Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 970 «Про затвердження Порядку (детальних правил) органічного виробництва та обігу органічної продукції»
15.07.2021 | 15:30 | Директорат державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 970 «Про затвердження Порядку (детальних правил) органічного виробництва та обігу органічної продукції» (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття постанови було встановлення правил виробництва та обігу органічної продукції за галузями (органічне рослинництво, тваринництво (в тому числі, специфічні вимоги до органічного птахівництва та бджільництва), грибівництво, аквакультура, виробництво органічних морських водоростей, органічних харчових продуктів та кормів, заготівля органічних об’єктів рослинного світу), а також особливостей застосування винятків, ведення паралельного та одночасного виробництва, зберігання, перевезення та маркування окремих видів органічної продукції.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 11.06.2021 по 12.07.2021.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом збирання статистичних даних, одержання пропозицій до нього, їх аналізу стосовно необхідності внесення змін до нього.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розмір додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів, пов’язаних з дією постанови – не передбачено.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, не обмежується і включає суб’єктів господарювання, що займаються органічним виробництвом.

Протягом року після набрання чинності постановою суб’єкти господарювання не здійснювали органічне виробництво з дотриманням затверджених постановою правил. Відтак, обсяги продукції, виробленої відповідно до законодавства України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, площа земель, зайнятих під органічним виробництвом, а також частка сільськогосподарських угідь, сертифікованих відповідно до вимог законодавства України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, від загальної площі земель сільськогосподарського призначення України, не були зафіксовані. Однак, українські виробники здійснювали органічне виробництво відповідно до стандартів, що є еквівалентними законодавству ЄС, рідше США та інших країн. Ситуація, яка склалася, пояснюється відсутністю органів сертифікації, які повинні перевіряти дотримання виробниками встановлених постановою правил виробництва органічної продукції та у разі успішного проходження сертифікації видавати виробнику сертифікат, який підтверджує, що його виробництво є органічним. Такі органи сертифікації мають виконати встановлені до них вимоги Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (далі – Закон) та бути внесені до Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції (далі – Реєстр органів сертифікації), за ведення якого відповідає Мінекономіки.

Наразі Мінекономіки здійснює практичні заходи щодо забезпечення виконання органами сертифікації встановлених до них вимог Закону, що сприятиме запуску ведення Реєстру органів сертифікації. Це, в свою чергу, дозволить виробникам укладати договори на проведення сертифікації органічного виробництва відповідно до законодавства України з уповноваженими органами сертифікації та здійснювати таке виробництво з дотриманням правил, затверджених постановою.

Слід зазначити, що виробники, які наразі здійснюють органічне виробництво відповідно до стандартів інших країн, зацікавлені у веденні  органічного виробництва відповідно до українського законодавства. Це підтверджується їх активною участю у різноманітних заходах, які проводяться, в тому числі, з метою надання роз’яснень застосування положень законодавства України у сфері органічного виробництва.

Суб’єкти господарювання не витрачають кошти та час на виконання вимог постанови.

Рівень поінформованості щодо положень регуляторного акта достатньо високий. Постанова офіційно опублікована в Урядовому кур’єру від 06.12.2019 № 235 та Офіційному віснику України від 17.12.2019 – 2019 р., № 97, стор. 22, стаття 3201; оприлюднена на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України та Мінекономіки.

За період виконання заходів з відстеження пропозицій та зауважень від заінтересованих сторін до положень постанови не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Виробництво органічної продукції з дотриманням затверджених постановою правил не здійснювалося у зв’язку з відсутністю органів сертифікації, які виконали встановлені до них вимоги Закону та могли б сертифікувати таке виробництво відповідно до законодавства України.

Водночас, високий інтерес виробників, які наразі здійснюють органічне виробництво відповідно до стандартів інших країн, до ведення такого виробництва відповідно до законодавства України зберігає актуальність дії постанови.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2