупівлі будівельних послуг (у розумінні Угоди) – якщо їх вартість дорівнює або перевищує 5 000 000 СПЗ.

1.3. Організації на субцентральному рівні, а саме: регіональні та місцеві органи влади (наприклад, область, район, місто, район у місті, селище, село): органи виконавчої влади та секретаріати місцевих рад; органи, які забезпечують функціонування Автономної Республіки Крим: Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим; Міністерства та інші органи державної влади Автономної Республіки Крим; інші бюджетні установи, які фінансуються за рахунок державного або місцевих бюджетів; інші органи, які утворюються з конкретною метою задоволення потреб у загальних інтересах, не комерційного або промислового характеру, а також мають статус юридичної особи,  фінансуються здебільшого за рахунок держави регіональними або місцевими органами влади, або іншими подібними організаціями, або вони є предметом управління та нагляду з боку цих органів, або мають адміністративну, керівну чи наглядову раду, більше половини членів якої призначені державою, регіональними або місцевими органами влади, або іншими подібними організаціями – керуються положеннями Угоди під час здійснення закупівель товарів та послуг у разі, якщо їх вартість дорівнює або перевищує 200 000 СПЗ, а у разі закупівлі будівельних послуг (у розумінні Угоди) – якщо їх вартість дорівнює або перевищує 5 000 000 СПЗ.

1.4. Організації, які діють у комунальному секторі, та інші організації, а саме: організації, які здійснюють закупівлі згідно з наведеним нижче списком, і принаймні один вид їхньої діяльності належить до будь-якого з таких секторів: надання або експлуатація фіксованих мереж, призначених для забезпечення послуг населенню у зв'язку з видобутком, транспортуванням і розподілом питної води або постачання питної води до таких мереж; функціонування мереж фіксованого надання послуг населенню у сфері транспорту, трамваїв, тролейбусів, автобусів або кабелів; використання географічної зони для забезпечення аеропортами або іншими об'єктами, терміналами перевізників по повітрю; експлуатація географічної зони для забезпечення морським чи внутрішнім портом або іншими терміналами перевізників по внутрішніх водних шляхах; виробництво електроенергії, а також державні підприємства, у тому числі урядові (комунальні підприємства), установи і торговельні компанії, у чиїх статутних капіталах державна частка акцій (частка участі, паї) перевищує 50 відсотків; дочірні, а також підприємства і бізнес-компанії, у статутних капіталах котрих є 50 і більше відсотків, що належать державним підприємствам, у тому числі казенним підприємствам і комерційним компаніям, у статутних капіталах яких державна частка акцій (частка участі, паї) перевищує 50 відсотків; інші підприємства, установи або організації, утворені відповідно до встановленої процедури органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування, що уповноважені отримувати державні кошти, беруть на себе зобов'язання стосовно них та здійснюють виплати; організації, перелічені в додатках 1 і 2, – керуються положеннями Угоди під час здійснення закупівель товарів та послуг у разі, якщо їх вартість дорівнює або перевищує 400 000 СПЗ, а у разі закупівлі будівельних послуг (у розумінні Угоди) – якщо їх вартість дорівнює або перевищує 5 000 000  СПЗ.

2. Оприлюднення інформації про закупівлі здійснюється в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель", інформаційному бюлетені "Announcer of public procurement" та на веб-порталі з питань державних закупівель. Оприлюднення заявок на публічні роботи (у розумінні Угоди) здійснюється в газетах "Урядовий кур’єр" або "Голос України".

3. Випадки, у яких розділ 6 Угоди не застосовується, викладені в Доповненні 11 у додаток XV до Угоди.

4. Згідно з Доповненням 10 у додаток XV до Угоди сторони розраховують та перераховують розмір порогів у свої національні валюти використовуючи розрахункові курси їх відповідних національних банків. Розміри розрахункових курсів будуть обчислюватись у вигляді СПЗ як середнє співвідношення відповідних національних валют протягом останніх двох років до 1 жовтня або 1 листопада року перед набранням чинності порогами.

Заступник Міністра економічного

розвитку і торгівлі України –

керівник апарату                                                                                                                                                        В. П. Павленко

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2